Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 36.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Արդ, Տէ՜ր զօրութեանց, մեծութիւն ահեղ,
Անտարակոյս տեսողութիւն, կամք ամենաընդարձակ, առատությո՛ւն անպակաս.
Ո՞վ կկարողանայ պարերգութեան հանդէսով պատուել ցողի մէկ կաթիլը քո բարութեան,
Դո՛ւ, որ հետամուտ ես միշտ միջոցներ գտնել իմ փրկութեան համար:
Եւ դեռ աւելին պիտի գրեմ, որպէսզի պատմուի գալոց:
Հրեշտակասէր չանուանուեցիր դու, որ հիմնեցիր պետութիւնները նրանց:
Ոչ էլ ասացիր երբեւիցէ, թէ սիրում ես երկինքն իր ջահերով,
Որոնք քո մատներով յօրինեցիր դու.
Այլ ի պատիւ քեզ` մեծագոյն գովութեան արժանի` մարդասիրութիւնը գերադասեցիր,
Որով կրկնակի՛ մեծացրիր դու քո անունը անճառ սոսկալի խորհուրդներով:
Լուսակերպարան երկրայիններին այն` սպասաւորներ կոչեցիր
Եւ յատուկ մատակարարումների վերակացուներ.
Իսկ երկրածիններիս մահկանացու`
Պերճացրիր դու տիրական եւ աստուածային քո պաշտելի անուամբ.
Ամէն սահմանից, կշռից ու չափից վեր քո ծայրագոյն բարութեան մաքուր ծորումի համար
Կտակներ անթիւ եւ անբաւ ճառեր յօրինուեցին քեզ:
Դու եւս, մէկն աստուածային էութիւնից, մարդանալով,
Ոմանց` իրենց համար, եւ ոմանց` այլոց,
Զեղեցիր կեանքի պարգեւներ առատ, պէս-պէս հրաշքներ,
Սքանչելիքներ աստուածագործ եւ նշաններ ճշմարտատեսիլ:
Եթէ գթալով դու ողորմեցիր թերահաւատ անդամալոյծին,
Տեսնելով, որ նրան խնամողները յոյսով են դիմում քեզ,
Ո՜րքան աւելի զօրաւոր պիտի լինի քո խօսքը ամենակարող
Մաքրելու համար մարմինն ախտալից քեզ հառաչագին աղաղակողիս:
Քանզի արդարեւ շատ աւելի մեծ հրաշք է սրբել անմաքուր հոգին,
Քան թէ լուացուած պատկերը աղտին դարձնել անենթակա.
Մանաւանդ որ աւազանի շնորհն աւելանալով երկրորդի վրայ`
Է՛լ աւելի է բարձրացնում հայրենի փառքն անճառ:

Բ
Դո՛ւ ես, Տէր, որ մաքրում ես մեզ,
Ինչպէս առաջուց ցոյց տուեցիր դու
Մովսէսի վրայ` քո ընտրեալի:
Դու վերակացու եղար Յակոբի տոհմին,
Նրա մեղքերի եւ անօրէնութիւնների մէջ,
Երբ Եգիպտոսում` հեթանոսական խաւարում նրանք խարխափում էին:
Դո՛ւ ես լուսաւորում մեղաւորներին իրենց ընթացքի մէջ, ըստ երգող Դաւթի:
Դո՛ւ ես, որ սրտի քարեղէն կարծրութիւնը փոխարկում ես մարմնի կակղութեան,
Որպէսզի կարող լինի քո խօսքն իր մէջ ընդունելու:
Դո՛ւ ես, որ կարող ես ընձեռել ա՛յլ սիրտ եւ մէկ ճանապարհ`
Երկնչել քեզնից կեանքի բովանդակ տեւողութեան մէջ:
Դո՛ւ ես, որ խստամիտների մէջ դնում ես քո երկիւղը միշտ,
Որպէսզի հաւատքով ուշք դարձնեն քեզ, մարգարէների խօսքի համաձայն:

Գ
Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնեալ շրթունքների աստուածեղէն անձրեւների կաթիլը կենարար,
Որպէս բանալի` լսելիքներիս դռա՜նը մօտեցրու,
Որով խորամանկ բանսարկու օձի թոյնը վերցնես ու բժշկե՜ս դու:
Քո ամենակալ ձեռքով բռնիր շարժուող գործիքն իմ խօսողութեան,
Եւ ազդի՛ր նրան ձայնի զօրութիւն,
Դո՛ւ, որ տալիս ես լեզու բոլորին` ընտիր խօսելու.
Որպէսզի ես էլ, դաստիարակուելով պատշաճապէս,
Չլինի, որ մեր նախահօր նման հանդուգն խօսելով` զրկուեմ քո լոյսից,
Եւ անբանութեան դատապարտուեմ` որսողից քշուած:
Քո կենդանաբաշխ աջը երկարելով`
Լուսաւորի՛ր վերստին խաւարած աչքերն իմ հոգու,
Որ չլինի թէ վիշապի շնչով մարելով լապտերն համարձակութեան`
Գրվանի ներքոյ մնամ ծածկուած:
Վերցրո՛ւ անօրէնութիւններն իմ,
Տէ՛ր, եւ նետիր նրանք խորքերը ծովի,
Որ փոքր է անչափ քո անսահման մեծութեան համեմատութեամբ,
Ուր իմ մեղքերը կարող են սուզուել, ըստ մարգարէի:
Կործանուած հոգուս համար կանգնիր նշան վստահութեան,
Որ չլինի թէ կառուցուելով վհատութեան կոթող`
Ծածկուածները հրապարակ հանի բարձրաձայն:
Բա՛ց բժշկարանիդ կենաց վարդապետարանը, հզօ՜ր եւ գթած,
Որպէսզի մեր մէջ կորուսչի ցանած, մշակած բոլոր որոմները չար`
Կամքիդ մանգաղով ընդհուպ արմատից հնձես ու թափես:

Դ
Երբ Պետրոսի պէս քայլերս ուզեցի ուղղել դէպի քեզ, Աստուած բոլորի,
Սուզուեցի եւ ես այս աշխարհային մեղսածուփ ծովի ալիքների մէջ,
Մօտեցրու աջը քո ազատարար, օգնելու համար ինձ` սասանեալիս,
Քանանուհու հետ ձայնակից` ե՛ս էլ սրտիս խորքերից
Պաղատում եմ քեզ, ահա, սովահար որսորդական շան նման կաղկանձող.
Քո բազմազեղուն ու ճոխ սեղանից բաժին հան եւ ինձ` թշուառ սովեալիս,
Որպէս ապրուստի կերակուր տալով փշրանքներն հացի:
Փրկի՛ր նիւթեղէն խորանն իմ, ո՛վ դու,
Որ աշխարհ եկար փնտրելու կորածին եւ ապրեցնելու:
Զի քո է մեծութիւն, յաղթութիւն եւ զօրութիւն.
Դո՛ւ ես քաւութիւն եւ բժշկութիւն, նորոգութիւն եւ երանութիւն.
Եւ քեզ է վայելում փա՜ռք, երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն: ...
... վայելում փա՜ռք, երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 37.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Որքան էլ շատ լինեն մեղքերս,
Շնորհիդ փրկարար արդիւնքներն անթիւ
Եւ հանդիսադրումն այն չարչարանքների, որոնք յանձն առար`
Գերազանցում են նրանց միշտ իրենց առաւելութեամբ:
Հոգիներն համայն իր մէջ ամփոփող աջդ արարչագործ
Մահուան գործիքի` Խաչի նշանի վրայ գամեցիր,
Որպէսզի կամքիդ դէմ երկարող ձեռքս թուլացնես:
Համընթաց քո զոյգ ոտքերդ ազատարար
Իմ անսանձութեան պատճառով պատժարանի փայտին կպցրիր,
Որպէսզի զսպէս դու գթածաբար վայրագութիւնը փախչող թշուառիս:

Բ
Չհրամայեցիր, որ քո օրհնեալ գագաթը կռփողների ձեռքը գոսանար,
Դու, որ քարերի կարծրութիւնը ճեղքեցիր,-
Որպէսզի այդ օրինակով` եւ ի՛նձ ներելդ կանխաւ աւետես:
Քեզ` խոստովանուած Աստծուդ գանող անպիտաններին չսպառնացիր,
Դու, որ արուսեակը մթնացրիր-
Որ մահացածիս բարութեամբ հանդերձ հանգիստ շնորհես:
Հայհոյիչների չարախօս բերանը չչորացրիր,
Դու, որ լուսնի պատկերը արեան երանգով գունաւորեցիր,-
Որպէսզի քեզ գովելու համար անհամարձակ լեզուս զօրացնես:
Չսաստեցիր քեզ նախատողների մոլեգնութիւնը,
Դու, որ տարերքն անգամ սասանեցիր,-
Որպէսզի թշուառ գլուխս գթութեանդ օծումով իւղես:
Քեզ մոլորեցուցիչ անուանող աստուածասպանների ծնոտների յօդուածներն իրարից բաժանելով չխախտեցիր,
Դո՛ւ, որ քարերի կարծրութիւնը ճեղքեցիր,-
Որպէսզի բարուց դատարկ իմ հոգին ընդունայնութեան յօժարութիւնից հանդարտեցնես:
Պահապանների սրերը իրենց ընդերքը չմխեցիր,
Դո՛ւ, որ օձի որովայնը հողի վրայ սողալուն մատնեցիր,-
Որպէսզի ոսկորներն իմ տառապեալ մարմնի, իբր գանձարանում պահուած`
Հարութեան կենացն արժանացնես:
Երբ կենդանակիր քո գերեզմանի տապանաքարը կնքում էին,
Նրանց տեղնուտեղը թիկունքի վրայ պառկեցնելով` երկրի անդունդները չսուզեցիր,
Որպէսզի հոգուս տապանակի մէջ լոյսիդ նշխարը հանգչեցնես:
Երբ քեզ կորած եւ իբրեւ երկրաւոր մարմին գողացուած էին համբաւում,
Դու` համայնաջինջ եւ սպառսպուռ չկրճատեցիր նրանց սերունդները,
Որպէսզի եւ ինձ, բարուն հետեւող յիշատակուելու անարժանիս իսկ
Անկորուստ կերպով, անվնասելի` փրկուածներին մասնակից դարձնես:
Երբ ուրացողները մոլեգնաբար, որպէս մատնութեան անարգ գրաւական`
Քո հօր տաճարի գանձարանից մաս էին հանում, կաշառք տալով արծաթ կրկնակապեն`
Չդարձրիր նրանց դու քարէ արձան,
Նման` Մովաբի տատին պատահած այն հին հարուածի,-
Որպէսզի եւ ինձ` հաստատութեանս մէջ վրիպեալիս
Եւ մահուան իշխանութեանը վաճառուածիս թշուառ`
Արեամբ քո փրկելով` հաստատուն վէմիդ վրայ կառուցես:
Օրհնեա՜լ ես կրկին, օրհնեա՜լ վերստին,
Ամէն ինչի մէջ միշտ օրհնաբանուած` յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 38.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, թէպէտեւ իմ բարու համար քո ինձ շնորհած վերոյիշեալ պարգեւներից
Շատ քչերն այստեղ ես գրի առա,
Ո՜վ ամենագութ բարերար, գովեալ եւ ամենազօր,
Բայց եւ այնպէս` նրանք արքայազուններ են եւ ինքնակալ իշխաններ,
Զօրութեան որդիներ են նրանք եւ վեհածիններ մեծափառ, լուսանորոգ եւ հրաշապատիւ,
Որոնք հռչակուած են բարձր բռնած յաղթական դրոշներով` պսակապաճոյճ գեղազարդուած,
Բերելով իրենց հետ անթիւ օրհնաբան, քաղցրահամբոյր եւ հեզ,
Երջանիկ խաղաղասէր եւ աստուածահաճո պետութիւնները այն վերին նահանգների,
Որոնց վերաբերմամբ աղօթեց մարգարէն` ասելով.
"Տէ՜ր, զօրութիւններդ արթնացրու եւ մեզ փրկելու փութա՛",
Դրանք աւելի զօրաւոր են հալածելու մեր մեղքերը
Եւ հալելու ու հեռացնելու կարկուտն անյուսութեան,
Քան թէ զօրապետը նախամարտիկ` երկնային պարի -
Գիշերավարը այն խաւարասէր, որը առաջին հակառակորդն էր բարի Աստծուն:
Անհնար է թուել այն բոլոր շնորհները, որոնք բարձրեալի կողմից
Անձրեւեցին տկարիս, թշնամուս եւ ապերախտ ծառայիս վրայ:
Իսկ եթէ ոք համարձակուի խօսել կարողանալ, ամբողջը թողած`
Շատ քիչը պիտի կարենայ յիշել այդ շնորհներից:
Դրանց հետ նաեւ մտաբերելով առաջին նիւթը, որից ստեղծուեց,
Իբրեւ մի տկար եւ նկուն` հերքուած մեծ զօրութիւնից պիտի պարտուի:

Բ
Սակայն, թէպէտեւ այսպէս գրեցի,
Եւ դարձեալ նոյնը պիտի վկայեմ հողիս թերահաս խակութեան
Եւ ստեղծողիդ կատարելութեան ու բարիքների եւ իմ անարժանութեան մասին,-
Բայց ամենալոյս եւ բազմազեղուն, աննախանձ, գովեալ քո արարչութեան զօրութեան հանդէպ
Կփշրուի բանսարկուի պատճառած սրտի կարծրութիւնը:
Նա է, որ փորձում է յուսահատ վհատութեամբ քարացնել սիրտս,
Սպառել եւ խոպանացնել երկու աղբիւրներս,
Որոնք իմ զգայական եդեմի մէջ բխեցրեց տնկողը,
Որպէսզի նրանցով ոռոգուի առատ ու ծաղկի իմ մէջ բարեգործութեան դրախտը կենսատունկ:
Ուստի թող չլինի, որ արտասուքներս ցամաքեցնելով,
Աղանդահնար պատրանքներով եւ չարաչար խորամանկութեամբ
Դուրս հանի դարձեալ ինձ իմ նախկին փափուկ վիճակից:
Իսկ երբ երեւայ հրաշափառօրէն համբարձուած Աստուածն
Իր խաղաղութեամբ միջնորդն հաշտութեան աստուածների մէջ,
Շնորհաց կտակը բերելով իր հետ,-
Բախուելով նրան, ինչպէս վիմեղէն ամրապինդ լեռան,
Կցնդեն բոլոր վնասակար խարդախութիւններն ու կարճամիտ սրտնեղութիւնները,
Հազիւ թէ հոսող փոքրիկ ջրի պէս, կամ հողի նման, որ փշրուելով կփոշիանա:

Գ
Արդ, ոչ թէ մարդկանցից են գալիս կշտամբանքներս, ինչպէս Յոբն է ասում,
Այլ ամենատես աչքերից վերին հրամայողիդ,
Որի երկիւղից խիղճս տագնապած` սոսկում եմ, սարսում կասկածանքներով:
Եւ սակայն դարձեալ սրտաբեկ`
Ապաստանում եմ յոյսիդ հաստատուն, կենդանի, անեղծ.
Որպէսզի ողորմութեամբ նայես դու ինձ,
Իբրեւ կորստեան պատժին արժանու,
Երբ ես երկնայնիդ բարերարութեանը ներկայանամ ձեռնունայն եւ ապշահար,
Երախտիքները անպատում փառքիդ բերեմ ես ինձ հետ ու քեզ յիշեցնեմ.
Քեզ, որ ո՛չ մոռացութեամբ տարուած ես նիրհում,
Ոչ էլ մինչեւ իսկ ակնթարթի չափ ընդմիջումներով` հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի:
Վերցրո՛ւ ինձանից, աղաչում եմ քեզ, լուսաւոր խաչովդ` խեղդը յանցանքիս,
Հոգատարութեամբ տարակուսական տխրութիւնը իմ,
Փշանիւթ պսակով` բողբոջն իմ մեղքերի,
Գանակոծութեամբ` հարուածը մահիս,
Ապտակի յուշով` տանջանքն ամօթիս,
Թքի թշնամանքով` գարշութիւնս անգոսնելի,
Լեղու ճաշակմամբ` դառնութիւնը հոգուս:

Դ
Քոնն են այս բոլոր բարութիւնները անբովանդակելի,
Միակ Աստծոյ միածի՛ն Որդի,
Որոնց հետ եւ իմ չարութիւնները յիշատակելով,
Քո ամէնօրհնեալ անունն եմ կանչում բարձրաղաղակ` հոգեղէնների պաղատանքներով:
Մեղապարտութեամբ ամօթահարիս զղջման խոստովանութեան նայիր
Եւ սատակելու արժանի որդուս ողորմիր` անմահ մահով մեռնելու.
Որպէսզի բազում մեղքերիս չափով
Կրկնապատկուելով առաւելապէս` քո ողորմութի՜ւնդ աւետարանուի
Եւ հռչակուի վեհ ահաւոր հնչմամբ երկնքի մէջ միշտ եւ երկրի վրայ:
Եւ քեզ` Հօր եւ սուրբ Հոգու հետ` փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 39.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Ինչպէս որ նախորդ գլուխներից մէկում գրութեան առայ
Մարմնական անդամների օրէնքի արգասիք համարուող
Մեղանչանքների այն խաւարային գլխաւոր ծնունդները,
Որոնք տիրեցին մահուան ժառանգորդիս,-
Այդպէս էլ եւ այժըմ, այստեղ, հետեւեալ խօսքերիս կարգին
Պիտի յիշատակեմ ես փոքր ի շատե,
Ինչպէս անսահման ծովի ջրերից մի կաթիլ առած`
Հոգեւոր կեանքի այն օրէնքները,
Որոնք լուսածնունդներին ազատագրում են
Յիսուս Քրիստոսով:

Բ
Կայսերական են ոմանք արդարեւ, բազմած բարձր գահի վրայ,
Եւ շնորհների պաշարով լցուած ու հարստացած:-
Թագաւորն իր սիրելիներով,
Արքան իր պատուաւորներով,
Պսակաւորն իր իշխաններով,
Բարեհռչակուածն իր համբաւներով,
Յաղթողն իր փողերով,
Զօրավարն իր մարտիկներով,
Գովեալն իր փառքով,
Փեսան իր պարաւորներով,
Դշխոն իր օրիորդներով,
Փեսաւերն իր հանդերձանքներով,
Ազատութիւնն իր շնորհներով,
Խոստովանութիւնն իր քաւութիւնով,
Օգնութիւնն իր ձեռքով,
Պահպանութիւնն իր աջով,
Պարգեւն իր զարդով,
Կենաց նշանն իր ամրութիւնով,
Կնիքն իր նկարագրով,
Ամպն իր հովանիով,
Արուեստն իր հրաշքներով,
Հոգին իր անեղծութիւնով,
Խօսքն իր կատարումով,
Ուխտադրութիւնն իր լրումով,
Զօրութիւնն իր հրամաններով,
Աւազանն իր սքանչելիքներով,
Մանանան իր ապականութիւնով,
Կենդանի վէմն իր վտակներով,
Հրեղէն սիւնն իր ճառագայթներով,
Որոտումն իր ազդումներով,
Վերին յոյսն իր փրկութիւնով,
Օրհնութեան ծառն իր պտուղներով,
Եւ բարունակն իր բարիքներով:
Եւ որպէսզի, չլինի թէ բոլորն ասելով` ամբողջն աչքաթող անեմ,
Ինչպէս արեւին նայելիս կայլայլուի աչքն ու կտկարանայ,
Պէտք է որ լռեմ ես շատն ասելուց եւ քչին հասնեմ,
Բաւականանալով ամէն ապիկար իմ կարողութեամբ:

Գ
Բայց աւա՜ղ յաւէտ այստեղ իմ թշուառ, եղկելի հոգուն,
Քանզի խօսքիս կարգն ստիպում է ինձ
Աւետաւոր ձայնի հետ խառնել ե՛ւ գուժկան բողոք.
Քանի որ սրանց հետ եւ սրանց առընթեր
Կան` արդարութիւնն իր կշիռներով,
Վճիռն իր հատուցումներով,
Քննութիւնն իր լոյսով,
Հանդիմանութիւնն իր լապտերներով,
Մերկութիւնն իր պատկառանքներով,
Յայտնութիւնն իր ամօթով,
Անբիծն իր վաստակներով
Եւ սխալուածն իր պատիժներով:

Դ
Դարձեա՛լ եւ դարձեալ ողբ ինձ կրկնապէս, թշուառ եղկելուս,
Քանզի անհնար բարկութեամբ, ահա,
Գալիս է, հասնում հասակիս հասկին մանգաղը նրան հնձելու համար.
Դատաւորն` ատեանի, եւ հզօրը բեմի համար,
Սպառնացողը կորուստի մատնելու, բազուկը` դատաստան տեսնելու,
Պատժիչ գաւազանն` հարուածելու, սպառազինումը` վրէժխնդրութեան,
Եւ հովիւն ընտրութիւն անելու համար:
Եւ քանզի վերջին օրը հատուցման դատի պիտի ինձ դատապարտեալիս
Քո այն խօսքը, որ դու ինձ ասացիր,
Կանխի՛ր այն, բարեգութ, նախընծաքո քաղցրութեամբ,
Եւ ինձ, որ վարանական երկիւղով հեծում եմ նուաղաձայն,
Զօրացրո՛ւ վերջին տագնապման ժամիս քո օրհնեալ ձեռքով,
Առաջին օգնութեամբ մխիթարելով, բժշկելով, քաւելով, եւ կենդանի պահելով:
Եւ քեզ փա՜ռք ամէն ինչի մէջ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 40.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ քանզի թողի կերպըս առաջին դեւի թելադրանքով
Եւ կորցրի իսպառ իմ ծուլութեամբ,-
Ուստի այժմ իմ մէջ ցոյց պիտի տամես կերպարանքը հին.
Դառն ու թախծալից հոգու հեծութեամբ
Անաչառ խայտառակումով, հրապարակօրէն,
Հաւաքուած անթիւ եւ ամէն ազգի բազմութիւնների
Վերապատմեմ ես պիտի բարձրաձայն եւ մեծաբարբառ աղաղակելով:

Բ
Շնչաւոր մի մատեան եմ ես, որն ունի իր մէջ
Ներսից ու դրսից ողբեր ու վայերեւ ձայներ տխուր,
Իսկ եւ իսկ նման Եզեկիէլի տեսլի տոմարին:-
Քաղաք անպատուար եւ անմահարձան,
Տուն` դռան ամուր փականքներից զուրկ,
Աղ` միայն տեսքով, այլ ոչ թէ համով,
Ջուր աղի, անախորժ` ծարաւների համար,
Գետին` անօգուտ` հողագործութեան,
Դաշտ լքուած` հեղեղավայր կնիւնի,
Անդաստան` խոպանացած եւ տատասկաբեր,
Աստուածախնամ հողս հոգեւոր, որ բանսարկուի պատրանքներո՜վ մշակուեցի,
Իւղընձիւղ փայտ եմ պտղակորոյս,
Հատանելի մի ծառ ունայնաբոյս,
Կրկնամեռ խօսուն մի տունկ եմ անյոյս,
Ամբողջովին շիջած ճրագարան անլոյս:

Գ
Այժմ վերստին սոյն նմանութեամբ
Այլ աւաղական բազում պատկերներ պիտի կրկնեմ ես:-
Ամօթի դառն պատուհասն է պահուած հեգիս,
Կրճտումն ատամների եւ աչքերի լաց անվերջ` եղկելիիս,
Հայրական անսպասելի ցասում` ստահակիս,
Ապականութիւն աննորոգելի` մեղանչած մարմնիս,
Նոր կշտամբութիւն` ախտալից հոգով, չարիք գտնողիս,
Տարակուսանքի տարտամ տագնապներ` մահով գերուածիս,
Որոնք երկնային զօրքերը կտան թշուառիս,
Վկայելով, թէ որոմի խրձի պէս վառուելու է վշտակիր հոգիս,
Ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկութիւնը յուսալքուածիս:

Դ
Արդարեւ, սրանք կատակերգական նուագներն են ահա
Այն քնարահար շրջիկ պոռնիկի, որ ծեծելով իր կուրծքը, լալագին
Հնչեցնում է յոյժ կսկծեցուցիչ, խղճալի ողբեր,
Ինչպէս Եսային է ասում առակով`
Տիւրոսի մասին գրած պատգամում:
Եթէ ապառնի դիպուածն այն փոքրիկ, իբրեւ մօտալուտ պատկերացնելով,
Բողոքում էր նա պէս-պէս, բազմակերպ աւաղումներով,
Լացով ու կոծով պարողների պէս,-
Յապա ինձ համար, որ սպասելով Տիրոջ գալստեանն անպայման մնացի անպատրաստ բոլորովին,
Ո՜րքան եւ ո՜րպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջեմ ես:

Ե
Արդ, եթէ դատաստանի ահաւորութիւնը յիշեմ վերստին,
Բազմացնեմ պիտի աշխատանքս ես,
Իսկ եթէ տանջանքներս իսկութեամբ աչքիս առաջ բերեմ` երկիւղս կաճի,
Եւ եթէ ճշգրիտ պատկերացնեմ ես տեսարանները նրանց`
Ինձ համար նախատեսուած հատուցումները կաւելանան,
Քանզի առաջուց նախատեսելով այդ բոլորը ես, չապաշխարեցի, թեկուզ անագան:
Բայց դու խնայեցիր ինձ, գթած, մարդասէր, հզօր, բարերար,
Ամենապարգեւ Քրիստոս թագաւոր, օրհնեալ յաւիտեան. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru