Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 31.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, թող ճշմարտուի քո խօսքը, ողորմած Աստուած դու բոլորի,
Ներող եւ օրհնեալ` այն մեղաւորի մասին,
Որը մի օրում բազմաթիւ անգամ գայթելով` վերջապէս դարձի կգայ զղջացած,
Թեկուզ այդ լինի իր վերջին շնչում
Եւ կամ չարութիւն գործած միջոցին:
Մանաւանդ որ դժնեայ կցորդս այս անձնիշխանական`
Մի մարտիկ է միշտ, խաբող շողոքորթ, ստութեան յարած,
Ըստ առակողի` հողմեր արածող,
Դժվարբռնելի փախչող` հաստողից,
Որսողին գերի` մոլեկան մարմնիս,
Ներհակ տնկակից, որի պատճառած վարանումների
Որքանութիւնը դո՛ւ գիտես միայն:
Սակայն մեղքերին յաջորդում են խիստ յուսահատական եւ տաժանակոծ,
Բազմավաղելի յո՜յժ ողորմագին բարձրաձայն ողբեր,
Արցունքով գրուած եւ ի գութ շարժող թառանչներ թշուառ,
Որոնք մեղքերով տագնապողը, Տէ՜ր, տարածում է քո առջեւ ամօթահար:

Բ
Եւ որպէսզի կրկնաբանութիւնս շատախօսութեան չհասնի
Ու չդառնայ աւելի ողբալի, քան այս,
Ասեմ, թէ նա արքայութիւն չէ, որ համարձակւում է խնդրել քեզանից,
Այլ միայն թեթեւացում տանջանքների.
Ոչ թէ կյուսայ բնակուել լոյսի մէջ ապրողների հետ,
Այլ` խաւարի մէջ, գերեզմանականների հետ, զգայական շնչով.
Ոչ թէ բարձրերի, այլ խորտակուածների եւ բեկեալների հետ լինել.
Հոգնաբեկ է նա իր հանգստի մէջ եւ խրախճանքում` տրտում,
Դէմքով ժպտուն է եւ մտքով` խոցուած.
Երեսը ծիծղուն, եւ աչքն արտասուագին.
Առերեւոյթ սփոփուած է ձեւացնում իրեն,
Իսկ արտասուքը սրտի դառնութիւնն է վկայում:

Գ
Իր երկու ձեռքում երկու ըմպանակ, մէկն արեամբ լցուած եւ միւսը` կաթով.
Եւ վառուող երկու բուրվառ ունի նա, մէկը խունկով լի, միւսը` ճենճերով.
Անօթներ երկու, մէկը քաղցրութեամբ լեցուն եւ միւսը` դառնութեամբ.
Մի զոյգ բաժակներ երկու նիւթով լի, մէկը արտասուք եւ միւսը` ծծումբ.
Մատների ծայրով բռնած երկու տաշտ` գինի մէկի մէջ ու միւսում լեղի:
Տէսողութեան դռներ իրարու ներհակ` մէկը լաց լինելու եւ միւսը սխալուելու տրամադիր.
Իրար հակառակ երկու հալոցներ, մէկն արծարծում է եւ միւսը` մարում.
Երկդիմի նայուածքներ` մէկը ողոքիչ եւ միւսն անխնայ բարկութեամբ լեցուն.
Դէպի վեր պարզած երկու բազուկներ` մէկն հարուածելու, միւսը մերժելու.
Դէմք` երկու տարբեր արտայայտութեամբ - տխուր ու ցասկոտ.
Մէկի փոխարէն երկու կշտամբանք` ներկայի համար եւ ապագայի.
Ապաւինումներ կասկածելի` մէկը "գոնէ" եւ միւսը "թերեւս".
Մի բերանի մէջ երկակի բարբառ` մէկը եղկութիւն, միւսը խռովանք.
Միեւնոյն սրտում երկու զգացմունք` մէկը կասկածելի յոյսի եւ միւսը ճշգրիտ կորստեան.
Ամպ մի լրթագոյն, ահագնատեսիլ կրկնակ տեղումով` մէկը սուր նետեր եւ միւսը` քարեր.
Որոտում ահեղ երկու բերումով` կարկուտ ու կրակ.
Ցաւագին գիշեր երկու վշտով լի` լալու ու մահուան.
Սուգի առաւօտ երկու գոչիւնով` մէկը սաստի եւ միւսն սպառնալիքի.
Արեւներ երկու` երկու կողմերից - մէկը խաւարի եւ միւսը կիզման:

Դ
Եթէ մի բռունցք բարձրանայ հանկարծ, կարծում է` իրեն է հարուածելու.
Իսկ եթէ երկարի ձեռք պարգեւաձիր` նա ինքը իրեն համար յոյս չունի:
Երբ մէկը պարծենում է, կորանում է նա,
Եւ երբ գլուխը բարձր են պահում` ընկճւում է.
Երբ չար արարքներ են յիշւում` հեծում է.
Երբ սրբերի մասին է խօսւում` ամաչում է.
Հանդերձեալի մասին պատմուելիս` երերում է.
Երբ մէկից օրհնուի յայտնապէս` ծածուկ անիծում է իրեն.
Երբ գովեստ լսի մէկից` կշտամբում է իրեն պարսաւանքով.
Երբ նախատուի սաստկապէս` գտնում է նա այդ իրաւացի.
Եթէ ուժգին ծաղրուի` համարում է այդ սակաւ հատուցում նա իր բազմաթիւ մեղքերի համար.
Եթէ լսի նա` իր մահն են ուզում` ասում է
"այո" եւ կրկնում դարձեալ.
Եթէ երկնքից մահ ու շանթ ճայթի` իր դէմքն հազիւ է բարձրացնում վերեւ:
Իր իրաւունքների մատեանն է գոցուած,
Պատասխան տալու յոյսն է կտրուած,
Համարձակութեան ճամփան է փակուած:
Չէր դանդաղի նա լինել անձնասպան,
Եթէ չլիներ այդպիսի կորուստն անփրկելի քայլ:
Արդարեւ վա՜յ այն մեղաւորին,
Որ տարակուսեալ կկանգնի երկու ճամփաների վրայ, ըստ իմաստունի հոգելից խօսքի:

Ե
Եւ արդ, ինչպէ՞ս չես ողորմում, բարեգութ,
Այսքան ողբաձայն ու կողկողագին հեծեծանքներիս,
Դու այս խօսքով բարձրացար, ասելով, թէ`
"Ես ողորմած Տէ՜ր եմ":
Ահա՛ չարութեան դէմ գերուս` կայ քո բարութիւնը,
Մահապարտիս դառնութեան դէմ` քո քաղցրութիւնը,
Կորուսեալիս գտնելու համար` քո ճառագայթը,
Հանդուգնիս մոլութեան դիմաց` քո ողորմութիւնը,
Վնասակարիս խստութեան դիմաց` քո հեզութիւնը,
Կործանուածիս օգնելու համար` քո աջը,
Ընկղմուածիս դուրս բերելու համար` քո ձեռքը,
Անողջանալի վէրքերիս բժշկութեան համար` քո մատը,
Ահաբեկուածիս պաշտպանութեան համար` քո ոգին,
Ապերախտիս վստահացնելու համար` քո երկայնամտութիւնը,
Ամենադաժանիս օծման համար` քո զօրութիւնը,
Մեղաւորիս քաւութեան համար` քո հրամանը,
Փախչողիս ապաւինութեան համար` քո ոտքը,
Դուրս սլացողիս պատսպարութեան համար` քո բազուկը,
Վրիպածիս առաջնորդութեան համար` քո լոյսը,
Տարակուսեալիս հնարաւորութեան համար` քո հանճարը,
Անիծեալիս դարձեալ ստանալու համար` քո օրհնութիւնը,
Վհատեալիս քաջալերութեան համար` քո խրախոյսը,
Վշտացեալիս մխիթարութեան համար` քո բաժակը,
Նեղեալիս ընդարձակութեան համար` քո կամքը,
Ատելուս կանչելու համար` քո սէրը,
Սասանեալիս հաստատութեան համար` քո խօսքը,
Հոգով վիրաւորուածիս համար` քո արեան կաթիլը,
Անտես ցաւերս ցրելու համար` քո ակնարկութիւնը,
Յուսահատուածիս վերընտրութեան համար` քո իշխանութիւնը,
Կտրուածիս պատուաստելու համար` քո կցորդութիւնը,
Մահուան խաւարով ծածկուածիս համար` շողդ կենսատու,
Խռովեալիս հանդարտութեան համար` քո խաղաղութիւնը
Վայրագօրէն օտարացածիս համար` քո ողջոյնը,
Մոլորուածիս դարձի բերելու համար` քո ձայնը,
Զի դու ես տիրում բոլորին քո գթութեամբ,
Եւ չկայ քո մէջ խաւարի մասնիկ,
Եւ չկայ բարութիւն առանց քեզ,
Եւ քեզ է վայելում փա՜ռք յաւիտեանս, ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 32.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ այսպէս ահա սաստկացրի ես ինձ անսփոփելի ցաւ պատճառող կրքերս,
Ողբալով երկար ե՛ւ հեծեծագին, ե՛ւ մեծահառաչ,
Որ դու, ողորմա՜ծ, սկզբնահայրդ անյայտ ու ծածուկ մեղքերի խոստովանութեան,
Որդիդ կենդանի Աստծոյ, Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Քաղցրությա՜մբ նայես քաւելու համար.
Արդարեւ կարող ես դու եւ ձեռնհաս ես ճշմարտապէս,
Եթէ կամենաս` հնարներ ունես դու.
Ինչքան որ կամենում ես, այնքան էլ կարողանում ես,
Հարստանում ես դու մեծապէս` տալով, քան թէ առնելով,
Բազմանում են գանձերդ ցրուելով, քան թէ հաւաքելով,
Շատանում է ստացուածքդ սփռելով, քան թէ խնայելով,
Դիզւում են պաշարներդ տարածելով, քան թէ ամբարուելով,
Հաւատալով այսպէս այս բոլորին` յոյս ունեմ ես,
Թէ փրկութեան ե՜լք կգտնեմ քեզանով:
Հաւատում եմ անարգս պատուականի հետ,
Եւ յոյս ունեմ ես Աբրահամի հետ եւ Աննայի.
Զի մէկը հաւատաց քո խօսքին, եւ միւսը քահանայապետի ձայնին անսաց:
Ուստի եւ մէկը խոր ծերութեան մէջ դարձաւ անհամար որդիների հայր,
Յուսալով, թէ պիտի կարողանար Սառայի արգանդն ամուլ ու զառամ`
Բազում ժողովուրդների, մարգարէների եւ ընտիր թագաւորների
Պտղածին եւ օրհնաբեր անդաստա՜ն տեսնել:
Իսկ միւսն` անմշակ երկիր - սենեակը իր որովայնի
Բարգաւաճեց եօթ զաւակներով,-
Թի՜ւ անհաշուելի, որ աստուածային յաւիտենութիւն է նշանակում,
Նրա յարակայութեան սահմանն անհետազօտելի,
Եւ աւազանի նորածին որդոց առատութիւն անսպառ:
Թիւն այս պանծալի, որ չունի իրեն զոյգը հաւասար, ո՛չ վերջ, ո՛չ վախճան,
Կուսութիւն է մի ուրոյն ընտրութեամբ միշտ նուիրական`
Որ անճառօրէն յաւիտենութեան դժուարմեկնելի խորհուրդն է խորին եւ մեր մտքից վեր:

Բ
Արդ, համարի՛ր դու փրկութիւնից յուսահատ հոգուս համար որպէս արդարացում
Ամենավարան ու կողկողագին ձայնն այս դառնապէս հեծեծող սրտիս,
Իմ հաւատքի փոքր այս դաւանանքը խնդրագին
Վերոգրեալ երջանիկների հաւատքին հաւասար դասելով,
Որպէսզի ես էլ ապրեմ նրանց հետ բերկրալից կեանքով,
Ամուր կառչելով քո շնորհներին, քան թէ գործերիս:
Մանաւանդ որ քո շնորհները բարձր են եւ կրկնակի փառաւոր
Եւ չեն կշռւում ու չափւում խօսքով,
Ու հաւատում եմ ես անտարակոյս, թէ հզօրապէս կարող են քաւել
Մեղքերս բոլոր` խաղաղեցնելով խռովութիւնն իմ:
Այդ շնորհներն են` քո ահաւոր արեան հետ միասին ե՛ւ մարմնաւոր ծնողդ խնկելի,
Առաքեալների խմբերը, դասը մարգարէների,
Եւ գնդերը ողջ` հեծեալ, հետեւակ եւ սպառազէն,
Ու մերկամարտիկ քաջաբար մրցող մարտիրոսների, մենակեացների,
Բոյլքը ընտրեալ եւ բարեկրօն վանականների,
Հոյլքն երկրի վրայ ապրող երկնային հոգեղէնների,
Զինուորութիւններն մեզ կցորդակից վերնականների,
Տուրքը երախայրիքների, մատուցումը զվարակների,
Ջահավառումներն ու բոյրը իւղով օծուած խունկերի,
Յաղթանակը փրկութեան նշանների,
Կառուցումներն աստուածաբնակ խորանների,
Եւ շնորհի խորհուրդը կատարող ձեռքերը քահանաների:

Գ
Այսպէս մեր ամէն մի շարժումի մէջ
Աստծուն ենք յիշում,-
Երբ քայլ ենք փոխում, ձեռք ենք կարկառում, բազուկ բարձրացնում,
Բարի գործերի համար գոհութիւն եւ գայթումների համար աղաչանք ենք վերընծայում.
Ընտանեկան զրոյցներում եւ հասարակաց խօսակցութեան միջոցին
Մեր բնական ձայնի, գործերի յաջողութեան եւ առաքինական ջերմեռանդութեան պահերին,
Գիշեր թէ ցերեկ, քնած ժամանակ եւ կամ արթմնի,
Քեզնով առաջնորդուած հոգեւորների օգտակար ընթացքում,
Ազգերի միջեւ պատերազմների եւ դեւերի հետ մղուող մարտերում,
Հերձուածողների հետ վիճաբանելիս,
Փոքրերի եւ մեծերի հետ վերաբերուելիս,
Ըմպելիքներ խմելու եւ կերակուրներ ճաշակելու միջոցին,
Մեզ համար հաճոյ եւ թէ վշտալից բոլոր դէպքերում,
Որոնցից առաջինների համար աղօթում ենք մենք, որ մնան այնպէս,
Եւ միւսները` որպէսզի դու զերծ պահես նրանցից`
Անճառ, անսահման քո հնարքներով սքանչելապէս,
Քանզի ամէն ոք հաւատում է, թէ օգնելու պատրաստ` կարող ես դու միշտ,
Տակաւին ծծկեր երեխաներին, դեռահաս պատանիներին,
Վայրենաբարոյ մարդկանց եւ գոռոզ ստամբակներին:
Եւ թատերական տեսարանների մէջ մինչեւ անգամ,
Եւ խառնիճաղանջ բազմութիւնների խուռներամներում,
Եւ կամ հզօրիդ կամքին անհաճո կաքաւումների ու կայթերի մէջ
Դու չե՛ս մոռացուած:

Դ
Դո՛ւ ստեղծեցիր, բոլորին, եւ քո՛նն են բոլորը,
Եւ դու բոլորի՜ն պիտի ողորմես, միա՜յն բարեգութ.
Զի թէ մեղանչեն իսկ` քոնն են, քանզի քո հաշուի մէջ են,
Եւ գիտեն քո զօրութիւնը, ինչպէս առակողն է աղօթել,
Որին ես ինքս էլ ձայնակից եմ իմ խղճուկ խօսքերով,
Որպէս յանցաւոր հաստատելով այդ:
Հանդգնում եմ ասել, թէ նա, ով գովեստով է տալիս անունդ, հաւատալով, թէ կաս,
Եւ եթէ նոյնիսկ նա եօթնապատիկ անգամ յանցանքով վարակուած լինի,
Ինչպէս բերուած է որպէս ապացոյց-օրինակ` արդեօք քոնը չէ՞ դարձեալ:
Երբեմն արջնաթոյր ագռաւների մէջ
Սպիտականիշ աղաւնիների երամներ ենք տեսնում,
Եւ ձիերի մէջ խրոխտ, անմաքուր` որոջներ հանդարտաբարո,
Եւ գազանակերպ շների թւում` օրհնուած գառներ,
Խստութեան մէջ` հեզութիւն,
Թերութեան մէջ` կատարելութիւն,
Հանձնապաստանութեան մէջ` խոնարհութիւն,
Ստութեան մէջ` ճշմարտութիւն,
Խորամանկութեան մէջ` միամտութիւն,
Նենգամտութեան մէջ` անբծութիւն,
Չարագործութեան մէջ` բարութիւն,
Լկտիութեան մէջ` պարկեշտութիւն,
Անգթութեան մէջ` ողորմութիւն,
Անյուսութեան մէջ` ապաշաւութիւն,
Բարկութեան մէջ` քաղցրութիւն,
Թշնամութեան մէջ` հաշտութիւն,
Խածանողութեան մէջ` անոխակալութիւն,
Չարչարանքի մէջ` քաջալերութիւն,
Եւ նետաձգութեան մէջ` օրհնութիւն:
Ուստի անկարող եղայ ես դատել ճշգրիտ կերպով,
Թէ այն ո՞վ պիտի երկրածիններից կարենայ կանխել ժառանգելու քեզ,
Որ կշտամբում ես անաչառօրէն եւ արդարութեամբ
Այն ամբարիշտին, որը ինքն իրեն մաքուր է կարծում
Եւ այն պոռնիկին, որ զղջացել է:
Բոլորի համար բարեգործդ դո՛ւ, միա՜կ թագաւոր,
Օրհնեալ ի բարձունս, յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 33.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ես հետինս վերոյիշեալ արժանաւորներից,
Պատժապարտների կարգը արդարեւ դասելով ինքս ինձ,
Ողորմութիւն եմ խնդրում քեզանից բոլորի աղերս-աղօթքների հետ`
Նկունների հետ եւ անհամարձակների,
Տկարների հետ եւ փոքրիկների,
Ընկածների հետ եւ արհամարհուածների,
Տարագրուածների հետ եւ դէպի քեզ դարձածների,
Երկմիտների հետ եւ աներկմիտների,
Կործանուածների հետ եւ վերականգնածների,
Ընկճուածների հետ եւ հաստատուածների,
Գլորուածների հետ եւ կանգնածների,
Մերժուածների հետ եւ ընդունուածների,
Ատուածների հետ եւ կոչուածների,
Ապշածների հետ եւ զգաստների,
Անառակների հետ եւ զսպուածների,
Հեռացածների հետ եւ մօտեցածների,
Հերքուածների հետ եւ սիրուածների,
Ամօթահարների հետ եւ զուարթացածների
Եւ ամաչկոտների ու խնդամիտների հետ:
Սակայն ես այստեղ կպատմեմ դարձեալ ոչ թէ մեղքերը Երուսաղէմի,
Ըստ մարգարէի հրամանառութեան իր նախնի ժողովրդի վերաբերեալ,
Կամ Յակոբի տան գործերն անօրէն -
Այլ պիտի գամ յայտնելու իմ մեղքերը,
Քանզի իմ մահուան աղէտի վրայ աւա՜ղ ասելով ըստ մարգարէի,
Ես ինքս իմ ձայնով պիտի մեղադրեմ ինձ` սաղմոսողի խօսքի համաձայն,
Որպէսզի իմ այս համայնապատում խոստովանութեամբ
Պէտք չունենալով այլեւս աւաղ բացականչելու,
Մէկ անգամ ընդմիշտ մաքրուեմ
Էիդ օրհնեալ հրամանով:

Բ
Եւ արդ, ահաւասիկ, ծունկի գալով բարերարիդ քաղցրութեան առջեւ,
Փռւում եմ հողին ցոյց տալու համար, թէ ինչպէս եմ ես ի մահ գլորւում,
Ես, որ սողունի նման սահելով եւ անասնական գետնաքարշութեամբ,
Կամաւոր կերպով գամեցի ինքս ինձ այս կորստական անցաւոր կեանքին
Եւ սակայն հիմա յենուած քեզ, ո՜վ Տէր,
Ինչպէս մարմնով Դաւթի արմատից ընձիւղուած
Եւ անճառօրէն անեղ աստուածութեանդ հետ շաղկապուած հաստատուն գաւազանի վրայ, որպէս կեանքի նեցուկի,
Երախտիքներիցդ պատկառելով` կիսով չափ պիտի կանգնեմ դարձեալ,
Կիսաբաց դէմքս հակած դէպի վար, եւ աչքս դէպի վեր,
Խղճալի հայեացք յառելով քեզ,
Տէ՜ր, որ մօտիկ ես մեր հեծութիւններին,
Եւ ողորմութիւն ես բոլորովին, համակ քաղցրութիւն,-
Եւ լիճը լոյսիս լցրած արցունքով`
Յոյսով լեփ-լեցուն պաղատանքներս մեծութեա՜նդ պիտի ես վերընծայեմ:

Գ
Լսի՛ր աննուազ եւ ամէնառատ երկայնամտութեամբ` քեզ դառնացնողիս,
Դո՛ւ մեր փրկութեան պայմանըդ միակ:
Աստուա՛ծ բոլորի, անճառ մեծութիւն,
Անբովանդակելի բնութիւն, անքննելի իսկութիւն,
Հզօր զօրութիւն, կարող բարերարութիւն, անպակաս լրութիւն,
Անճառ ժառանգութիւն, վայելչական վիճակ,
Առատ պատրաստութիւն, անստուեր իմաստութիւն,
Տէնչալի տուրք, անձկալի շնորհ, բաղձալի բերկրութիւն,
Անտխուր հանգիստ, անտարակոյս գիւտ, անկապտելի կեանք,
Անծախելի ստացուածք, անփոխարինելի բարձրութիւն,
Ամէնարուեստ բժիշկ, անսասան հաստատութիւն,
Դարձուցիչ մոլորուածների, գտնող կորուսեալների,
Յոյս` ապաւինածների, լոյս` խաւարածների,
Քաւիչ մեղանչածների, ծածկարանդ փախչողների,
Անդորրիչ խռովեալների, փրկութիւն մահացածների,
Արձակիչ կապուածների, ազատիչ մատնուածների,
Պատսպարան սահածների, վշտակիցդ սայթաքածների,
Երկայնամտութիւն տարակուսեալների.
Լուսեղէն տեսք, ցնծութեան ցոյց, օրհնութեան անձրեւ,
Հոգի երեսաց, զօրութիւն դէմքի, հովանի գլխի,
Շարժիչ շուրթերի, ազդումն խօսքի, կառավար անձի,
Բարձրացնող բազկի, երկարող` ձեռքի, սանձակալ սրտի,
Ընտանի անուն եւ մերձաւոր ձայն,
Կցորդութիւն հարազատ, խնամածութիւն հայրական,
Խոստովանուած անուն, պաշտելի պատկեր, անպարագիր տիպ,
Երկրպագուած տէրութիւն, բարեբանուած յիշատակ,
Խնդութեան մուտք, անվրէպ շաւիղ, փառքի դուռ,
Ճշմարտութեան ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք,
Եւ այլ բազմաթիւ խօսքեր գովեստի` անհամար շարքով, անբաւ տողերով,
Որոնք ո՛չ երկրածին բերանը կարող է արտաբերել,
Ո՛չ կարող է տանել մարմնեղէն գործիքը,
Եւ ոչ էլ հոգեղէն իղձերը կարող են կշռել:

Դ
Ամէն տեսնող աչք քեզ է նայում,
Տէ՛ր, Աստուա՜ծ բոլորի,
Եւ դո՛ւ էլ նայիր քեզ հառաչաձայն պաղատող բոլոր քո ծառաներին,
Աղախիններին, թէ նրանցից էլ աղաչող լինի:
Ընդունի՛ր եւ իմ այս ողբ ու լացով ցանկասէր աչքիս ցողն արցունքների,
Որով, Տէ՜ր Քրիստոս, թրջում եմ ահա ոտքը անարատ քո մարդեղութեան,
Եւ օրինակով այն խորհրդաւոր` յանցաւոր կնոջ մազերի,
Ընդունի՛ր նաեւ իմ դաւանութիւնն ու դարձը առ քեզ.
Եւ համբոյրներով իմ շրթունքների` կեանքի փրկարար հաղորդութիւնը քո ճաշակելու`
Համաշունչ կերպով կապիր ինձ քեզ հետ անլոյծ միութեամբ:
Որպէս երաշխիք քո ողորմութեան եւ քո գթութեան նո՛յնպէս բարերար,
Փոքր իմ հաւատքի փոխարէն թող որ քո մեծ պարգեւը ընդունեմ քեզնից:
Գթառատ սիրով, ծառայիս հանդէպ, որ դաւանում է անունդ անձկալի,
Թող որ խստաշունչ հողմերը ձմռան` փոխարկուեն հանդարտ մեղմաշունչ օդի,
Սաստիկ մրրիկը` ախորժ զեփիւռի,
Կասկածներն երկչոտ` մեծ վստահութեան,
Եւ պատիժների պատուհասները` երանութեան,
Թախծագին տագնապները` հոգեւոր խրախճանքի,
Ալեկոծութիւնները ծփանուտ` խորին խաղաղութեան,
Եւ ղեկի թիավարումները` ապահով նաւահանգստի՜ հասնեն թող,
Մեղքերի բեռների բերքն իմ փոխարկուի՛ թող շնորհաց թոշակի:

Ե
Քեզանից եկող այս բիւր եւ բոլոր բարութիւններով
Թող որ բարձրանայ ամենահզօրիդ անունը խնկուած ու խոստովանուած.
Թող ամաչի չար բանսարկուն` վռնդուած եւ հալածական.
Թող ոչնչանան մուրհակները մեղքերիս.
Կտրուեն կարթերը, եւ որոգայթները հեռացուեն,
Կտրատուեն կապանքներն ու վիհը վանուի,
Վնասները վերանան, ցնդեն պատրանքներն ու մեղքերը ջրուեն,
Պարտաթղթերը պատռուեն, լուծը խորտակուի եւ քեղիքը քանդուեն:
Թող որ փոխարէն չար յանցանքների մռայլ մթութեան
Նաեւ դեւերի մեզ շրջապատող բանակների տեղ`
Փառքիդ արեւը հասնի մեզ աջից, ձախից, դիմացից, թիկունքից նոյնպէս,
Լուսաւորելու եւ ապրեցնելու, փրկելու համար:
Իսկ նրանց վրայ, ովքեր լիայոյս սպասում են քո լոյսի երեւալուն`
Թող գարնանային ջինջ առաւօտեան ճաճա՜նչը շողա:
Զի կարող ես դու ամէն ինչի մէջ եւ բարերար ես բոլորի համար,
Կամենում ես դու, որ ամէնքն ապրեն եւ փրկութիւնն ես ուզում բոլորի:

Զ
Ո՜վ ամենապարգեւ ձեռք
Յիսուս Քրիստոսի,
Դարձի՛ր դէպի ինձ, քո շնորհատու աջը կարկառելով,
Բնակուի՛ր իմ մէջ եւ միացիր ինձ,
Չհեռանալով սիրոյ քո սենեակ` անձուկ իմ սրտից:
Նկարագիրըդ անեղծանելի, որ նշխարն է քրիստոնէական փրկաւետ կոչման պանծալի լոյսի,
Հանդիսանալով միջնորդ քո տեղակ`
Թող ինձ հետ յաւէտ մնայ անկորուստ այս մատեանի մէջ
Ա՛յն հոգով, որ մեզ յաւիտենական կեանքի կտակ էր խոստացել անճառ յօրինողդ երկնից:
Եւ քեզ` պատճառիդ միակ, եւ միւսիդ` միակ պատճառից,
Եւ քեզ` որ դարձեալ պատճառն ես մէկի,
Երրեակ անձնաւորութեանդ եւ մի աստուածութեանդ
Վայելում է փառք վեհ երկնաւորներից եւ սրբերի դասերից,
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 34.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Բանաստեղծութիւնս այս պաշտամունքի,
Որ հոգուս բերքից նուիրում եմ քեզ, օրհնեա՜լ բարեգութ,
Խառնի՛ր, կցելով հաւասարապէս խնկազգեստների նուիրումներին,
Բարեպաշտ կնոջ` Մարիամի իւղի հետ անուշահոտ:
Հաւասարելով նոյն այն երջանիկ պոռնիկների հետ,
Որոնց յարգանքով յաւերժահրաշ ընդունեցիր դու,-
Թող որ մեծապէս պարարուես եւ իմ նուաստ խօսքերով,
Անհասանելի եւ բարեբանեալ բարձրեալիդ գլխին տեղ տալով նրանց,
Զերծ սաղմոսողի բամբասանքներից, որ ասում է, թէ`
"Մեղաւորի իւղը թող չօծի վարսագեղ գագաթը":

Բ
Այլ արա՛ այնպէս, որ զօրեղացած կրկնակի չափով
Բուրումն այս գրքիս խոստովանութեան ազդի շատերին,
Նման համասփիւռ, ամենատարած տանն աշխարհալիր,
Եւ լինի նրանց յիշատակի պէս անմոռանալի:
Դու նոյն այն տէրն ես, որ զգաստացրիր կանանց մեղաւոր եւ չարախորհուրդ,
Որոնց այլաբանական նմանութիւնն էր վարքը մարգարէի,
Որ ճշմարտատիպ քո պատկերի պէս կերպաւորեցիր.
Առաջ նրա՛նց մէջ այն անճառօրէն տպաւորելով`
Ծայրագոյն շնորհիդ կատարումը դու ինձ ցոյց տուեեք էքցիր:
Անասուններին որպէս կերակուր գարու փոխարէն`
Քո կենաց հացի ցորենի բերքը դու բազմահամբար մեզ պարգեւեցիր:
Ապականացու արծաթի տեղակ քո արքունական պատկերը տուիր.
Հիմարաբար թմրեցնող գինու փոխարէն արարչիդ արեան բաժակը տուիր.
Հին ժողովրդի հայրատ կնոջից առած իւղի տեղ` շնորհիդ օծումն ինձ դարձրիր դու.
Վերցուած գլխաշուք կտաւի տեղակ` անբիծ վերարկուն.
Պերճաշուք ապարանջանի փոխարէն`
Օրէնքով, աւետարանով եւ գործնական առաքինութեամբ ձեռք բերուած թռիչքներ բարեմասնութեան.
Ականջը վայելչօրէն զարդարող գինդի փոխարէն`
Յիշատակն անստուեր տէրունի ձայնիդ.
Եւ լանջքը պճնող մանեակի տեղակ`
Քո դրած քաղցր եւ արդար լուծի օրէնքներն համակ:

Գ
Բայց ինչո՞ւ սրանցով պարծենամ ես եւ չամաչեմ դարձեալ նրանց համար:
Ուստի փոխելով եղանակն այս ողբերգական աղօթագրքի,
Ինչ որ յարմար է ինձ եւ արժանի`
Մեղապարտութեանս պատիժը պիտի հատուցեմ ես այս գլխում,
Որպէս խստագոյն դատախազ` համառօտ մէջբերումներ անելով մարգարէական գրուածքներից,
Ոչ թէ նրանց հետ պարելով ուրախ, այլ լծակցելով նրանց ողբերին,
Ուր կան հառաչներ, հեծութեան ձայներ, ցասկոտ բողոքներ,
Խորտակիչ նախատինքներ, սաստիկ լաց ու կոծ:
Բայց մեծ Աստծուդ գութն ամենահաս յոյս ներշնչեց ինձ,
Որով եւ վերեւ յիշուած բազմաթիւ աղէտների հետ տրուեցին նաեւ`
Զղջումներ, խոստովանութիւններ, աւետիս, պարգեւ,
Լոյսի երեւումներ, խրախոյսներ աստուածային, փառքի ժառանգութիւն,
Հրաշքների յայտնութիւններ եւ տեսիլներ սքանչելի,
Որոնցից ոմանք յոյս են ներշնչում, ոմանք պատճառում վհատութիւններ,
Որոնց մէջ կամաւ, ինձ` կործանուածիս վիճակուեց կորուստ:

Դ
Զի եթէ վարագոյրի ծածկոցը
Եզեկիէլն Աստծոյ զգեստ անուանեց,
Որով ժողովուրդը կարկատուն կուռքեր ստեղծեց, որը պոռնկանալ է համարում նրանց համար,
Յապա ես ո՜րքան աւելի պատիժ պէտք է որ կրեմ,
Անմաքուրս, որ Աստծուն եմ հագել ներսից ու դրսից:
Զարմանում եմ ես, թէ ինչպէ՜ս չեմ կիզւում,
Շշմում, թէ ինչպէ՜ս չեմ այրւում.
Ապշում, թէ ինչպէ՜ս չեմ հափշտակւում,
Տանջուելով, լքուելով, չարչարուելով ու ջախջախուելով,
Մանրուելով, խորտակուելով, կտրուելով ու կտոր-կտոր լինելով
Կորուսչի ժանիքներից, ինչպէս որ գրուած է Գրքում:
Բայց պահուած է ինձ միայն սա՛, որպէս յիշեցուցիչ շող փրկարար յոյսի,
Թէ Քրիստոսեան Աւետարանը կեանք է ճշմարիտ,
Ինչպէս որ բառն էլ ա՛յդ է ծանուցում.
Որով տրւում է` մեր մեղքերին դարձ,
Պարտքերին` շնորհում, եղծումներին` նորոգութիւն,
Քաւութիւն անօրէնութեան, բուժումն վէրքերի,
Անդորրութիւն տագնապի, ներումն պատժի,
Հանդարտումն պատերազմի, անձրեւ` կրակի վրայ,
Պատուհասի փոխարէն` պարգեւ,
Եւ սատակման տեղակ` շնորհի արժանացում,
Եւ կեանքի ազատութիւն` մահուան գործիքի փոխարէն:

Ե
Բայց ինչո՞ւ յիշեմ այսքանն ու մէկ-մէկ թուարկեմ այստեղ,
Անճառելիներն ի բաց թողնելով:-
Բարձրեալ Հօր յիշատակութեամբ մեր կցորդութիւնը Որդու հետ,
Յանուն Միածին Որդու` ընտանութիւնը
Հօր հետ,
Եւ հաղորդումն Հոգու հետ` սրանց ակնարկութեամբ.
Խաչի փրկանքը եւ սփոփանքը խօսքի,
Ամենագէտի կշռով յօժարակամ վարձատրումն բարվոք,
Աւազանը կենդանարար, որպէս միջնորդ հաշտութեան,
Եւ այլ բարիքներ անթիւ, անհամար` բարերարիդ կողմից կուտակուած,
Որ զերծ են լծից եւ հարկից ազատ,
Իշխող են եւ ո՛չ իշխանութեան տակ:
Սրանք են ահա, որ մահուան դառնութեան մէջ ինձ անտարակոյս կեանք են աւետում.
Զի եթէ սրանք ես չունենայի, դեռեւս վաղո՜ւց կորած էի ես,
Իսկ եւ իսկ, ինչպէս երգողն է ասել:
Որդուն փոքրացնելով չէ, որ ես փառաւորում եմ Հօրը,
Եւ ոչ էլ Հոգին նուաստացնելով`
Որդուն եմ տալիս նախապատուութիւն,
Այլ դաւանում եմ երեքն համափառ` նոյն արարչութեամբ:

Զ
Ամենակալ, բարերար եւ մարդասէր
Աստուածըդ ամէնքի,
Երեւացողների, աներեւոյթների արարիչ,
Փրկող եւ զօրացնող, խնամող եւ խաղաղարար,
Հոգի հզօր Հօր,
Արդ` աղերսում ենք քեզ բազկատարած
Մենք ահաւորիդ առջեւ, գոչելով,
Մաղթանքով հեծութեան,
Սաստիկ դողալով եւ երկիւղով մեծ
Մօտենում ենք անզննելի զօրութեանըդ մատուցելու
Նախ` պատարագը մեր այս բանական,
Իբրեւ հայրական անսասան պատուին
Աթոռակցի եւ փառակցի, արարչակցի,
Եւ քննողի` գաղտնիքները խորածածուկ,
Կատարեալ կամքի Էմմանուել Հօր`
Քեզ առաքողի, բոլորի փրկչի,
Կենդանացնողի եւ ստեղծողի:
Քո միջոցով մեզ ծանուցուեց միասնական աստուածութեանդ
Անձնութիւնը միասնական Երրորդութեան:
Քեզանով եւ քո միջոցով շառաւիղները առաջին
Նահապետաց, որ տեսանող անուանուեցին,
Անցեալներն ու գալիքները,
Եղածներին ու չգոյացածներին
Անպաճոյճ խօսքով վերապատմեցին:
Քեզ Մովսէսը Աստծոյ Ոգի ճանաչեց,
Որ ջրի վրայ քո ընթանալով,
Զօրութիւն անսահման,
Հոգածու հզօր հովանաւորմամբ
Պաշտպանելով թեւատարած,
Գթասիրելով նոր ծնունդներիս`
Պարզեցիր խորհուրդը գաւազանի,
Որի օրինակով վերջին վարագոյրի
Հոսուն մանուածը ստեղծելուց առաջ,
Տիրապէս կարող,
Անէութիւնից` բոլոր գոյերի ու էակների
Բնութիւնն ամբողջ ստեղծագործեցիր:
Քեզանով բոլոր արարածները
Պատրաստւում են նորոգուելու Յարութեան ժամին,
Որ մեր այս կեանքի օրն է յուսկ վերջին
Եւ օրն առաջին` ողջերի երկրի:
Քո ազգակիցը յօժար միութեամբ
Հնազանդուեց քեզ` իբրեւ իր Հօրը:
Հօր էակիցը, անդրանիկ Որդին`
Մեր կերպարանքով, քո գալն աւետեց,
Ճշմարիտ Աստուած`
Հաւասար ու համագոյ Հօրը հզօր,
Քեզ հայհոյելն անքաւելի համարեց,
Քեզ հաստելով` ըմբերանեց չարախօսներին,
Եւ ներեց արդար ու անարատ գտիչն ամէն ինչի,
Որ մեր մեղքերի համար մատնուեց
Եւ յարութիւն առաւ` արդարացնելու մեզ:
Փառք նրան քո միջոցով,
Բարեբանութիւն քեզ` ամենակալ Հօր հետ
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Է
Վերստին կրկնեմ խօսքի նոյն կարգով, մինչեւ որ ազդմամբ հաւատի լոյսը յայտնուի հրաշապէս վերաւետելու նոր խաղաղութիւն:
Արտասուալից հառաչելով`
Աղաչում եւ աղերսում ենք
Արարչութեանդ` փառաւորուած բոլորի կողմից,
Անեղծ, անստեղծ եւ անժամանակ գթած Հոգուդ,
Որ մեր անմռունչ հեծութիւնների
Բարեխօսն ես ողորմած Հօրդ առջեւ,
Որ պահում ես սրբերին
Եւ մաքրագործում յանցաւորներին,
Եւ տաճարներ ես կանգնեցնում
Բարձրեալ Հօրդ կենդանի ու ապրեցնող կամքին:
Արդ` ազատիր մեզ անմաքուր բոլոր գործերից,
Որ հաճելի չեն քո բնութեանը,
Թող չմարի փայլը լոյսիդ շնորհների
Մեր աչքերի հայեցումից,
Որովհետեւ իմացանք` կմիանաս մեզ,
Թէ յար աղօթենք եւ ապրենք ընտիր, խնկելի վարքով:
Եւ քանզի մէկըդ Երրորդութիւնից պատարագւում է,
Միւսն ընդունում`
Իր անդրանիկի հաշտարար արեամբ
Դառնալով դէպ մեզ,
Դու կընդունես մեր պաղատանքները
Եւ կյարդարես մեզ օթեւաններ`
Պատուական, բոլոր յարմարանքներով,
Երկնաւոր գառանդ ճաշակումը վայելելու,
Որպէսզի առանց դատապարտող պատիժների ընդունենք
Նոր կեանքի փրկութեան անմահարար այս մանանան:
Եւ թող հալչի մեր գայթակղութիւնն այս հրից,
Ինչպէս մարգարէն կենդանախարոյկ կայծակմամբ
Ունելիով մատուցեց,
Որ ամէնուր քարոզուի քո գթութիւնը,
Ինչպէս Աստծոյ Որդւով` Հօր քաղցրութիւնը,
Որ անառակ որդուն մօտեցրեց հօր ժառանգութեանը
Եւ պոռնիկներին առաջնորդեց
Արդարների երանութեան երկնային արքայութիւնը:

Ը
Այո, այո, մէկն եմ ես նրանցից,
Ինձ եւս ընդունիր նրանց հետ
Որպէս մեծ մարդասիրութեան կարօտածի,
Քո շնորհներով փրկուածի,
Քրիստոսի արիւնով գնուածի,
Որ այս ամէնի մէջ եւ ամէն ինչում
Երեւայ քո աստուածութիւնը:
Հօր հետ փառաւորուած համապատուօրէն,
Մի կամք եւ մէկ իշխանութիւն գովական,
Որովհետեւ քոնն է գթութիւնը,
Ե՛ւ կարողութիւնը, ե՛ւ մարդասիրութիւնը,
Զօրութիւնն ու փառքը`
Յաւիտեանս յաւիտենից:
Ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 35.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Սրանք են ահա իմ թշուառացած շնչի իղձերը եւ դաւանանքներս քեզ յարմարական,
Քեզ, որ ամէն ինչ բովանդակում ես խօսքով,
Տէ՛ր Աստուած,
Ինչ որ ճառել եմ նախորդում` այստեղ պարզեմ պիտի ես երկրորդ անգամ:
Իսկ խուռն բազմութեան առջեւ գրաւոր բեմախօսութիւն
Կամ ժողովրդին մեկնաբանումներ անելու համար
Այս աղերսական աղօթքները ես նուէր բերեցի,
Որոնք հետեւեալ գոհաբանական տողերի մէջ եմ շարադրել ահա.-

Բ
Աղաչում եմ անփոփոխելի եւ ամենազօր տէրութեանը հզօր հոգուդ,
Ուղարկիր ցողը քո քաղցրութեան եւ բարեգործի՛ր,
Դրոշմելով հոգուս եւ զգայութիւններիս իշխող իմ մտքում
Ամենալից շնորհը քո բազմապարգեւ ողորմութեան:
Հերկի՛ր մարմնեղէն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը,
Որ կարող լինի պտղաբերելու սերմդ հոգեւոր:
Խոստովանում ենք` քո ամէնիմաստ էութեամբ է, որ
Ծաղկում են մեր մէջ, աճում-ուռճանում պարգեւներն ամէն:
Դո՛ւ ես ձեռնադրում առաքեալներին ու մարգարէներին ներշնչում,
Ուսուցանում ես վարդապետներին ու համրերին խօսեցնում,
Բացում խուլերի ականջները փակ:
Ազգակիցը քո, էակիցը Հօր անդրանիկ որդին
Քո գործակցութեամբ իրագործելով այս բոլորն ահա,
Քեզ Հօր իսկութեան հաւասարակից
Աստուած հռչակեց:
Շնորհ արա՛ նաեւ ինձ` մեղաւորիս, որ ես էլ խօսեմ համարձակութեամբ
Կենդանարար խորհուրդն աւետեաց Աւետարանիդ,
Արագաթռիչ մտքի ընթացքով անցնելով անհուն ասպարեզներով
Քեզնից ներշնչուած կտակարանների:
Եւ երբ ձեռնարկեմ ես հանդիսաւոր մեկնաբանութեան`
Հասնի՜ թող որ քո գթութիւնը նախ, իր ժամանակին ներշնչելով ինձ`
Քեզ արժանին, պիտանին եւ հաճելին`
Քո աստուածութեան փառքի եւ գովեստի,
Ինչպէս նաեւ կաթուղիկէ Եկեղեցու կատարեալ շինութեան համար:
Երկարի՛ր ինձ վրայ աջդ ամենամերձ
Եւ զօրացրո՛ւ ինձ գթութեանդ շնորհներով.
Փարատի՛ր իմ մտքից մոռացութեան մէգը մթին,
Ցրելով նրա հետ ե՛ւ խաւարը մեղքի,
Որպէսզի մտքով եւ խոհերով այս երկրաւոր կեանքից ի վեր բարձրանամ:
Լուսաւորի՜ր դու վերստին իմ մէջ, ո՜վ գերահզօր,
Աստուածային հրաշալի գիտութեան ծագումն անստուեր,
Որպէսզի արժանի լինեմ ուսանելու եւ ուսուցանելու,
Որպէս բարի օրինակ` աստուածասէր լսողներին:

Գ
Խոստովանում, դաւանում ենք,
Պաշտում ենք ու երկրպագում
Ամենասուրբ Երրորդութեան
Միասնութիւնը զուգափառ.
Անճառելի աստուածութիւն,
Մշտաբարի եւ նոյնագոյ համապատիւ,
Մտքի սլացքին անհասանելի
Վեր` ամէն մի օրինակից եւ բարձր` նմանութիւնից,
Որ գերազանց է անպարագիր բացարձակութեամբ,
Առաջ` քան հիմքը յաւիտենութեան,
Դեռ չստեղծուած, չտարրացած էակներից,
Անթարգմանելի օրհնաբանութեամբ
Ամենահարուստ մեծութեամբ յաւէտ պսակուած,
Ժամանակները սահմանող,
Ժամանակի մէջ կերպ առածների
Հօրինող-պատճառ,
Տեսանելիներն ու անտեսները ստեղծող
Ո՛չ անուամբ է չափւում,
Ո՛չ հորջորջմամբ է նշանակելի,
Ո՛չ որակով նմանուած
Եւ ոչ կշռած քանակով:
Չի ձեւանում օրինակով,
Չի ճանաչւում որպիսութեամբ,
Տարածուած չէ թերութեամբ,
Ամփոփուած չէ լրութեամբ,
Երբեւէ չէ գրաւուած
Եւ կամ մի տեղ ամփոփուած:

Դ
Հայր գթութեան, ամէն ինչի տէր,
Աստուած բոլորի, որ երկնքում են եւ երկրում,
Բացի Բանից միակ, որով իրենն է ամէն ինչ,
Բոլոր շնչերի տուող ու ստեղծիչ,
Բացի իսկակից հոգուց,
Որով համայնը կազմեց:

Ե
Մէկը երեք անձնաւորութիւնից`
Երջանկափառ համազօր ահաւորութիւնից,
Այն վերեւներից խոնարհուեց ներքեւ,
Որ ի սկզբանէ անբաժան էր ներքեւիններից,
Մնալով անբաժան փառքի աթոռից
Եւ անկարօտ իր ծնողի տեսութեան,
Պարզաբար մտաւ կոյսի արգանդը,
Այնտեղից ելաւ` մարմին առնելով անբաժանելի,
Լիակատար մարդ եւ անպակաս աստուածութիւն:
Միակ Որդին միակ Հօր
Եւ Միածին անդրանիկը
Աստուածամայր տիրածին կոյսի:
Իրական երկրածին մարդ եղաւ` լինելով արարիչ,
Բայց նման չէր նա երկրածիններին,
Այլ նոր ու չքնաղ
Թագաւորներին հրաշափառ,
Չտեսնուեց նա դարերում
Եւ չպատահեց ժամանակներում,
Ըստ Սաղմոսողի եղաւ անդրանիկ
Թագաւորների ամբողջ աշխարհի:
Մարմնում մեր բնութեամբ կերպ առաւ անապակ խառնմամբ,
Հոգու եւ մարմնի յարաբերութեամբ,
Ոսկու եւ հրի,
Կամ աւելի պարզ`
Լոյսը օդի հետ,
Անփոփոխ եւ անանջատ:

Զ
Նա եկաւ կամաւ խաչին մեռնելու,
Յանց անարատ գառ զոհուելու գնաց,
Եւ մի զօրաւոր ինքնիշխանութեամբ
Փրկագործեց իր արարածներին:
Երբ կենդանի էր` չարչարուեց իրօք
Եւ գերեզմանուեց` աստուածութիւնից անբաժանելի:
Եռօրեայ թաղմամբ
Այն դժոխական սանդարամետում վհատ բանտուածներին
Քարոզեց նորոգում եւ լոյս:
Եւ աւարտելով փրկագործ ամբողջ
Խորհուրդը իր մարդեղութեան`
Վերակենցաղեց նա աստուածաբար:
Հողմերի թեւով քերովբէների վրայ բարձրացաւ:
Ծածկուեց ամպով անքննելի:
Եւ ամբողջ երկնից վեր բարձրանալով
Ճոխութեամբ բազմեց սկզբնաժառանգ
Հօր աթոռին հաւասար,
Որից բնաւ չբաժանուեց,
Ձեռքբերովին չկորցնելով,
Չնուազեցնելով սեփականը:
Որով եւ գալու է դատաստանին յատուցման
Արդար իրաւանց չափով կշռելու գաղտնիները,
Որին սպասում ենք,
Որին` աղօթում,
Հաւատալով`
Ամէն ինչում, ամէն ինչով
Ամենակալ տէրութեանն իր,
Որ իսկապէս մէկն է միայն այն միակից
Եւ միակի փառակցութեամբ`
Յաւիտեանս երկրպագուած:

Է
Մշտապէս օրհնում, բարեբանում ենք
Հօր եւ Որդու հետ
Նրանց էակից Հոգուն:
Նա ամենազօր,
Կատարեալ եւ սուրբ եւ ճշմարիտ է,
Որ արարածներ ստեղծեց անէից,
Ինքնագործ է եւ իշխանակից միւս երկուսին`
Անեղծ, անսահման թագաւորութեամբ,
Պատճառն առաջին, ահաւոր Բանը
Նոյն այդ ինքնութեան,
Նոյնն է նաեւ բարձրացած Հոգին:
Բարի ինքնակալ,
Հօր պարգեւները ամէնքին բաշխող`
Յանուն Միածնի փառքի պանծացման,
Որ սահմանեց օրէնքները,
Ներշնչող եղաւ մարգարէներին,
Առաքեալների մէջ տպաւորուեց ազգակցի փչմամբ:
Աղաւնակերպ Յորդանանում յայտնուեց,
Եկողի փառքի մեծութեան համար,
Եւ աւանդական գրքերում փայլեց,
Հանճարեղացրեց եւ զօրեղացրեց իմաստուններին,
Վարդապետներին կատարեալ դարձրեց,
Օծեց արքաների, օժանդակեց թագաւորների,
Վերակացուներ տուեց, փրկութիւններ կարգադրեց,
Ձիրք շնորհեց, քաւութիւններ հանդերձեց,
Քրիստոսի մահուամբ մկրտուածներիս
Իր բնակութիւնը մաքրագործեց,
Որին Հօր եւ Որդու հետ
Նաեւ սուրբ Հոգին ներգործեց
Եւ ինքն Աստուած է`
Խնկուած տիրապէս
Ամենայնը եւ ամենայնի մէջ:

Ը
Երրորդութեան մէջ նախորդ յիշուողը
Մեծ չէ միւսից,
Նուաստ չի լինում իր նմանակցից յետոյ յիշուելով,
Կամ մէկին ակնարկելիս դէմքի շփոթում չի լինում
Եւ երեքի տրոհմամբ առանձին դէմք չի դառնում:
Եւ չէր մեծարուի Հայրն ամէն ինչով`
Իր մէջ չունենար Բանի զօրութիւն,
Եւ կամ չունենար թէ Հոգին իր հետ`
Անշունչ, անկենդան մէկը կլինէր
Եւ կնուազէր ամէն յորդորից:
Բանը եթէ չճանաչուի Հօր անուամբ`
Մի որբ կլինի, [կլինի] լքեալ
Սերած ինչ-որ մի մահկանացուից:
Նոյնպէս եւ Հոգին
Նշանակալից պատճառ թէ չունի`
Անշուք ինչ-որ բան կլինի միայն,
Թափառիկ իբրեւ անդասելի շունչ:

Թ
Բայց եթէ մէկը փորձի բաժանել
Հօրը իր Որդուց,
Հակաճառելով, թէ նախ նա չկար,
Կամ բամբասանքով մի անբանական
Պատուել ցանկանայ վեհ մեծութիւնը,
Եւ կամ բխողին նսեմ համարի
Իբրեւ էապէս ոչ հոգեւորի`
Այդպէս այլ, օտար մի բան է մուծւում
Կամ այլայլական ինչ-որ շփոթում
Սուրբ Երրորդութեան անարատ պատուին,
Այդպիսիներին հաւատոյ բանի պարսաքարերով
Հերքում ենք, դուրս ենք վտարում
Իբրեւ գազանի կամ դժնի դեւի,
Նզովում նրանց, նրանց դէմ փակում
[Սուրբ] եկեղեցու գաւիթը, որ եւ
Դուռըն է կեանքի:
Ուստի փառք տալով Երրորդութեանը`
Որպէս մէկ եւ նոյն տէրութիւն,
Ամբողջական ու հաւասարազօր,
Զուգաձայն սրբասացութեամբ, համարժէք հարթութեամբ,
Օրհնեալ, փառաբանեալ երկնքում ու երկրում,
Անդրանիկների խմբից եւ երկրածին բանականներից
Յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Ժ
Արդ, այս մատեանում պատկերուած ծածուկ խորհուրդների բարձրաձայն խոստովանութիւնը
Մեծ Աստծուդ ամենալուր ականջներին ընծայեցի ես,
Եւ ահա նրանով սպառազինուած` մտայ ասպարեզ:
Բայց ոչ թէ նրա համար, որ կարօտ լինելով ձայնիս` նրանով մեծանաս,-
Զի երբ տակաւին չէիր ստեղծել դու ամենայն ինչ,
Երկինքը անմահ փառաբանելով
Եւ երկիրը` հողաստեղծ բանականներով,
Դու փառաւորուած էիր արդէն քո լրութեան մէջ,-
Այլ, որպէսզի ինձ` մերժուածիս նոյնպէս, անճա՛ռ քաղցրութիւն,
Արժանի անես քեզ ճաշակելու` խօսքիս հաղորդութեամբ:
Սակայն ի՞նչ պէտք է, որ կեանքի կանոն- արքունի հրամանիդ համաձայն ասեմ`
Ադոնա` տէր,
Եւ հրամայուած պատուէրդ չկատարեմ,
Ես, որ իմ ձեռքով իսկ ջնջեցի ինձ,-
Պատգամիդ նուիրուած ոսկեղէն տախտակս խօսուն,
Աստուածային մատներովդ գրուած, եւ որը խորտակելն է իրաւացի.
Եւ ես այժմ նրա նմանութիւնն երկրորդ` տխրատեսիլ մուրով եմ պատկերում:
Բայց, քանզի բազում խանդաղատանքով պաղատեցի քեզ,-
Որոնք չեն գրուած թէեւ այս գլխի տողերի շարքում,-
Լսիր, բարեգութ, այս խօսքերի հետ նաեւ բոլորը:
Թող աղերսագին այս աղօթքներս էլ յօդուեն նրանց հետ,
Թերեւս մաքուրների եւ քո կամքը կատարողների կողմից
Իւղով շաղախուած եւ մէջը խորիսխ բաղարջի նման
Հացն այս նուիրուած` դրուի քո փառքի սեղանի վրայ:

Ժ-Ա
Բայց դու, բարերար, համակ մարդասէր,
Քրիստոսդ մի` միակ Աստծոյ, հզօր եւ ամենակալ,
Որ գերազանցում ես քաղցր ու խնամածու քո գթութեամբ
Ոչ միայն ինձ գոյակից մարդկանց առհասարակ,
Որք ենթակայ են խռովումների եւ բազմապիսի հակառակութեանց`
Այլեւ անարատ հրեշտակներին,
Եւ սրանցից էլ նոյնիսկ աւելի` սրբասուններիդ անբիծ, անբասիր,
Որոնցից մէկն էր նաեւ Եղիան, որի խստութեան նշանները
Երեք ձեւով երեւան եկան Քորեբ լեռան վրայ`
Շարժով ահագին, կրակով կիզիչ, եւ ուժգին հողմով:
Իսկ քո հեզութիւնը երկայնամիտ յայտնուեց մեղմիկ օդի քաղցրութեամբ, հանդարտաբարո.
Զի ողորմութիւն ես կամենում դու միայն ու միայն, ինչպէս գրուած է:
Թէեւ մարդկային սերնդից ոմանք գեղեցիկ վարքով
Առաքինաբար այլ նմանութիւն առան երկնային,
Սակայն երկրածին են նրանք նոյնպէս` մարդկանցից ընտրուած:
Իսկ դու չես կարող չարանալ, զի բարի ես իսկութեամբ,
Համօրէն օրհնեալդ, համա՜կ փրկութիւն,
Լիովին հանգիստ եւ անդորրութիւն ընդհանրական,
Դեռ առողջարար` ախտաւորների համար համօրէն,
Կենդանի ջրի աղբյո՛ւր դու վճիտ, ըստ Երեմիայի:

Ժ-Բ
Դարձի՛ր դէպի ինձ եւ ողորմիր, անկարո՜տ Աստուած,
Դու, որ այնքա՜ն ծարաւի ես ու պապակ իմ փրկութեանը,
Որ մինչեւ անգամ երկնային անմահ եւ օրհնաբանող զուարթուններին պաշտօն յանձնեցիր
Յանուն մարդկութեան փրկութեան կարգուած
Քահանաներ եւ քաւչապետներ յաւիտենական ի դիմաց մեր երկնաւորների,
Թշվառ լքեալիս հաշտութեան համար պաղատելու քեզ մշտնջենապէս,-
"Ողորմիր Երուսաղէմին". որը լուսաւոր մի խորհուրդ ունի,
Թէ այս երկրաւոր Երուսաղէմի սոյն օրինակով խնդրում են նրանք
Քո մեծ յայտնութեամբ ողորմել վերին Երուսաղէմին,
Եւ քեզ կցորդուած մարդկանցով` ընկած հրեշտակների դատարկը լցնել:

Ժ-Գ
Արդարեւ լսեցիր դու, բարեգո՛ւթ, անսացիր, թագաւո՛ր,
Ունկնդրեցիր, կյա՜նք եւ յոյս, ի միտ առար, երկնաւո՛ր,
Յարգեցիր, հզօ՛ր, նկատեցիր, ծածկագե՛տ,
Տեսար, խնամակա՛լ, կարեկցեցիր, անպատո՛ւմ,
Խոնարհեցիր, մի՜շտ բարձրեալ, նուաստացար, ահաւո՛ր,
Յայտնուեցիր, անճա՛ռ, ամփոփուեցիր, անսահմա՛ն,
Չափուեցիր, անքնի՛ն, թանձրացար, ճառագա՛յթ,
Մարդացար, անմարմի՛ն, շոշափուեցիր, անքանա՛կ,
Կերպաւորուեցիր, անորա՛կ,
Կատարեցիր իսկապէս բաղձանքն աղաչողների:
Զուարթունների բերանով եղար թշուառիս`
Բարի, բարեխօս, միջնորդ կենդանի,
Պատարագ անմահ, սպանդ անվախճան,
Նվեր մաքրունակ, ողջակեզ անծախ, բաժակ անսպառ:
Ուստի, ողորմած, մարդասէր, օրհնեալ,
Քո կենդանատու կամքով թող որ միշտ բարեբախտ լինի հոգիս մեղաւոր,
Գովեա՜լ երկայնամիտ, քեզ վայել է փառք յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru