Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 26.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ քանզի նախորդ իմ ողբերի մէջ ես մասամբ միայն նկարագրեցի
Մէկը միւսից ծանր ու գերազանց մեղքերն իմ այնքա՜ն,
Որոնց գերին է դարձել վշտակիր եւ թշուառ հոգիս,-
Ուստի ես պիտի փոխեմ իմ խօսքի եղանակն հիմա,
Բայց ո՛չ աւաղանքն իմ աղէտների:

Բ
Կեանքըս ինձ համար նման է սաստիկ ծփացող ծովի,
Ուր հոգիս, մարմնիս շինուածքով` իբրեւ նաւակում,
Իրար վրայ խուժող անթիւ, անհամար ալիքներից
Տարուբերւում է միշտ այս աշխարհում:
Եսային եւս այս օրինակով պատկերացրեց
Երուսաղէմի հախուռն ու հանկարծադէպ քանդումը պարսիկ հրոսակներից,
Որ եւ սխալ չի լինի համեմատել իմ հոգեւոր խորտակման հետ:
Մինչ ես չւում էի անհոգ անտարակոյս վստահութեամբ,
Հազիւ թէ մտքիցն իմ անցկացնելով դոյզն-ինչ կասկածանք ինչ-որ արկածի
Փոքր այն միջոցին հանգստի միջեւ եւ աշխատութեան,
Իբրեւ թէ արդէն նաւահանգիստը հասած լինէի,-
Եւ ահա, ամառուան մէջ ձմեռն յանկարծահաս` հողմով իր բքաբեր
Երեքալեան ուժգին բախումով խաղաղութիւնը խռովեց հանկարծ:
Խորտակուեց նաւը` վայրագ ալիքների բախումից.
Թիակների կազմուածքը քայքայուեց.
Պոկուեց իր տեղից կայմը վերամբարձ,
Թռչարանն առագաստի պատռուեց ծուեններով անկարկատելի.
Շինուածքի շքեղութիւնն անշքացաւ,
Ու խզուեցին բոլոր առասանները ձիգ.
Գլխակողմի բարձրադիր դիտարանը խոնարհուեց,
Կտրուեց պարանն ապավանդակի,
Խարսխի յենարանը քայքայուեց,
Ու բաժանուեցին իրար կցորդուած գերաններն երկու.
Ուղղիչների սամիները գալարուեցին,
Ընկղմուեց լաստի յատակը իսկոյն, հիմքն ու հաստարանն ամբողջ շինուածքի.
Ղեկի սարքն ամբողջ սուզուեց տեղնուտեղ,
Չուելու յարմարանքները պակասեցին,
Կոտրուեց իսկոյն ողնափայտն ամուր.
Կապարանները զիստի ջարդուփշուր եղան,
Նաւագոգն անպէտքացաւ,
Հետնակողմը նաւի, եզերող շրթներով, խախտուեց ու դուրս թռաւ.
Բազմոցներն ընկնելով` անհետացան.
Վայելչագեղ վանդակապատն իջաւ յատակ.
Շուռ եկաւ գահաւորակն հանգստաւետ.
Իրար կպած տախտակաշարքերն անջատուեցին իրարից,
Եւ նրանց ամրապնդող բեւեռները ելան:

Գ
Ողբերի յիշատակարան դարձած արդիւնքն ինձ նմանուեց:
Նաւապետը դէմ-յանդիման նաւի` դեգերում է, ողբում,
Ձեռքը ծնոտին դրած` արցունքի գե՜տ է հոսեցնում:
Նաւից մնացած սակաւաթիւ բեկորները ալեկոծ ծովի ծփանքի վրայ
Բանականների նման խողխողուած` հեծում են թախծոտ ու ողորմագին:
Եւ այսպէս, ահա, սխալուած չենք լինի, եթէ ասենք,
Որ նաւապետը բարի իր երկնաւոր զօրքով` այս աշխարհի ծովում
Իմանալի իմ գոյութեան խորտակուած տապանն է աշխարում.
Քանզի արդարեւ բարեգութ Տէրը լացեց
Իր թաղուած ազգակցի վրայ, որպէս օրինակ` համայն մարդկութեան,
Լացեց նա նոյնպէս մոլորեալ Երուսաղէմի, ինչպէս եւ մոլեգնած Հուդայի վրայ,
Որոնցից երկուսը մնացին անյոյս` նման քայքայուած նաւի.
Իսկ մէկը նրանցից արդէն անդունդի յատակը հասած`
Յոյսի առասանն իր ձեռքն ունենալով`
Դէպի ապահով խաղաղութիւնը դուրս եկաւ նորէն:

Դ
Կտեսնե՞մ արդեօք ես երբեւիցէ մարմնի տապանակն իմ բազմախորտակ` կրկին նորոգուած.
Կտեսնե՞մ արդեօք ողբալի հոգուս նաւը փշրուած` կրկին ողջ-առողջ.
Մեծ տարածութեամբ բաժանուածս ես կլինե՞մ արդեօք դարձեալ միացած.
Կտեսնե՞մ արդեօք հոգնաթախիծ վշտացեալիս սիրտը դարձեալ ուրախ.
Կարո՞ղ եմ յուսալ` յաւէտ խաթարուած պատկերն իմ բնութեան յարդարուած նորից.
Կտեսնե՞մ արդեօք թշուառացեալիս քանդուած տաղաւարը կրկին կանգուն.
Յուսա՞մ, թէ պիտի տեսնեմ տարամերժ հոգիս ազատուած,
Եւ լոյսիդ շնորհից զրկուածիս կրկին վերակազդուրուած.
Պիտի ցոյց տա՞ս արդեօք ողորմաբար վայելքն ընտանի քո պայծառութեան.
Կտեսնե՞մ արդեօք երբեւիցէ ամենատխուր դէմքը հոգուս` ժպտուն.
Արդեօք կլսե՞մ գուժկան ձայնի տեղ աւետեաց համբաւն ինձ առաքուած.
Կտեսնե՞մ արդեօք իմ բիւրակործան փշրուած անօթն վերանորոգուած.
Պատուհաններն իմ մտքի աչքերի կտեսնե՞ն արդեօք պարտամուրհակն իմ մի օր պատռուած.
Օրն իմ անձկութեան քաւութեանդ շնորհիւ` կծագի՞ արդեօք քո լոյսը վրաս,
Արդեօք կմտնե՞մ լուսախորանի խնջոյքը մի օր քո առաջնորդութեամբ.
Անկեանք, ցամաքած ոսկորներս կրկին կկենդանանա՞ն,
Ըստ Եզեկիէլի` ներգործուն շնչիս ետ գալով դարձեալ զօրութիւն առած.
Կլինի՞ արդեօք, որ կրկին նայեմ քո սուրբ տաճարին,-
Ինչպէս մարգարէն, որ աղաղակեց կետ ձկան պորտից.-
Ես, որ կանգնել եմ դէմդ ամօթահար` լոյսիցդ մերժուած.
Մթնածիս վրայ խաւարասնունդ կծագի՞ արդեօք պայծառ առաւօտ.
Եւ մշտասառոյց տագնապեալս ես կհասցնե՞մ արդեօք գարուն տեսնելու.
Կտեսնե՞մ արդեօք ճարակ ինձ համար հոգիները դալարեցնող ցողն անձրեւային.
Կլինի՞, որ տեսնեմ գազանաբեկ մերժելի ոչխարս կրկին քո ամենագութ կամքի հօ՜տը դարձած:

Ե
Եւ, սակայն, ինչպէս որ Յոբն է ասում,
Չարի թակարդներն անելանելի պաշարել են ինձ,
Իսկ եթէ քո բարերար կամքի ողորմութեան լոյսն ինձ ցոյց տրուի,
Քո գթութեան դուռը բացուի,
Փառքիդ ճառագայթը ծաւալուի,
Ձեռքիդ խնամքը յայտնուի,
Կենացդ արեգակի օրը տարածուի,
Քո առաւօտեան ըղձալի դէմքը պարզուի,
Քաղցրութեանդ առատութիւնն աղբիւրի պէս բխի,
Արարչի կողի վտակը հոսի,
Անապակ սիրոյդ ծորումը թափուի,
Աւետեաց շնորհիդ ծագումն երեւա,
Պարգեւիդ ծառը ծաղկի,
Քո օրհնեալ մարմնի մասունքը բաշխուի,
Սակաւ ակնկալութիւնն իրագործուի,
Ընդհատուած ձայնը ողջոյնիդ լսուի,
Հեռացած խաղաղութիւնդ մօտենայ:
Այնժամ յաւիտեան այս պայմաններով երանելի,
Հաստատուն յոյսով եւ հաւատով զինուած,
Ապաւինելով սուրբ Հոգուդ, որ պաշտւում է
Հօրդ հետ եւ փառաբանւում քաղցրաձայն,
Քեզ հետ լոյսի մէջ անմատչելի, քաւութեամբ հանդերձ,
Ինձ` մեղապարտիս կընծայուի ե՛ւ կեանք, ե՛ւ երանութիւն:
Եւ սրանք որպէս անկորուստ աւանդ կպահուեն իմ մէջ,
Իբր առհաւատչեայ ճշմարիտ յիշատակի` ի ձիր անեղծութեան,
Երրեակ անձնաւորութեամբ հզօր, սուրբ ու միակ
Եւ անքննելի տէրութեանդ անճառելի, ահեղ անունով,
Դո՛ւ ես, որ իսկութեամբ քո եւ էութեամբ,
Եւ բարձրութեամբ քո յարակայ, քաղցրութեամբ, ողորմութեամբ
Եւ մարդասիրութեամբ պսակուած յաւէտ թագաւորում ես:
Այո՛, բոլորի համար եւ ըստ ամենայնի, ամենայն բանում կարող ես, գթա՜ծ:
Եւ քեզ վայել է փա՜ռք երկրիս վրայ,
Նաեւ հանդերձեալ մշտնջենական աշխարհում,
Մեծ օրն յայտնութեան, յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 27.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ նրանց հետ, որոնք ողբագին եղանակների
Համաձայն խօսքեր են շարահարում, յօրինում յարմար,
Ամէն մի տողի վերջում միեւնոյն գիրը դնելով,
Որով արտասուք հոսեցնելու չափ մորմոքեցուցիչ
Առաւել սաստիկ ու սուր են ճմլում սրտի ցաւերը,-
Ուստի ես ինքս գլուխն անցած այժմ այդպիսիների,
Որոնք լալագին բանաստեղծութիւն են եղանակում,
Նրանց ողբաձայն հեծեծանքներով վշտակիր հոգիս եմ պարզում ահա,
Որը չի մեռել դեռ բոլորովին աշխարհի համար,
Ոչ էլ իսկապէս կենդանի է նա Աստծոյ համար.
Ոչ իսկապէս ջերմ, ոչ էլ ցուրտ իրօք,-
Ըստ աւետարանչի առակի` գրած իր յայտնութեան մէջ,-
Որը երիցս ատելի է երրեակ տէրութեանն ու ամենատես արարչութեանը:
Այս է եղանակն ամենայարմար` թախծութիւնը մեր նկարագրելու,
Հանգաւորելով իւրաքանչիւր տող,
Որով եւ հոգու յոյզերը տխուր ե՛ւս առաւել են հնչում սրտառուչ:

Բ
Դրամական պարտքն ուրանալով, ես վատս, յիրաւի,
Գործովս անարժան մատնուել եմ վաղ տոյժ ու տուգանքի.
Կրկնայանցագործ վատնիչս կորած` գանձին արքունի,
Որ մեծ Աստծոյ հաշիւ պէտք է տայ եւ պատասխանի.
Պէտք է բիւր քանքար, մինչդեռ ես չունեմ կշիռ մի ունկի:
Ես անբարեխօս դառն արգելքի տակ կապկապուած գերի,
Ճաշակում եմ խիստ ցաւ ու հեծութիւն խաւարում բանտի.
Տանջւում եմ անօգ հեգ ողորմելիս առանց պաշարի.
Ինձ համար ողբի մի այլ եղանակ այստեղ ընտրեցի,
Եւ այս խօսքերովս այն կսկծալի կոծի փոխեցի.
Նոյն չափով ու նոյն վերջաւորութեամբ ես շարադրեցի,
Թիւ անհատելի եւ խորհրդաւոր երկեակ տասնեակի:
Հնոցն աղքատութեան մրրկւում է ամէն կողմից ուժգնակի.
Անպաշտպան, թշուառ` դրուած է տխուր սիրտն իմ գրաւի.
Ապաշնորհ, տկար մարդ եմ ենթակա միշտ վրիպանքի,
Շուտով ինձանից անզիջում կերպով դատ կպահանջուի:
Զգայարանս մահուան ու մեղքի զէնքով կխոցուի,
Գերիս` անփախուստ կերպով մատնուած բռնի ախտերի,
Հոշոտում է ինձ սաստը սուր սրով իր սարսափելի:
Այժմուանից, նոյնիսկ, երբ բեմն եմ յիշում ես դատաստանի,
Անլոյս մռայլը չարատես աչքիս առջեւ կփռուի.
Անօգ, կապկապեալ եղկելիս մատնուել եմ տարակոյսի.
Երեւում է ինձ պատկերը երկիւղ ազդող վերնայնի:
Տարտարոսի մէջ անարեւ սաստիկ եւ անծածկելի,
Գեհենի հրում մորմոքւում է յոյժ անձն իմ եղկելի,
Անյայտ ու անհետ կորած-կործանուած անդնդում մեղքի:
Ահա ունեցածս արծաթն անպիտան, որ արժէք չունի,
Որ չի ընդունուի տէրունի գանձում եւ չի ամբարուի:
Յանցանքս է պղտոր, եւ ձեռքս անմաքուր, աննուիրելի.
Բայց ես սրտաբեկ, մատներս շարժելով, յուսալով դարձի,
Երեսս հողին` պաղատում եմ քեզ, դու մա՜յր Յիսուսի.
Բարեխօս եղիր ինձ մեղաւորիս, երկնի՛ց իսկուհի.
Մաղթիր քաւութիւն ինձ, ո՜վ զօրաւոր փրկանակ կեանքի,
Թող երկրի վրայ միշտ օրհնութիւններ, բուրումներ խունկի
Եւ անուշահոտ իւղեր մատուցուեն քեզ ախորժելի:

Գ
Իմ այս ողբերի հիւսուածքի վրայ ես մի ուրիշ մաս եւս աւելացրի,
Շնորհապարգեւ մեծ բարերարին առատ արցունքներ ընծայ բերեցի.
Չկարողացայ չափելով երբէք գտնել խորութիւնն ես իմ կորուստի,
Հազիւ թէ հակիրճ խօսքերով միայն ես նրան հանդէս բերել ջանացի,
Չհասայ նրան ես մինչեւ անգամ արագացնելով թեւերն իմ մտքի:
Խորունկ մեղքերից խելքըս պարտուած` բարկութեան բաժակն իմ ձեռքը առի,
Տարակուսանքի տարտամութիւնն իմ ես ինքս իբրեւ մահ ճաշակեցի:
Եւ այժմ էլ, ահա, յանցանքներս անթիւ երգեցի ձայնովն իմ ողորմելի:
Մի աներեւոյթ բարկ կրակարան բորբոքւում է մէջս անզովանալի,
Ասես թէ անտես հալոց-քուրաներ եռում են սաստիկ, անշիջանելի:
Թունաւոր նետի սլաքներ կան սուր` շտեմարանի խորքը իմ սրտի.
Ցաւառիթ խիթեր մահացու կերպով խոցում են բոլոր երակներս լյարդի:
Ճեպելու անճար` աղիքներիցս չեն կարող ելնել ցաւերն երկունքի.
Երիկամունքներն իմ երկու կողմից այրում է ջերմը անդարմանելի.
Անչափ կուտակուած դառն մաղձն ահա նախադուռն է իմ հասել կոկորդի:
Շնչափողիս մէջ հնչում են ուժգին վհատեցուցիչ ձայներ աւաղի,
Էութեանս բազում մասերը` ներհակ իրար դէմ ելել են պատերազմի.
Կասկածանքների վախով վարանած` մատնուել եմ ես անհուն տագնապի,
Թէեւ հարազատ` ջարդում են իրար դաւաճանաբար, ինչպէս թշնամի,
Թաղուած մեղքերի գարշելի տիղմում` ո՛չ մեռած եմ ես եւ ո՛չ կենդանի:
Հայեացքս քեզ եմ ուղղում, բարերա՛ր, կասկածը սրտումն իմ պատժապարտի,
Որպէսզի կեանքի անյոյս այս վիհից դուրս հանես դու ինձ լոյսին անձկալի:

Դ
Նա, որ մատեանը այս շարադրեց`
Երջանիկների շարքում պսակուի,
Ակնկալելով ողորմութիւնըդ`
Անարատներին թող հաղորդակցի,
Եւ յանուն Բան-Աստծուդ զենման`
Բարեգործութեամբըդ կենդանանա,
Գովեալ շուրթերիդ օրհնութիւնը թող
Գիրքս ընծայողի գլխին [միշտ] մնա,
Հաստուի ըղձական խօսքը առակի:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 28.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Քանզի ողբաձայն բանաստեղծութեան հետ վերընծայեցի ե՛ւ չափական խօսք,
Հիւսեցի կական ու կողկողագին հառաչ-հեծութիւն,
Դառնաթախիծ լաց, արտասվագին երգ,-
Այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ
Խոստովանօրէն եւ զղջողաբար, բարբառելով բաց
Ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին:
Որպէսզի սկիզբն ամէն մի տողի, ինչպէս եւ վերջը միեւնոյն բառի կրկնութեամբ,
Այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղօթքը այստեղ ես պիտի դնեմ,
Որ խոնարհութիւն է հոգեկեցոյց:

Բ
Մեղա՜յ ես Մեծիդ բարերարութեանն, անարգս` մեղա՜յ.
Մեղա՜յ ծագումիդ ճառագայթների, խաւարս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ շնորհիդ երախտիքներին, արդարեւ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ երկնային գթառատ լոյսիդ, յայտնապէս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ ոչնչից կեանք ստեղծողիդ, ստուգիւ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ գերագոյն գոգիդ գրգրալիր, անսահման մեղա՜յ.
Մեղա՜յ աննուազ լոյսիդ վայելմանն, նենգողս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ ճաշակմանն անճառ քո կենաց, բիւր անգամ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ միշտ անհաս քո պարգեւներին, հանապազ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ քո գովեալ մարմնին Աստծոյ, մահու չափ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ արարչիդ պաշտելի արեանն, իսկապէս մեղա՜յ:

Գ
Ահա՛, արդարեւ, հատուածն այս խօսքի`
"Մեղան" օրհնեալ է եւ յուսադրական, սրտերի համար:
Աւանդ է նա պատուական, անմոռաց պատկեր, հայրենական տուրք,
Նախահարց օրէնք, պաշար ընդհանրական,
Անհերքելի խօսք, զօրաւոր պատասխան,
Կենդանութեան կամուրջ` ախորժելի` վերնայնին, սիրելի` սրբոց,
Անխզելի կապ, հրաշալի բարբառ, անժխտելի փաստ,
Բաղձալի աղերս, փափագելի սեղան, անճարներին ճար,
Կարծրութեան վանիչ, կարգ աստուածապաշտների,
Հեթանոսաց գիրք, վաղնջական օրէնք,
Քրիստոնեաներին հարազատ եւ յաղթող` արարչութեանն,
Անջրպետ հզօր, ահաւոր խտրոց,
Բարձրագոյն արուեստ, խորութիւն անչափ, հիահրաշ տեսիլ,
Կնքուած խորհուրդ, որին չի կարող թափանցել ոչ ոք,
Արագաթռիչ միտքը մինչեւ իսկ անընդունակ է ըմբռնելու այն:
Ձայն բարեպատեհ եւ հրաշալի, որը չլսուեց,
Երբ դասը մերժուած ընդունում էր իր վճիռը վերջին.
Գուցէ եւ այնժամ ետ առնուէր իսկոյն մահապարտութեան վճիռը արդար,
Որով դատաստանն այլեւս անելիք չունենալով`
Յաւիտենական սահմանը պիտի լուծուէր, վերանար:
Մեծագոյն փառքի զարդն է այն, որով նոյնիսկ աստուածութիւնն ինքը կպսակուի պայծառօրէն:

Դ
Քանզի ո՞վ էր, որ վազելով` բռնեց եղջիւրներից այս սուրբ սեղանի
Եւ ազատուելով իսկոյն պատժից` չմաքրուեց:
Իսկ եթէ Աքար Քարմեանն ու Սաւուղ Կիսեանը եւ Սիմոնեան Հուդան
"Մեղան" այս ասելով հանդերձ չարդարացան,
Վկայում եմ եւ ես իրաւամբ, խոստովանելով, թէ արդարացի էր ճշմարտապէս:
Զի նրանք, որ ակամայ եւ բռնադատեալ են այդ խօսքն արտասանում,
Չունեն կատարեալ սէր, հետեւապէս` եւ փրկութիւն:

Ե
Իսկ ես կամովին եմ համբուրում, կրկնելով դարձեալ խօսքն այդ երջանիկ, որ մկրտութիւնս է հարազատ:
Մեղա՜յ, որ մոռացայ երախտիքներդ, վերստին մեղա՜յ.
Մեղա՜յ, որ եղա ես յանձնապաստան, յիմարս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ, որ կեանքիդ դրժողը եղա, իսկ եւ իսկ մեղա՜յ.
Մեղա՜յ, որ խօսքերդ արհամարհեցի, չարաչար մեղա՜յ:
Մեղա՜յ, սատակման օրուան վազելուս, վատթարս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ պարտականս անկենդան մահուան, ծաղրելիս մեղա՜յ.
Մեղա՜յ անպատկառս` բարձրութեանդ հանդէպ, տաղտկալիս մեղա՜յ:

Զ
Դարձեալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար:-
Ես ինքս եղայ ինձ դէպի կորուստ-կործանում տանող,
Զի անդարձ կերպով հեռացայ եւ որդիս` թշնամի համարուեցի,
Ընկայ երկնքի բարձրութիւնից եւ վարքի փշեր դիզեցի:
Եւս առաւել է սաստկանում ողբերիս աղաղակն ահա,-
Զի ես ինքս անձամբ անարգեցի
Ու դարձըրի ինձ կորուսիչ բագին:
Ունեմ ես նաեւ մի այլ դժնդակ կսկիծ իմ սրտում.-
Ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբէք:
Արտաքնայարդար բաժակս անմաքուր,
Ծեփուած որմս գարշելի,
Սին պարծանքներով պաճուճեալս, լոյսս` մռայլի փոխուած,
Գերանակիր աչք թշուառ, փառքի շիջած ջահ.
Յանցապարտ իրօք եւ վնասակար ամէն ինչի մէջ ըստ ամենայնի,
Հանդէպ տէրունեան տնօրինութեանց եւ աստուածային յայտնութիւնների,
Եւ արարչագիր երեւումների եւ խոնարհութեանց հանդէպ սոսկալի,
Եւ նրա հանդէպ, որին ես իմ իսկ աչքերով տեսայ,
Եւ որի համար ես աւելի եմ պատասխանատու, քան թէ համօրէն Աւետարանի:
Եւ այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք եւ հիացում,
Հոգսեր մաշողական եւ տարակոյսներ անկարելի,
Հաշիւներ` մտքում անզետեղելի,
Ելքեր անկատար, էջքեր անհաստատ, յուսալքումներ,
Հանդիմանութիւններ տեղին ու ծաղրուծանակ,
Նզովքներ իրաւացի եւ անէծքներ արժանահատոյց:
Սրանք են ահա կշտամբութիւնները մեղաւորիս
Եւ ինքնահարուած տանջանքները իմ:

Է
Միայն դո՛ւ կարող ես յանցանքներս ներել
Եւ բուժել մահացու խայթուածներն ամէն,
Տէ՜ր ողորմութեանց, Աստուա՛ծ բոլորի,
Քրիստոս թագաւոր բարձրեալ Հօր որդի,
Ստեղծիչ, գթած, բարերար, օրհնեալ առատաձեռն, հարուստ,
Ահաւոր, հզօր ողորմած տեսուչ, ձեռնկալ հաստիչ,
Ապրեցնող, դարմանող, փրկող,
Երկայնամիտ, անոխակալ, ապաւեն,
Բժիշկ գովեալ երկնաւոր, անճառ լոյս ու կեանք,
Հարութիւն, նորոգութիւն եւ քաջութիւն,

Ը
Եթէ համաձայն քո սովորութեան` մարդասիրութեամբ նայես ինձ վրայ,
Ես էլ նայելով քեզ` դառնապէս կողբամ.
Եթէ լսես ինձ` կհառաչեմ.
Եթէ ականջ դնես` կպաղատեմ.
Եթէ ներես ինձ` կաղաչեմ.
Եթէ դառնաս դէպի ինձ` կգոչեմ.
Իսկ եթէ անտես առնես` կկործանուեմ.
Եթէ ոտնահարես` կուլամ.
Եթէ հոգեպահիկ չընծայես` կմեռնեմ.
Ապայ եթէ ահարկու դէմք ցոյց տաս` կսատակեմ.
Իսկ եթէ սաստես` կդողամ.
Եթէ խեթ աչքով նայես` կսոսկամ.
Եթէ բարկանաս սաստիկ` կսարսափեմ.
Եթէ հալածես` կհեծեմ.
Իսկ եթէ ընդվայր զարկես ինձ` կոչնչանամ.
Եթէ վհատ ողբերս չդադարեցնես` կտագնապեմ.
Եթէ խստանաս` կփախչեմ.
Ապայ եթէ սպառնաս` կընկճուեմ.
Իսկ եթէ քննես` կքարկոծուեմ.
Եթէ ուժգնակի ակնարկես` կսուզուեմ.
Եթէ չխնայես` կմերժուեմ.
Եթէ կանչես` կկասկածեմ.
Իսկ եթէ աչքդ յառես վրաս` կամաչեմ.
Եթէ ձայն տաս` կերկնչեմ:
Զի անարգել եմ ես պարգեւները բարի,
Երանութիւնը թողել, շնորհը լքել եւ ուխտը դրժել,
Կենաց աւանդը մոռացել,
Համարձակութիւնն ու վստահութիւնը կորցրել,
Արարածների ստեղծողիդ բարկացրել,
Անճառելի շնորհն եմ ընդոտնել
Եւ պատուական պատկերն այլայլել:

Թ

Իսկ եթէ խեղդող հեծութեանս այս իմ ու ցաւերիս մէջ
Մարդասիրութիւն հասցնես դու ինձ,
Տէ՜ր Յիսուս Քրիստոս,
Վրաս ի կատար ածելով խօսքն այն,
Թէ` "Բժշկութիւնը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքերն",-
Ապայ ես այնժամ քո առատագոյն մարդասիրութեամբ պատուաստուելով քո մէջ
Եւ նկարելով լուսեղէն պատկերդ խորքը իմ հոգու,
Նորից գտնուած` կգոտեպնդուեմ քաւուած լիովին
Ու փրկուելով` կրկին կստեղծուեմ յաւիտենական անարատ կեանքով.
Եւ քեզ Հօրդ հետ եւ սուրբ Հոգուդ փա՜ռք յաւիտեան. ամէն: ...
... փա՜ռք յաւիտեան. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 29.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ո՞ր մեղքերս յայտնեմ եւ կամ որո՞նք մատնացոյց անեմ,
Ո՞րպիսիների մասին ես խօսեմ.
Ո՞րքան ծածուկ յանցանքներ մերկացնեմ կամ որո՞նք խոստովանեմ,-
Ներկայիննե՞րը, որոնք արդէն ունեմ,
Թէ՞ անցեալինները, որոնք կուտակեցի.
Գալիքնե՞րը, որոնցից վախենում եմ,
Թէ՞ գայթումներս բազում, որոնք ինձ գլորեցին.
Փո՞քրն իմ կարծիքով, որը սակայն մեծ է համարում Աստուած,
Թէ՞ անմարմինը, որն յիշատակել մինչեւ իսկ չարժէ,
Քի՞չը, որ շատ է, թէ՞ թեթեւները, որոնք ծանր են ու խիստ.
Հոգեկան կրքե՞րը կորստաբեր, թէ՞ մարմնական ախտերն սպանիչ.
Հեշտառիթնե՞րն սկզբում, թէ՞ վերջում վնասողները,
Աներեւոյթնե՞րը, թէ՞ տեսանելիները.
Ձեռքով շոշափուողնե՞րը, թէ՞ հեռուից շնչողները.
Լայնակի դիւրին խածոտողնե՞րը, թէ՞ երկարօրէն արձակուած նետերը.
Խոր խոցողնե՞րը, թէ՞ յայտ¬յանդիման սպառողները.
Պոռնկությո՞ւնը բազմագլխեան, թէ՞ հիւանդութիւնն անբժշկելի.
Չարի պարարո՞ւմը մարմնովս, թէ՞ բարուն սովելը հոգովս.
Աստծոյ համար անախորժներին տածած խնամքնե՞րս,
Թէ՞ բռնադատման պարանով ձգուելս նոյն մոլեգնութեանը.
Դէպի մահ տանող մեղքե՞րը, թէ՞ խոհերն ունայն:

Բ
Արդարեւ որպէս կամաւ խելագար, ձորձերս հանելով,
Ամօթոյքս ցուցադրեցի ես, գործելով ընդդէմ իմաստունի.
Թէ` խոհեմները ամօթոյքն իրենց պէտք է որ ծածկեն:
Հեռացել եմ ես բարի կարգերից եւ օտարացել առաքինութեան,
Սրբութեան մէջ եղել եմ անսուրբ եւ կուսութեան մէջ` անմաքուր,
Արդարութեան մէջ` ամբարիշտ, բարեպաշտութեան մէջ` վնասապարտ.
Բերանովս մօտ եմ ստեղծողին եւ խորհուրդներով` հեռու.
Շրթունքներովս եմ ես պատուամատոյց, ըստ մարգարէի, եւ ո՛չ թէ սրտովս:
Եւ եթէ պէտք է քստմնելիներ ասել այստեղ,-
Մի հանդգնութիւն, որ տանջանքներից ծանր է աւելի,-
Որպէս Աստծոյ պաշտօնեայ անպէտ, անկայուն մտքով,
Դէպի մահ տանող զոյգ ճամփաների միջեւ վարանած`
Ջանում եմ ու չեմ շահում ոչինչ,
Հետապնդում եմ ու չեմ հասնում,
Շտապում եմ ու չեմ ժամանում,
Փափագում եմ ու չեմ հանդիպում,
Ունեմ ամենայն ինչ երկրաւոր,
Եւ պատգամաւոր եմ աղօթանուէր համայն աշխարհի:

Գ
Բայց դու, բարերա՛ր, ներիր այս բազում իմ յանցանքները եւ միտ մի՛ բերի.
Քանզի դիւրին է քեզ համար ջնջելը նրանք,
Քան թէ ինձ համար նկարագրելը հոգնատանջ ձեռքով:
Ուստի գրեցի առանց խնայելու,
Որպէսզի դու էլ առատապէս ջնջես, օրհնեա՜լ:
Չէ՞ որ մեղաւորներիս համար կոչուեցիր դու երկայնամիտ,-
Ինչպէս աղօթեց Եզրասն երջանիկ` սրտի հեծութեամբ,
Երբ յո՜յժ անձկութեամբ եւ վհատ հոգով յիշեց գործերն այն, որ պատմում է նա:
Ամէն տեսակի մահացու կրքերով տանջւում եմ ես,
Ընկած գարշելի վիհը` դժնդակ եւ ապականիչ մեղանչումների:
Եւ չեմ հաւատում, թէ մինչեւ անգամ կլսես դու ինձ, ինչպէս Յոբն է ասում:
Արդ, ահաւասի՛կ, ես ինքնապարսաւ, անձնադատ գերի`
Կամաւորապէս ինքս ինձ մատնելով,
Ապրելու բոլոր հնարներն իմ առջեւ փակեցի,
Խափանեցի ու կնքեցի ամուր ամէն կողմից,
Որ փրկելով ինձ` մեղքերով կապկապուածիս` կրկնակի անգամ մեծանաս, գովեա՜լ:

Դ
Եւ սակայն հետեւելով մարգարէի բարեխրատ խորհուրդներին,
Մենք էլ նրա հետ աղօթենք պիտի հոգովդ երգելով,
Հաստատուն յոյսով քեզ ապաւինած:
"Խօսքեր առէք ձեզ հետ,- ասում է Ովսէէն,- դարձէք ձեր տիրոջն ու ասացէք նրան.
"Կարող ես դու մեր մեղքերը ներել", որպէսզի բարիք ստանաք,
Եւ ունենաք վայելք բարօրութեան:
Աստուած ահա խօսեց եւ ո՛վ է, որ չկամենայ լսել.
Նոյն ինքը վկայեց, եւ ո՛վ է, որ չուզենայ հաւատալ:

Ե
Արդ, այս խօսքերն են` վճիռ պաշտելի,
Սրբազան պայման, օրէնք անփոփոխ,
Կենաց աւետիս, նշան տէրունի եւ բարութեան դուռ,
Սփոփիչ հրաւեր եւ ճշգրիտ պատկեր,
Անպակասելի գանձ, անմոռաց յիշատակ:
Առ այս, եւ ես հաւատալով` հաստատում եմ այդ` մարգարէի հետ,
Թէ կարող ես ներել բոլորովին մեղքերս բազմաբեղուն:
Եւ այդպիսով` աւելի պիտի մեծանաս դու ու բարձրանաս կրկին
Իմ կործանուած եւ ամենաթշուառ հոգու հանդէպ:
Ամէն ինչում կարող ես դու, բաւարարում ես բոլորին եւ հասնում ամէնուրեք,
Յաղթում ես բոլոր բռնութիւններին եւ փշրում կարծրութիւններն ամէն.
Վանում ես ամէն ընդդիմադիր ուժ եւ վատնում ամէն խստութիւն.
Ընդոտնում ես ամէն սրութիւն եւ բոլոր դառնութիւններն անուշացնում,
Քաղցրացնում ես բոլոր դժվարամոքելիները,
Բաշխում ես պարտքերը բոլոր եւ ներում յանցանքներն ամէն:
Կարող ես, զօրաւոր, հզօր, հնարաւոր ես դու եւ ամէնարուեստ`
Ընկղմել բոլորի մեղքերը, չքացնել ու բառնալ մէջտեղից.
Ինչպէս փայլն այն փոքրիկ կայծի, չնչին չափազանց եւ չքոտի,
Որ ընկնելով ծովը տիեզերատարած` կորչում է իսպառ:

Զ
Արդ, մատեանն այս վերծանողների աղօթքների խօսքով,
Ողորմի՛ր Որդուդ խաչի եւ մահուան չարչարանքների համար, Հա՜յր գթած,
Որ նախապատճառն եղաւ ողբաձայն եւ արտոսրածին իմ այս նուագի,
Եւ որ պատրաստեց կենաց փրկութեան դեղն այս մեզ համար,
Թող ի՛նքն էլ բուժուի քո անուամբ, հզօ՜ր:
Նա, որ մեզ այսպէս խոստովանութեան ճամփան ցոյց տուեց,
Թող իր պարտքերից լինի անարատ:
Նա, որ հպարտութեան թեւերը կտրել վարդապետեց մեզ կենաց կանոնի այս պատգամներով,
Թող որ ազատուի բոլոր մահառիթ պատահարների չար կապանքներից
Եւ Երրորդութեանդ բարեգործութեամբ նորոգուի դարձեալ եւ լուսաւորուի.
Ընդ որում եւ մե՛նք պիտի համարենք մեզ երջանկացած:

Է
Դո՛ւ, որ այսքան շատ հրաշքներ ես գործել,
Հայր ամենաստեղծ, անուն ահաւոր, ձայն սարսափելի,
Կոչումն ընտանի, խօսք համբուրելի, ազդումն սքանչելի,
Հրաման սոսկալի, էութիւն անքննելի, գոյութիւն անճառելի,
Իսկութիւն անբաւելի, զօրութիւն անզննելի, կամք ամենաբարի,
Տէրութիւն անսահմանելի, մեծութիւն անչափելի, բարձրութիւն անբովանդակելի,
Քանակութիւն անկշռելի, առաւելութիւն անհասանելի,
Պատճառ որդու` հայրութեամբ, այլ ո՛չ նախադաս լինելով.
Քո միջոցով եւ անպարագիր քո զօրութեան շնորհիւ
Սաստի՛ր տառապեցնող ու դիւական տենդիս ջերմութիւնը,
Որ սպրդելով` մեղքի հետ մտաւ ներս, որպէսզի փախչի մարդուց,
Զարհուրելով երկնաւոր գառիդ սխրալի եւ առատահոս արեան վտակից,
Որով սրսկուեցինք թէպէտ մի անգամ, բայց մաքրուեցինք մշտնջենապէս:

Ը
Եւ արդ, արարչակերտ այս խորհրդի պատկառելի խոնարհութիւնից
Թո՛ղ ամաչի սատանան իր հրեշտակների չար գործերի համար,
Տանջուի՛ թող եւ հալածուի, հեռանալով ու արտաքսուելով
Քո բնակարանն եղող մարմնի խորանից դէպի խաւարն արտաքին:
Եւ ջնջի՛ր, սրբիր, դու մեր դէմքերից արցունքն ողբագին
Եւ հեծեծագին հառաչանքները մեր սրտերից հա՛ն,
Յիշելով հարուածները քստմնափուշ, ժանտատեսիլ եւ մահառիթ այն բեւեռների,
Որոնցով գամուեց Միածինը քո` խաչի աշտարակի վրայ` թող չարը ցաւի գա
Եւ կողքը հերձող սայրասուր սլաքի ուժգին բախումից,
Որից խորապէս մեծ վէրք ընդունեց,
Նախապատճառը մահուան թող իսպառ սատակի՛, կորչի՜:
Եւ քանզի հոգին աւանդելիս իր գովեալ գլուխը խոնարհեց քո գիրկը, Բարձրեա՜լ,
Ուստի ապստամբութիւնն անբարի բարքի տեր Բելիարի
Թո՛ղ ի կոր կործանուի, ըստ ամենայնի կորուստի մատնուած:
Եւ դարձեալ, քանզի անմահ իսկութիւնն թաղուեց ու ծածկուեց երկրի արգանդում,
Ապա, ուրեմն դրանով թող որ գոռոզի հոխորտ հպարտութիւնը
Մահուան դժոխքի մթաստուեր ու խոր յատակը դիտի,
Եւ թող որ յիշի առաջին հարուածն անբժշկելի,
Որով մահացաւ դիմադրութիւնը թունոտ վիշապի`
Ամենազօրի կենարար չարչարանքների գնով:

Թ
Ի փառս քո եւ ի գովեստ Որդուդ ու սուրբ Հոգուդ է
Խոստովանութիւնն այս, Հա՜յր ողորմութեան,
Քանզի խորախորհուրդ ձեր միութեան մէջ
Մէկդ միւսի զօրութեանը կարօտութիւն չունի:
Ուստի եւ մենք փառաւորելով Բանդ անսկիզբ ու մարմնացած`
Փառաւորած կլինենք նոյնպէս
Հօրդ անժամանակ:
Եւ քեզ` միակ սուրբ Երրորդութեանդ,
Հաւասարապատիւ տէրութեանդ,
Համաբուն, անբաժան ինքնութեանդ`
Օրհնաբանութիւն, գոհութիւն, զօրեղութիւն
Եւ անճառ վայելչութիւն մեծութեան, բարեվիճակ հարթութեան,
Զուգակշիռ հաւասարութեան` յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 30.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Դո՛ւ ես բարիքի սկիզբը միայն,
Գթութիւն անճառ, որդիդ բարձրեալ միակ Աստծոյ,
Որ ամբողջ օրը արիր մեզ համար ներման փրկարան,
Եւ ո՛չ կորստեան դատապարտարան,
Օրուայ չարը փոխարկելով ինձ համար յոյսի աւետման:
Բժիշկ ախտաւորիս,
Հովիւ մոլորեալ ոչխարիս,
Տէր` քեզ ապաւինած ծառայիս,
Գինի անապակ` մեծապէս տրտմածիս,
Դեղ-սպեղանի` վիրաւորուածիս,
Ազատութիւն` մեղքով գրաւուածիս,
Բարի օրհնութիւն` մերժուածիս,
Շնորհաց կնիք` արհամարհուածիս,
Կոչումի օծումն` կողոպտուածիս,
Կանգնումն կրկին` կործանուածիս,
Պատսպարան հզօր` գլորուածիս,
Օժանդակդ վեհ` սայթաքածիս,
Դուռ բարձրադիր` տարակուսածիս,
Սանդուղ երանութեան` եղկելիիս,
Ճանապարհ ուղիղ` մոլորուածիս,
Թագաւոր ներող` պարտուածիս,
Քաղցր յուսադրութիւն` լքուածիս,
Կեանքի ձեռնտու` վտարուածիս,

Բ
Դո՛ւ միայն ես մեծ եւ ամէնառատ, որ քո լիուլի բարիքների մէջ`
Աւելի, քան մենք հասկանում ենք եւ խնդրում,
Սահմանում ես ու միշտ հեղում, ըստ Պօղոսի գոհաբանութեան:
Քանզի դո՛ւ պատուիրեցիր, որ վաղորդայնից մինչեւ արեւամուտ,
Միեւնոյն օրում` ինն անգամ յիսուն եւ չորս անգամ տասը հեղ բարիք գործենք`
Միշտ ակնկառոյց, սրտով անարգել ներելով միմեանց մեղքերը սիրով,
Մի բան, որ մարդիկ չեն յուսայ երբէք, թէ կարելի է այդքանը խնդրել:
Իսկ եթէ իմ թշուառութիւնն ու անարգութիւնը համեմատենք քո փառքի հետ,
Ամենակարող զօրութիւն ահեղ,
Աստուած բոլորի, օրհնեալ Տէր Քրիստոս,
Ի՞նչպիսի կշռով եւ կամ ի՞նչ չափով կհաւասարուի հողս` հաստողիդ,
Զի անհուն ես դու, անբաւ եւ անհետազօտելի,
Բացարձակ բարի եւ թէ բարկութեան խաւարին` անմասն:
Ուստի յոյժ նուազ են համեմատած քո մեծութեան հետ
Թիւն այն աստղերի, որոնք ոչնչից ստեղծեցիր դու ու հորջորջեցիր ուրոյն անուններով
Կամ մթնոլորտում հեղուած նիւթն երկրի, որոնք հաստելով անգոյութիւնից`
Կերտեցիր երկրի զանգուածն ահագին`
Շատ քիչ են, քան թէ վերեւում յիշուած այն թիւը, որով
Դու քեզ նմանուել վարդապետեցիր:

Գ
Ահա՛ ընկղմուեց, ծածկուեց անհետ քո երկայնամիտ կամքի լոյսի մէջ
Բոլորի չարիքն, իբրեւ դոյզն մէգ, որ փարատւում է արեւի տապից,
Ինչպէս որ այստեղ մեր իսկ բնական զգացումները
Նոյնը ցոյց կտան մեր հասարակաց բարքերի մասին:
Քանզի մարդկանցից այն ո՛վ մեղանչեց, եւ չզղջաց.
Ո՛վ ապականուեց` եւ չամաչեց.
Ո՛վ գարշելի դարձաւ` եւ չպատկառեց.
Ո՛վ սխալուեց` եւ չապաշաւեց.
Ո՛վ կործանուեց` եւ չհեծեծեց.
Ո՛վ գայթակղուեց` եւ չստրջացաւ.
Ո՛վ յաղթուեց` եւ իր բերանը չփակեց.
Ո՛վ խաբուեց` եւ հոգոց չհանեց.
Ո՛վ ճաշակեց լեղի` եւ չդառնացաւ.
Ո՛վ ընկաւ բարձրից` ու վեր չցատկեց.
Ո՛վ կորցրեց մեծութիւնը` եւ չաշխարեց,
Ո՛վ զրկուեց երանութիւնից` եւ չլացեց.
Ո՛վ կորոպտուեց փառքի շնորհներից` ու չողբաց.
Ո՛վ ինքն իր դէմ դարձաւ վնասակար` եւ իրեն չմեղադրեց.
Ո՛վ մերժուեց Աստծոյ երեսից` եւ չհառաչեց.
Ո՛վ լսեց Աստծոյ սպառնալիքներն` ու չսոսկաց.
Ո՛վ մի մեղքի դէմ հազար չաւաղեց.
Ո՛վ մերկացաւ ձմռանը` եւ չսարսռաց.
Ո՛վ գործեց անօրէնութիւն` եւ իր խիղճը չքարկոծեց.
Ո՛վ տեսաւ ստրուկին իր մեծութեան մէջ` եւ չցաւեց,
Ո՛վ չարիք գործեց` եւ ինքն իրեն չնզովեց.
Ո՛վ բռնուեց ախտով` եւ իր անձը չպարսաւեց.
Ո՛վ ամօթալի գործեր կատարեց` եւ իր մարմինը չձաղկեց.
Ո՛վ ձեռք զարկեց անպատկառ գործի`
եւ իր օրը չանիծեց.
Ո՛վ յիշեց գործածները` ու չտապացաւ.
Ո՛վ մտաբերեց գաղտնիները` եւ չխորովուեց.
Ո՛վ նկատեց ծածուկները` եւ կորստեան մահ չխնդրեց.
Ո՛վ աներեւոյթները պատկերացրեց` եւ գլուխը չկախեց.
Ո՛վ հեշտաւետ մեղանչումների հետ հնոցի անշէջ բոցը չխառնեց.
Ո՛վ պագշոտացաւ` ու չպապակեց.
Ո՛վ իր կամովին գործած չարիքներն յիշեց` եւ իր սատակման համար չաղօթեց.
Ո՛վ չպատմուելիքները` եւ չխռովուեց.
Ո՛վ մարդկային էութեան համար անտանելիները` եւ չթախծեց.
Ո՛վ մեծամեծներն` ու չմաշուեց.
Ո՛վ անբծութիւնն ապականողները` եւ չտոչորուեց.
Ո՛վ տարագրութեան պատճառ եղող յանցանքները` եւ չտագնապեց.
Ո՛վ իր երեսի աղտեղի տեսքը` եւ անձը վերնայնի բարկութեան արժանի չհամարեց.
Ո՛վ աչքի առջեւ բերեց գլխաւոր մեղքերից մէկը` եւ մահացու զէնքով չխոցուեց.
Ո՛վ խայտառակութիւններն յիշեց` եւ վհատութեան ողբաձայն վայեր չհիւսեց.
Ո՛վ արքայական իր գահից զրկուեց` եւ կարկամելով` վայր չգլորուեց.
Ո՛վ պսակի տեղ հող դրեց գլխին` եւ հոգով չարաչար չմահացաւ.
Ո՛վ պայծառ պատմուճանի տեղ քուրձ հագաւ` եւ չտխրեց.
Ո՛վ իր կորցրեց` եւ չերկնեց արիւն-արտասուք.
Ո՛վ լուսեղէն վերարկուի փոխարէն խաւար հագաւ` եւ չնուաղեց.
Ո՛վ իր սիրելու սուգի վրայ չթառամեց:

Դ
Սրանք են ահա ճշգրտագոյն կերպարանքը յանդիմանութեան արժանի մեղապարտիս`
Տխուր դէմք, շիջած ճառագայթ, ցամաքած խոնաւութիւն, նիհարած շրթունք,
Անշքացած տիպ, տխրամած հոգի, այլայլուած ձայն, ծռուած պարանոց:
Եթէ մէկը իսկական ճշմարտութիւնը ցոյց տա,
Չի ստի, ասելով`
Ամբարտաւան միտք եւ անհպարտ սիրտ,
Ու չլինի` պարգեւ խնդրելու անկարող թշուառ եւ աղերսելու ծարաւեալ,
Ինքնակշտամբ դեգերող, իրաւամերժ սովեալ,
Արդարալլուկ քաղցած, պատշաճադատ հարուածեալ,
Ինքնավկայ մահապարտ, արժանապէս արտաքսուած եւ անձնանեծ եղկելի:
Սրանց օրինակ են ծառայում արդարագործ փարիսեցին, որ կշտամբուեց,
Եւ մեղապարտ մաքսաւորը, որ հռչակուեց:

Ե
Եւ արդ, եթէ այն չարիքներն ամէն,
Որոնք հնարում ու սերմանում է մեր սրտերի մէջ մոլորեալներիս գտնող բանսարկուն,
Իրենց տեղն ունեն օրուայ հաշուի մէջ,-
Ինչո՞ւ չպիտի համրես դու նաեւ այն բարիքները,
Որոնք խնամակալ ապրեցնող քո կամքն է տնկել մեր մէջ,
Արիացնելու համար մեր հոգին, ո՜վ բարեգութ
Տէր, հզօր ու յաղթող,
Քաւիչ մեղաւորների, ամենակարող փրկիչ բոլորի,
Եթէ ուզենաս` անդունդները դու երկնքի կփոխես,
Եւ կամ խաւարը մթին` կփոխարկես լոյսի,
Դառնահամ լեղին` քաղցր մանանայի.
Եւ կամ սաստկավիշտ ողբ ու կոծերից հարսանեաց ուրախ պար ու նուագներ կարող ես կազմել:
Սրանք բոլորն էլ դիւրին են քեզ մօտ եւ հնարաւոր,
Եւ դեռ աւելի՛ն կարող ես անել,
Զի տիրում ես դու համայն բոլորին ահաւորապէս.
Փա՜ռք քեզ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru