Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 6.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ես որ մարդ եմ երկրածին`
Անկայուն կեանքի երեւոյթներով զբաղուած,
Եւ պատրող գինու յիմարութեամբ արբած,
Որ ստում եմ ամէն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խօսում,
Վերոյիշեալ բոլոր ախտանիշերն իմ մէջ կրելով,
Ես ի՞նչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատեանիդ առաջ,
Ո՜վ արդարադատ, ահաւոր անճառ, անպատում, հզօր Աստուած բոլորի:
Մեղանչած հոգուս ապերախտութիւնն համեմատելով երախտիքիդ հետ,
Պիտի ցոյց տամ, թէ զօրեղ ես դու միշտ իրաւունքիդ մէջ,
Եւ յանիրաւի գործերովըս ես` յաւէտ պարտական:

Բ
Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման,
Քո նմանութեամբ օժանդակելով անուժ-տկարիս:
Խօսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ եւ փայլեցրիր ներշնչումով,
Ճոխացրիր ինձ մտքով եւ իմաստութեամբ աճեցրիր,
Հանճարով հզօրացրիր ինձ` միւս շնչաւորներից տարբերելով,
Իմանալի հոգով շաղուեցիր ու պճնեցիր անձնիշխանութեամբ,
Ծնեցիր հայրաբար, սնեցիր դայակօրէն, խնամեցիր որպէս տէր,
Տնկեցիր ամբարիշտիս քո գաւթի մէջ,
Ոռոգեցիր կենաց ջրով եւ աւազանի ցողով մաքրեցիր.
Ու կենսատու վտակով արմատացրիր,
Երկնային հացովդ ջամբեցիր
Եւ արբեցրիր արեամբդ աստուածային,
Անհպելի եւ անհաս բաների ընտանեցրիր,
Երկրային աչքիս համարձակութիւն տուեցիր նայելու քեզ,
Եւ փառքիդ լոյսով պարածածկեցիր,
Անմաքուր ձեռքիս մատներն հողանիւթ քեզ մօտեցրիր,
Մահկանացու մոխիրս անարգ` յարգեցիր իբրեւ լոյսի ճաճանչ,
Քո հօրը հզօր ահաւոր, օրհնեալ`
Մարդասիրաբար անարժան անձիս հայր անուանակնքեցիր:

Գ
Նանրութեամբ լցուած բերանն իմ չայրեցիր,
Երբ ինձ ժառանգակից անուանեցի քեզ.
Չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ կցորդուելու:
Չստուերացրիր աչքիս տեսողութիւնը, երբ ես հայեացքս յառել էի քեզ.
Մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր եւ ինձ,
Չխորտակեցիր դաստակը բազկիս, երբ անմաքրապէս բարձրանում էր քեզ.
Չկոտրտեցիր մատներիս յօդերը, երբ քո կենաց Բանն էի շոշափում,
Մառախուղ չպատեց շուրջս, երբ, ո՜վ ահաւոր, պատարագ էի ձօնում քեզ.
Չփշրեցիր շարքն ատամներիս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ, անսահմանելի՜.
Բարկութեամբ խոտորնակ չգնացիր ինձ, մինչ ես խոտորնակի հետեւեցի քեզ,
Ինչպէս վարուեցիր Իսրայէլի տան հետ մոլորագնաց.
Չխայտառակեցիր հարսնարանիդ մէջ ինձ` պարերգութեանդ անարժանիս,
Ոչ էլ զգեստն իմ գծուծ տեսնելով յանդիմանեցիր անօրէնիս,
Կամ կապկապելով ձեռքերս ու ոտքերս` արտաքին խաւարը հալածեցիր:

Դ
Բարիքներն այս բոլոր եւ ներողամիտ համբերութիւնդ
Ընդունել եմ ես քեզանից, ո՜վ բարերար, օրհնեալ եւ միշտ երկայնամիտ,
Եւ սակայն յանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք
Մարմնական եւ հոգեկան երկրաքարշ հուզումներով
Եւ մտածումներով` ախտախորհուրդ ու բազմածուփ:
Սրանք են ահա, Աստուած իմ եւ Տէր,
Որ վճարեցի ես քո այնքա՜ն բարիքների փոխարէն.
Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ,
Ինչպէս Մովսէսն իր յանդիմանական առակովն է ասում,
Իմաստութիւնը մոռացած` յիմարութիւն սիրողս,
Բոլոր այդ բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի:
Բարձրեալիդ խնամքով գումարուած լուսաւոր շնորհներն այս անճառ
Ցնդեցրի ես խելագարութեան մրրկով:

Ե
Եւ թէպէտ բազում անգամ հոգածու ձեռքերդ ինձ երկարելով
Ուզեցիր դու ինձ քաշել դէպի քեզ, բայց ես չցանկացայ,
Նմանուելով մարգարէից ամբաստանուած Իսրայէլին:
Թէեւ խոստացայ քեզ հաճոյանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի,
Այլ նոյն չարիքը նիւթեցի դարձեալ` նախկին կենցաղիս վերադառնալով:
Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար,
Որպէսզի որոմն արդիւնաւորուի:
Ինձ են վերաբերում աստուածարեալ սուրբ մարգարէների առածները բոլոր.
Զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, եւ ես փուշ ընձիւղեցի.
Ես օտար այգիս` դառն ու անախորժ պտուղներ տուի.
Փաթաթուեցի հողմին անհաստատ,
Որով մշտածուփ տատանումներով` այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերւում.
Եւ ինչպէս որ երանելի Յոբն է ասում` գնացի ճամփով անդառնալի,
Աւազի վրայ կառուցեցի ես շենք յիմարութեան`
Լայն արահետով խաբուեցի հասնել անձկալի կեանքի,
Ինքս փակեցի ելքն ուղեւորիս
Եւ կորստեանս խորխորատը ես իմ կամքո՛վ բացի:
Խցկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խօսքդ կենդանի,
Փակեցի նայուածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կեանքի սպեղանին:
Չընդոստնեցի մտքիս լքումից ու թմրութիւնից`
Ի լուր պատգամիդ ահաւոր փողին.
Չզգաստացայ մեծ դատաստանի հրափորձ օրուայ գուժկան գոչիւնից.
Չզարթնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դէպի կորուստն է առաջնորդում:
Հանգիստ չտուի երբէք քո հոգուն ես իմ մարմնեղէն տաղաւարի մէջ.
Բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգեւած քո շնորհների.
Ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստն, ըստ առակողի,
Մեռցնելու համար կենդանի հոգիս:

Զ

Բայց ինձ ի՞նչ օգուտ` հիւսել այս խղճուկ խօսքերը մորմոք, չափաբերական
Երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի, եւ անհնար է բուժումը նրանց:
Լոկ դո՛ւ կարող ես կեանք ընձեռել ինձ` հոգով մեռածիս,
Եւ անոխակալ` ձեռք կարկառել ինձ, օգնելու համար դատապարտուածիս,
Ո՜վ կենդանի դու Աստծոյ Որդի, քեզ փա՜ռք յաւիտեան. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 7.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Բայց ի՞նչ բարիք ինձ եւ կամ ի՞նչ օգուտ,
Եթէ շարելով տողերն այս ողբիս ես յուսալքուեմ
Ու դուրս չթափեմ խօսքի խարանով
Մահացու վէրքիս շարաւն ամբարուած,
Եւ կամ սրտիս մէջ կուտակուած ցաւի,
Հոգեկան խիթի ծանրութիւնն ամբողջ
Զզուանք պատճառող մատնամխութեամբ ի դուրս չփսխեմ:

Բ
Եւ քանզի արժանի չեղա պարծենալու փառքով սրբերի հետ,
Որոնց բերանները լի են ծիծաղով, եւ շրթունքները` ցնծութեամբ,
Ըստ առակողի եւ սաղմոսողի,-
Ուստի եւ երկրորդ կարգին դիմեցի,
Որպէսզի այստեղ յիշատակեմ ես իմ նմաններին,
Թէեւ իմ բարքի թերութիւնների հետ համեմատած`
Նոյնիսկ նրա՛նք էլ բարձր են ինձանից,
Ինչպէս ապաշխարողը` չապաշխարողից:
Այսպէս, տօնելի եղաւ Մանասեն,
Պատիւ ստացաւ ե՛ւ փարիսեցին,
Զի ես նրանից աւելի՛ դաժան ամբարիշտ եղա:
Գովուեց անառակ որդին, քանի որ չեղաւ նա ինձ պէս անդարձ ուխտազանց:
Յիշուեց կեղծաւոր որդին Ամասիայի,
Որ չեղաւ ինձ չափ ապերախտ սաստիկ եւ շնորհուրաց:
Օրհնութիւն առաւ աւազակն անգամ, որ դատախազն է անհաւատների.
Պոռնիկ կինն անգամ պատիւ ստացաւ, իբրեւ նախամայր զղջացողների:

Գ
Փարաւոնից ոչ պակաս կարծրացրի ես իմ սիրտը.
Ծփացի մրրիկներից հուզուած ծովի նման.
Չսարսեցի սաստիկ քո հրամանից ու չպատկառեցի այնքան,
Որքան մեծածուփ ծովի ալիքներն իրենց ափերից:
Իմ գործերի չափն ու քանակը որոշելու համար աւազակոյտը վերջացաւ,
Պակասեցին նրանց անբաւ շեղջերը` չափելու կուտակումներն իմ անօրէն արարքների:

Դ
Թէպէտեւ թուով շատ են ծովափին համահաւաքուած աւազները,
Բայց չունեն նրանք ծնունդ եւ աճում,
Իսկ իմ մեղքերը ու յանցանքները այնքան շատ են, որ յիշել չի լինի,-
Մէկն իր ծնունդով եւ մէկ ուրիշն իր շառաւիղներով.
Մէկն իր բծերով, միւսն` արկածներով
Մէկն իր փշերով, միւսն` արմատներով.
Մէկն իր կազմութեամբ, եւ մէկ ուրիշը իր պտուղներով.
Մէկն իր մասերով, միւսը` ճիւղերով.
Մէկն իր ոստերով, միւսն իր ցողունով.
Մէկն իր ճանկերով, միւսը` մատներով.
Մէկն իր խլրտմամբ, եւ միւսն իր ուժով.
Մէկն իր ազդեցութեամբ, միւսն օրինակներով.
Մէկն իր հետքերով, միւսը` մնացորդներով. էկն իր ստուերներով եւ մէկ ուրիշն իր մթութիւններով.
Մէկն իր յարձակմամբ, միւսն` հնարքներով.
Մէկն իր պատրութեամբ, միւսն իր դիտաւորութիւններով.
Մէկն իր գրոհով, միւսը` չափերով.
Մէկն իր խորութեամբ, միւսը` գարշանքներով.
Մէկն իր կայծերով, միւսն իր կրքերով.
Մէկն իր մթերմամբ, միւսն իր գանձերով.
Մէկն իր ցնցուղով, միւսն` աղբիւրներով.
Մէկն իր գետերով, միւսն իր շանթերով.
Մէկն իր հրդեհներով, միւսն իր ամօթով.
Մէկն իր վիհերով, միւսն` անդունդներով.
Մէկն իր բորբոքումներով, միւսն` աղջամուղջներով.
Մէկն իր ամպրոպներով, միւսն իր կայլակներով.
Մէկն իր հորձանքով, միւսն` հեղեղներով ու սառոյցներով.
Մէկն իր դռներով, միւսը` շաւիղներով.
Հնոցն իր տապով, կրակն իր գոլորշիներով.
Ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով.
Օշինդրը իր դառնութիւններով.
Կործանարարն իր հպատակներով.
Բռնաւորն իր հելուզակներով.
Գոռոզն իր սպառազէններով.
Աւազակապետն իր գումարտակներով.
Գազանն իր կորիւններով.
Խածանողն իր ծակոտուածքներով,
Եւ ապականութիւն գործողն իր նմաններով:

Ե
Սրանք են ահա հոգիներն համայն մեր ապականող
Գլխաւոր մեղքերն իրենց ենթակայ եւ ստորադաս բոլոր մասերով,
Որոնցից իւրաքանչիւրը բաղկացած է բիւր-հազարներից:
Իսկ ամբողջական թիւը իմանալ կարող է լոկ նա՛,
Որը մեր կողմից չեղեալ համարուածները
Տեսնում է, որպէս արդէն գոյութիւն ունեցող գործեր:
Արդ, եթէ մէկը չխաբի իրեն կամ չձեւանայ
Ու չանհաւատի կեղծաւորաբար, եւ պարզ ու հասարակ վարուի,
Ճանաչի իրեն որպէս մարդ մահկանացու,
Համարի երկրածին իրեն եւ իր չափի ու սահմանի մէջ մնայ,-
Այդպիսին պէտք է հասկանայ, որ ես զուր չգրեցի
Մեղքերի բոլոր դէպքերը այստեղ,
Որոնց գլխաւոր մասերը մէկ-մէկ թուեցի վերեւ,
Կամ ամբողջութեամբ չսահմանեցի իսկութիւնը ես
Այն տեսակ-տեսակ սխալանքների,
Որոնք պտտւում, գալար են գալիս մեր բնութեան մէջ:
Այլ բիւրաւոր չար արգասիքներից միայն մի փոքրիկ չափով ցոյց տուի,
Մնացածները թողնելով, որ դուք սրանց միջոցով ուսումնասիրէք,
Թէեւ ո՛չ լրիւ եւ ամբողջապէս:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 8.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Սակայն, որպէսզի փրկութեան յոյսն իմ իսպառ չկտրեմ
Եւ, մնալով անզէն, չմատնուեմ ձեռքն այն աներեւոյթ հակառակորդների,
Որոնց մասին ես յիշատակեցի վերեւ ահաւոր պատկերների տակ,
Եւ որոնք ոչ այլ ինչ են, եթէ ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ,
Ապա, ես այստեղ այդ բազմամբոխ ու հզօր մարտիկների դէմ ցոյց պիտի տամ նաեւ
Աստուածային ամենայաղթ եւ անպարտելի ախոյաններ,
Չնայած որ դա կսկծալի ցաւ է,
Անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղ,
Եւ անկոխ ճամփաների տառապալից տաժանք:
Բայց աչքերից կաթած կաթիլ մի արցունք
Կարող է բանսարկուի չարագունդ զօրքերը բոլոր ցամաքեցնել,
Ինչպէս տկար խլրտումով գետնաքարշ սողացող
Բազմոտանի զեռունների ու որդերի վրայ
Ընկած ձէթի կաթիլ եւ կամ դոյզն¬ինչ թոյն սատակչական:
Հեծեծող սրտի հոգուց դուրս ելած հառաչանքները
Բարկ արեւի հետ խառն տոթաշունչ խորշակի պէս
Հալեցնում են մեղքերի սառոյցները սաստիկ,
Քանզի որդերի պէս որքան հեշտածին են մեղքերը,
Նոյնքան էլ դիւրամեռ են նրանք այս դիմադրական միջոցներով:

Բ
Բայց ես չպիտի դադարեմ դարձեալ դատելուց ինքս ինձ` դատապարտեալիս
Եւ քարկոծելու անձս յանցապարտ դառն խօսքերով,
Իբրեւ չարագործ անհամոզելի, փրկութիւնից զուրկ:
Քանզի եթէ ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնում եմ,
Սակայն ոմանց էլ ուժ եմ տալիս ես, որ կենդանանան,
Անդարձ կորստեան մատնելով հոգիս:
Ես տունկս դառնութեան, որ անառակ վարքի գարշութիւնը ծաղկեցրի.
Բարունակս ապականաբեր եւ մահողկուզեան, որ կորստեան գինին երկնեցի:
Քանանի զաւակս եւ ո՜չ Հուդայի` մեծ Դանիելի խօսքի համաձայն.
Որդիս գեհենի եւ ո՛չ արքայութեան.
Ժառանգս դժոխքի եւ ոչ թէ փառաց փափագելի.
Նիւթս տանջանքի եւ ո՛չ հանգստեան.
Ապերախտս երախտաւորիդ եւ ապաշնորհս բազմապարգեւիդ հանդէպ.
Մշտապէս մեղաւորս երկայնամտիդ հանդէպ.
Բարերարիդ քաղցրութիւնը դառնացնողս.
Ծառաս չար եւ վատ, ըստ տէրունական յանդիմանութեան.
Իմաստունս չարագործութեան մէջ, ըստ նախագուշակութեան Եսայու.
Ժիրս` զազրելի ժանտագործութեան մէջ.
Փութաջանս` տիրոջը բարկացնելու մէջ.
Մշտաշարժս` սատանայական գիւտերի մէջ.
Ես վիշտ հանապազօրեայ` արարչին.
Թոյլս` բարի թռիչքների մէջ.
Ծոյլս` երանական վիճակ ընտրելու գործում.
Դանդաղս խոստացուածներին ուշք դնելու մէջ.
Անարիս` պիտանի եւ օգտակար ձեռնարկութիւններում.
Պաշտօնեաս տիրադրուժ եւ երախտամոռ:

Գ
Վա՜յ մեղաւոր հոգուս, որ բարկացրի իմ արարչին.
Վա՜յ կորստեան որդուս, որ կենդանութեան պարգեւը մոռացա.
Վա՜յ պարտապանիս բիւր ու անհամար այնքանքարներին,
Որոնք անկարող եմ հատուցանել.
Վա՜յ ծանր ու դժվար մեղքերի բեռնակրիս,
Որ չեմ կարող հանգստարան վերադառնալ.
Վա՜յ տէրունական մեղքեր գործող յանցաւորիս,
Քանի որ չկայ հնար` հզօրին ներկայանալու.
Վա՜յ եղեգընեայ դիւրավառ նիւթիս,
Որ տոչորուելու եմ գեհենի մէջ.
Վա՜յ ինձ, որ յիշում եմ, թէ`
Աստծոյ բարկութեան նետերն հրեղէն են.
Վա՜յ ինձ յիմարիս, որ չըմբռնեցի,
Թէ ծածուկ գործերն հրապարակուելու են անպայման.
Վա՜յ ամբարիշտիս, որ միշտ անդադրում չարութիւնների ոստայն հիւսեցի.
Վա՜յ ինձ, որ պարարեցի մարմինս իբրեւ կեր անմեռ որդերի,
Ես ինչպէ՞ս պիտի տոկամ թունաւոր այդ կտտողներին.
Վա՜յ ինձ, երբ ըմպեմ բաժակը մահուան,
Եւ ինչպէ՞ս պիտի կրեմ ես տուգանքն յաւիտենական.
Վա՜յ ինձ, երբ ելնի եղկելի մարմնիցս անարժան հոգիս,
Ինչպէ՞ս պիտի ներկայանամ ճշմարիտ դատաւորին.
Վա՜յ ինձ, երբ լապտերիս իւղն սպառուի,
Զի եթէ մարի, էլ չի վառուի նա,
Վա՜յ ինձ պակուցման համար այն ահեղ ու տագնապալից,
Երբ առագաստի մուտքը փակուի.
Վա՜յ ինձ, երբ լսեմ երկնաւոր թագաւորի վճռով կնքուած
Սիրտս դող հանող եւ սարսափելի այս խօսքն ահաւոր,-
"Քեզ չեմ ճանաչում":Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 9.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Արդ, ի՞նչ պիտի անես, ա՛նձն իմ կորուսեալ,
Ուր պիտի թաքնուես, ի՜նչպէս ազատուես,
Կամ ի՜նչպէս ելնես մեղքերի բանտից,
Քանզի բազում են պարտքերդ եւ վճարելիքներդ անթուելի.
Կշտամբանքը սաստիկ է, եւ նախատինքն` անվախճան.
Հրեշտակներն անողորմ են, եւ դատաւորն` անկաշառ.
Ատեանն հզօր է, եւ բեմն` անաչառ.
Քստմնելի են կշտամբանքներն ու հատուցումներն անողոք.
Հրամանն ահարկու է, եւ յանդիմանութիւնները` մերկապարանոց.
Հրեղէն են գետերը, եւ վտակներն` անանցանելի.
Խաւարն է թանձրամած, եւ մառախուղն` անթափանցելի.
Անճողոպրելի է գուբը, եւ տագնապը` մշտնջենաւոր,
Տարտարոսն ամենակուլ է, եւ սառնամանիքն` անզերծանելի:-
Եւ այս դառնութիւնները բոլոր քեզ համար են արդարեւ,
Իբրեւ տաժանելի եւ դժնդակ օթեւաններ` անտանելի պատուհասների,
Ո՜վ դու անարժան ա՛նձն իմ մեղաւոր, չարագործ, պոռնիկ, Բազմաբիծ եւ ամբողջապէս անմաքրութեան անդաստան:
Քո իսկ գործերի արդիւնքն ես, ահա, ժառանգելու դու,
Վրիպեա՛լդ ուղղութիւնից եւ խոտորեա՛լդ մաքրութիւնից,
Հեռացել ես արդարութիւնից եւ պարկեշտութեան կարգուկանոնից.
Ունա՛յնդ դու` հոգեպարգեւ հարստութիւնների լիութիւնից,
Նախանձարկո՛ւդ ամենակալ եւ բարերար թագաւորի:

Բ
Եւ այսպէս ահա կառուցեցիր դու քեզ համար
Արգելարան անել եւ որոգայթ անփախչելի,
Ինքդ իսկ խոստովանելով, թէ անբժշկելի են վէրքերդ
Եւ կրած հարուածներդ` անօրինակ,
Հաստատելով, թէ մահապարտ անձիդ բեկութիւնն է անբուժելի,
Ո՜վ դու չարդ բարիների մէջ,
Ո՜վ դու դառնութիւնդ քաղցրութեանց մէջ,
Ո՜վ խաւարդ լուսազարմերի մէջ,
Ո՜վ կողոպտուածդ պճնուածների մէջ,
Ո՜վ պախարակուածդ գովուածների մէջ,
Ո՜վ ամբարիշտդ բարեպաշտների մէջ,
Ո՜վ շնչաւորդ բանականների մէջ,
Ո՜վ անմիտդ մտացիների մէջ,
Ո՜վ անհանճարդ իմաստունների մէջ,
Ո՜վ անմաքուրդ ընտրեալների մէջ,
Ո՜վ մեռածդ ողջերի մէջ,
Ո՜վ զազիրդ սրբերի մէջ,
Ո՜վ արբշիռդ պարկեշտների մէջ,
Ո՜վ կեղծաւորդ արդարների մէջ,
Ո՜վ անպիտանդ պիտանիների մէջ,
Ո՜վ անարգդ փառաւորների մէջ,
Ո՜վ նուազդ առաւելութիւնների մէջ,
Ո՜վ գերիդ գերագոյնների մէջ,
Ո՜վ նուաստագոյնդ վեհերի մէջ,
Ո՜վ աղքատդ ունեւորների մէջ,
Ո՜վ անարժանդ փրկուածների մէջ,
Ո՜վ տնանկդ բարձրերի եւ հոգեպէս հարուստների մէջ,
Եւ բաժանուածդ դու օրհնուածներից:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 10.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ողբագին աղաչանքների այս կտակարան իմ մատեանի մէջ
Ի՞նչ բամբասանքներ շարադրեմ արդեօք ես քեզ արժանի, ո՜վ անձն իմ թշուառ,
Սեւերեսըդ դու եւ պատասխանի համար անբարբառ,
Անպիտանըդ Աստծոյ եւ սրբերի հաղորդակցութեան:
Քանզի եթէ ես ծովի ջրերը մելանի փոխեմ
Եւ բազմասպարեզ ընդարձակութեամբ դաշտերը թղթի նման տարածեմ,
Կտրեմ եղեգնի անտառները եւ գրիչներ շինեմ`
Մի մասն իսկ բազում անօրինական իմ արարքների
Դարձեա՛լ չեմ կարող ես գրի առնել: Եւ Լիբանանի մայրիներն եթէ իրար զոդելով շինելու լինեմ կշեռքի լծակ, ի հետ:

Բ
Ես ծառ բարձրուղեշ` ստուար ոստերով, սաղարթախիտ, բայց անպտուղ
Ճիշտ ու ճիշտ նման այն թզենուն, որ Տէրը չորացրեց:
Թէեւ իսկապէս վարսագեղ, սաղարթազարդ,
Արտաքին տեսքով բարեշուք ես դու,
Պաճուճուած, ինչպէս պսակով մի պերճ,-
Եւ հեռուից նայողներին երեւում ես բաղձալի,
Բայց երբ մօտենայ Տնկողն իր ուզածը փնտրելու,
Ամէն բարիքից դատարկ եւ ունայն պիտի գտնի քեզ,
Եւ գարշելի` գեղեցկութեանդ մէջ`
Տեսնողներին ի ծաղր եւ նախատողաց` նշաւակութիւն:
Քանզի եթէ անժամանակ, չսպասուած ժամին`
Տունկը հերապանծ, անպտուղ եւ անկենդան,-
Որ մի պատկերն է անպատրաստ մեղաւորների,-
Ենթարկուեց անէծքի,
Եւ կամ թէ հողն այն, ոռոգուած ցողով,
Որ երկրագործի թափած աշխատանքների դիմաց
Բազմապատիկ արդիւնք չտալու պատճառով լքւում է եւ մոռացւում,-
Յապա ուրեմն դու, ո՜վ անձն իմ եղկելի,
Դու հո՛ղ բանաւոր ու տունկ կենդանի,
Որ չես տալիս պտուղ իր ժամանակին,
Ի՞նչպէս կարող ես վերի առակում յիշուած պատիժը չկրել, ի՞նչպէս:
Քանզի դու բոլոր արդիւնքն ու բերքը նանիր գործերի,
Առաջին մարդուց սկսած մինչեւ սերունդը վերջին,
Եւ գիւտերը նոր, որոնք քեզ ստեղծող
Աստծոյ համար
Ատելի են խիստ, անախորժելի`
Անպակաս չափով, առաւելապէս մէջդ ընդունեցիր:

Գ
Եւ քանզի ես քեզ արի նշաւակ - նպատակակետ իմ մտադրութեանց, ա՛նձն իմ անպիտան,
Բանաստեղծական խօսքերովս, ինչպէս պարսաքարերով,
Քեզ, իբրեւ վայրի անընտել գազան` պիտի քարկոծեմ անողորմաբար:
Եթէ մինչեւ իսկ չկարողանամ արդար անուանուել,
Սակայն առաջին պատասխանիս մէջ, ինչպէս մի ոսոխի հետ,
Ոգորեմ պիտի ես յօժարակամ, ինչպէս իմաստունն է բարբառել մեծ:
Եւ իմ մտքերի, մտածումների յոյզերը թաքուն
Իբրեւ չար գործեր` կատարուած արդէն, խոստովանելով,
Քո առջեւ պիտի տարածեմ բոլոր,
Աստուած իմ եւ Տէր,
Քանզի ի՛նչ չափով որ պիտի չափեմ մեղադրանքն անձիս,
Միեւնոյն չափով պիտի աննուազ քո գթութեա՜նը ես արժանանամ,
Ընդունելով քո շնորհներն առատ իմ ամենամեծ պարտքերի տեղակ:
Որքան ճարակեն վէրքերն անհնար եւ անբուժելի,
Այնքան աւելի եւ կրկնապատիկ բարձրեալ բժշկիդ
Հրաշագործութեան իմաստութիւնը բարեմասնօրէն պիտի հռչակուի:
Յանցանքներն որքան որ աւելանան,
Նո՛յնքան փոխատուիդ առատութիւնն բարեբանելով`
Պիտի պսակուի, ըստ քո խնկելի առակի, ընդմիշտ:

Դ
Քանզի փրկում ես դո՛ւ եւ դո՛ւ քաւում,
Նորոգում ես աջով քո եւ չորացնում մատով.
Արդարացնում ես հրամանովդ եւ ողորմութեամբդ ազատում.
Երեսովդ լուսաւորում ես եւ քո դէմքով զվարճացնում.
Բարերարում ես հոգով քո եւ իւղիդ օծումով սփոփում
Ու շնորհիդ ցողով զուարթացնում ես դու:
Դո՛ւ ես տալիս մխիթարութիւն եւ վհատութեան մոռացում.
Վերացնում խաւարը վշտերի եւ հեծութեան ողբերը` ծիծաղի փոխում:
Եւ քեզ է վայելում օրհնութիւն գովութեամբ հանդերձ, երկնքում,
Նախահայրերից բոլոր եւ նրանց սերունդներից,
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru