Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 86.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ քանզի զուարթ արթնութիւնը մեր նինջ ես համարում,
Իսկ լռութիւնը խոր թմրութեան մէջ` ի քեզ ունեցած
Ուղիղ հաւատքի համար` աչքերի անթարթ բացութիւն,-
Ուստի հոգուդ իմաստութեամբ ուղղի՛ր յաջողուածքն իմ ձեռնարկածի,
Որի համար ահա աղօթում եմ ես մաղթանքներիս հեծեծագին ձայնով:
Զօրացրու ինձ, Տէ՛ր, ճգնաւորական բարենպատակ իմ վաստակի մէջ,
Կարեկից եղիր իմ տկարութեանն ու թեթեւացրու սկիզբն աշխատանքիս:
Արագացրու առաջադրուած այս ձեռակերտս, մշտապէ՜ս կարող,
Դիւրացրու նրա ընթացքը դէպի աւարտում լրիւ:
Բերկրութեամբ հասցրու ինձ գործի վախճանին,
Արա՛ այնպէս, որ ժամանակին հասնեմ նպատակիս,
Ուղեկից եղիր իմ ճանապարհին,
Բարձր թռիչքով դէպի օգտակարն ինձ շտապեցրու,
Աջ կողմս կանգնիր ամենածանր վտանգի դէպքում,
Լսեցրու ձայնդ անձկութեանս պահին,
Կորստեան ժամին ձեռքովդ փրկիր,
Ներգործիր մատովդ, երբ որ նեղն ընկնեմ.
Հարթիր արգելքներն ամենաչար խափանման,
Հոգեղէնիդ առաքմամբ, ինչպէս Ամբակումին, ի՛նձ էլ ճար արա,
Խօսք շնորհիր ինձ ատեանում, կանգնած` բազմութեան առաջ,
Իմաստութիւն դիր իմ մէջ, երբ դէմ-յանդիման կանգնեմ քննութեան:
Կամքիդ ամպով հովանի եղիր ինձ հրաշապէս,
Ու հանդարտեցրու քո կենաց փայտով մրրիկն իմ ծովի,
Սանձիր երկրային կենցաղի պատկերը քո հրամանով.
Զի եթէ դու, Տէ՛ր, ողորմութիւնդ կամենաս ցոյց տալ,
Կոհակներն այդ լոյծ կարծր կլինեն աւելի, քան քար,
Իսկ եթէ զլանաս խնամքդ ցամաքում`
Ամուր գետինը, որպէս անկայուն, փուլ կգա իսկոյն մեր ոտքերի տակ:

Բ
Ընդունի՛ր, Յիսուս, ձեռնարկութիւնն այս պաղատանքներիս` քեզ ի հաճութիւն,
Եւ ամենակասկածելի սայթաքումն իմ փոխարկիր մեծ վստահութեան:
Ինչպէս ջրհեղեղի ամենակործան դարում,
Ովքեր գետնի հարթ տարածութեան վրայ ապրում էին անհոգ, առանց երկիւղի,
Ողորմութիւնիցդ զուրկ մնալով` կորստեան մատնուեցին.
Իսկ հովանաւոր լաստի երերուն յատակի վրայ
Գթածիդ անուամբ ապաւինուածներ պահպանուեցին,-
Այդպէս, նրանց հետ եւ ինձ մշտերեր աղաչաւորիս
Մարդասիրաբար ազատիր եւ տար դէպի խաղաղ նաւահանգիստ:
Հոգեւոր շահի վարձն ինձ հետ բերելով,
Եւ իմ բազմաթիւ եւ ստորաքարշ մեղքերս թողած,
Քո առակաւոր խօսքի համաձայն, քեզ եմ գալիս, Տէ՛ր,
Միանալով քեզ յաւերժ անբաժան, օրհնեա՜լդ համակ:
Եւ կցորդուելով այս մաղթանքներին հոգեղէններն ամենամաքուր
Մարտիրոսների հետ այն հողեղէն, որոնք փորձուեցին հրով ու ջրով,
Եւ մեր փոխարէն խնդրեցին քեզ այս աշխարհից ելնելիս,
Եւ մեզ յիշատակ թողին օգտակար,-
Մեզ ձայնակցելով, միայն ասեն` թող լինի՛, լինի՛:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 87.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Բազմազանօրէն շարահիւսուած այս հառաչագին ու տխրաթախիծ ողբերի փոխարէն
Ողորմի՛ր բոլոր հոգիներին դու, թագաւո՛ր գովեալ եւ երկայնամիտ,
Եւ առաւել եւս նրանց, որ չունեն կենաց փրկութեան ակնկալութիւն,
Ինչպէս եւ նրանց, որոնք ննջեցին ի մահ անպատրաստ` իւղի պակասից հանգած լապտերով:
Ուստի եւ յիշի՛ր, Տէր իմ գթառատ, եւ այդ պատճառով տուր ինձ իրաւունք,
Թէ ի փառս ահաւոր եւ սքանչելի մեծիդ`
Մարդու կազմուածքը բաղադրեցիր դու իրար հակառակ տարբեր տարրերով`
Մէկը ծանր եւ միւսը թեթեւ, մէկը սառն եւ միւսը ջերմ,
Որպէսզի մենք այդ ներհակութիւններն հարթ պահելով միշտ`
Նրանց համերաշխ հաւասարութեամբ կոչուենք արդար:
Եւ այդպէս, առաքինաբար, երբ հոգու հետ բարձրանանք,
Չմոռանանք եւ մեր խոնարհութիւնը կաւի վերաբերմամբ
Եւ ընդունենք պսակ ճգնաւորական:
Եւ սակայն, ուխտազանց եղանք այս կանոնի դէմ,
Զիջելով կառուցուածքին մեր հողեղէն` անասնօրէն սողալով կպանք երկրին`
Մէկն իր ախտերով, մէկն անգթութեամբ,
Միւսն ամենաբաղձ կերակուրների իր մոլութիւնով,
Որպէս մշտաբոյծ գազան շարունակ կապուած մնալով մեր բնութեան հետ:
Պատահում է մերթ, որ մէկը այդ չորս տարրերից մեր մէջ,
Անողոքելի, անզուսպ սլացքով ոստնելով ի դուրս,
Ամբարտաւանում է վայրենապէս:
Եւ այսպէս եթէ տաքանանք մենք քո սիրոյ ջերմութեամբ,
Մեր մէջ գտնուող բոցի նշխարով,
Ցուրտը առընթեր եւ կենակից նրան` կասեցնելով այն, ընդմիջում է բարուն:
Եթէ էութեամբ հրեշտակային օդաճեմ դէպի քեզ թեւել ուզենք,
Այս առաջնաստեղծ հողեղէն նիւթի ծանրութիւնը հոծ
Մեզ ցած քաշելով` կխափանի մեր թռիչքը իսկոյն:

Բ
Արդ, ամէն կողմից պարտուած ու լքուած,
Որպէս ապիկար, հաշմուած` մերժուեցի, կորայ, քշուեցի.
Եւ մաշուած իսպառ բազում մեղքերից ի մահ գլորուեցի.
Որի համար էլ պարգեւներից զուրկ` ողորմութեան կողմն եմ նայում,
Եւ ամօթահար երեսով ե՛ս էլ, որ տէր եմ ամէն տեսակ մեղքերի,
Աղերսում եմ քեզ բոլոր կենդանի մեռեալների հետ,
Զի կարող ես միշտ մի հնար անել ինձ նման մեռած ու կորածներին.
Ամէն ինչի մէջ զօրաւոր ես դու.
Եւ մանաւանդ որ կարենալուդ հետ` ե՛ւ կամենալն է քեզ ախորժելի:
Եւ արդ բարգաւաճ ու կենսանորոգ շնորհներն այս երկու,-
Կամենալն ու կարենալը իրար մօտ գալով,
Կվերանայ անյոյս վհատութիւնը բոլոր մեղաւորների
Եւ կգա այնժամ, կհասնի շուտով հոգիներ բուժող
Քո հրամանի լոյսն աւետաւոր, Տէ՜ր ամենայնի,
Օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 88.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ ահա, քանզի այս ողբերգութեան կտակը համեստ հասել է իր աւարտին,
Արա՛ այնպէս, Տէ՜ր, որ ինքնանախատ կշտամբանքների այս խօսքերիս հետ
Վերջ գտնեն նաեւ ու դադար առնեն սովորութիւններն իմ չար:
Դու ինքդ յուսադրեցիր դատապարտեալիս, ասելով`
"Հայրս չի ուզում, որ կորչի մէկն իսկ այս փոքրիկներից",
Եւ դարձեալ, թէ` "Հօրս կամքն է, որ չկորցնեմ բոլոր ինձ յանձնուածներին":

Բ
Ահա՛ օրհնուած ես դու գթութեան մէջ,
Բարեբանուած միշտ` քաղցրութեան մէջ,
Խոստովանուած` երկայնամտութեան մէջ,
Եւ ճանաչուած ես այցելութեան մէջ.
Քարոզուած Տէր ես դու փրկութեան մէջ.
Եւ ներբողուած ես առատութեան մէջ,
Պատւուած ես պաշտպանութեան մէջ,
Փառաւորուած ես փրկութեան մէջ,
Երկրպագուած` անբաւ բարձրութեան մէջ,
Պաշտուած ես անքննութեան մէջ,
Գովեա՜լդ միակ` յաղթութեան մէջ,
Հռչակուած` հզօրութեան մէջ,
Խնկաւորուած ես ողորմութեան մէջ,
Համբուրուած` անճառ հեզութեան մէջ,
Ճաշակուած ես դու խոնարհութեան մէջ:
Եւ քեզ հետ նաեւ ծնողդ երկնաւոր`
Աստուած բոլորի մխիթարութեան,
Ընդ որում եւ սուրբ ու բարի Հոգիդ,
Դու, որ սահմանեցիր չանտեսել ընկած գրաստը թշնամու
Եւ անբանութեամբ սայթաքած մարդուն:
Հզօրիդ ինձ ցոյց տուած երախտիքներն ու առաքինութիւնը մեծիդ`
Փառաբանողներն անվերջ անդադար տօնում են բարձրում,
Որոնց հետ, ուշադրութեանդ արժանացնելով եւ այս ձայնն աղերսական`
Ընդունե՜ս այն դու մարտիրոսների պաղատանքներով,
Իբրեւ հաճելի եւ անուշ բուրմունք,
Եւ այս հաշտարար խօսքի փրկանքով`
Պարտքերը նախնեաց եւ աներեւոյթ վէրքերը բոլոր,
Հոգին ու մարմինը մահացնող միջիններով ու վերջիններով,
Ներքիններն ու արտաքինները, դրոշմներն ու բիծերը
Եւ հատուածների խարանները ողջ բժշկիր, ամենակարո՛ղ,
Ողորմութեանդ դեղերով ջնջելով ու մաքրելով
Բազմապիսի խայթուածքների հետքերը ամէն,
Որոնք քեզ համար հաճելիների հետ նմանապէս
Ցոյց կտան նաեւ գարշելիները մեր բնութեան մէջ:

Գ
Եւ եթէ հասնեմ խորին ծերութեան քո առաջնորդութեամբ` մահուան արժանիս,
Մի՛ լքիր ինձ տկարութեանս մէջ եւ մի՛ անարգիր մազերս սպիտակ,
Մի՛ կորացնիր կործանուածին եւ կքեալին մի՛ իջեցնի,
Մի՛ ցած բերի խոնարհուածին եւ առկայծեալին հողմի շնչին մի՛ մատնիր,
Մի՛ բաց թողնի դեդեւողին եւ մի՛ մրսածին` անվերարկու.
Թող չմնայ տագնապեալն անդարման, ոչ էլ խարխլած տունը` անխնամ.
Թող չանպատւուի պատկերն հնացած, եւ պարարտութիւնը չանհամանայ.
Թող որ չանարգուի շուքը շնորհի, եւ հնութիւնը չքամահրուի,
Թող չալեկոծուի հոգուս նաւն, ու յոյսի երկարութիւնը չկտրուի,
Թող ուղղալարը չխզուի, ու չխանգարուի յիշողութիւնը,
Թող չքայքայուի մարմնի կազմութիւնն, ու բարձրացող թեւերը չփետտուեն,
Զուարթ գեղեցկութիւնը չտգեղանա, չքաղուի պայծառ ճաճանչը շողի,
Պատուհաններն աչքերիս չփակուեն եւ ոչ էլ նրանց լոյսը խափանուի,
Թող չընկնի պատկերը խօսուն:

Դ
Աղաչում եմ քեզ, բարեգո՛ւթ, ու պաղատում եմ բոլոր սրբերով,
Լսիր այս ամէնն իսկ հիմակուանից, որպէսզի վերջում չմոռանաս:
Դու եղար ինձ առաջնորդ եւ ազատարար, ըստ սաղմոսողի,
Հանիր նաեւ ինձ Երգողի հետ, Տէ՜ր, կասկածանքներից ու վարանքներից,
Որոնցից սաստիկ վախենում եմ ես:
Թէեւ արժանի չեմ սովորական կերակուրն անգամ ստանալու քեզանից որպէս վարձք,
Բայց դու սովոր ես եւ կարող նոյնպէս ապերախտների՛ն էլ բարեգործել,
Քոնն են ամենայն բարիքներն անճառ ու զարմանալի
Հրաշագործդ միայն` կատարեալ երկայնամտութեամբ:
Օրհնեա՜լ ես դու Հօր եւ սուրբ Հոգուդ հետ յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 89.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ ահաւասիկ, կոտրուած հոգով, սաստիկ յուսահատ,
Խորտակուած սրտով առջեւդ եմ թափում ջուրը իմ կամքի, կաթիլն արցունքի,
Յիշեցնելով արեմաթացի Սամուէլ մարգարէին,
Որ առնելով ջուրն սկաւառակից` թափեց քո առջեւ, ո՜վ ամենատես,
Ցոյց տալու համար ժողովրդին, թէ խոստովանութեամբ եւ հնազանդութեամբ
Պէտք է ընկնել գարշապարներիդ կենդանարար:

Բ

Եւ արդ, ընդունի՜ր այս աղիողորմ հեծեծանքներով հիւսուած խօսքերը,
Եւ այս բանաւոր անարիւն զոհի նուէրն հոտոտիր, թագաւո՛ր երկնի.
Սրբիր օրհնութեամբ գիրը մատեանի այս ողբերգութեան,
Եւ դրոշմիր գրուածքն այս որպէս արձան մշտնջենական`
Քեզ համար հաճոյ միւս միջնորդական մաղթանքների հետ:
Թող որ նա ընդմիշտ մնայ քո առաջ եւ ականջներիդ հնչի շարունակ.
Եւ շրթունքներով ընտրեալներիդ բարբառի՛ թող նա
Ու հրեշտակներիդ բերանով խօսի.
Թող որ տարածուի աթոռիդ հանդէպ եւ ընծայուի սուրբ սրահի մէջ քո.
Քո անուան նուիրուած տաճարում խնկարկուի եւ բուրի՜ փառքիդ սեղանի վրայ.
Թող պահուի հարուստ քո գանձարանում եւ թող ամբարուի ստացուածքիդ մէջ.
Թող որ պատմուի ազգերին ի լուր եւ ժողովրդի համար քարոզուի.
Պատկերուի՛ թող որ մտքի դռներին եւ զգայարանքների սեմերին տպուի.
Իբրեւ կենդանի` թող պատմի նա իմ գործերն անօրէն ու խոստովանի.
Եւ թէպէտ որպէս մահացու պիտի վախճանուեմ ես,
Սակայն այս համեստ մատեանովս միշտ անմեռ կմնամ:
Քո կամքով` թող այն անեղծ մնայ, Տէ՜ր,
Եւ պատժապարտիս հանդէպ դատաւոր դառնալով անդուլ,
Անաչառ կշտամբիչ, համարձակ յանդիմանիչ,
Անխնայ պախարակիչ, անողոք պարսաւիչ,
Անհամբոյր ծանակիչ, անմարդասէր մատնիչ,
Անփրկելի տանջարար, անկաշառ գլխատիչ,
Խստասիրտ հրապարակող, աշխարհալուր բողոքող,-
Մեծաձայն փողով, առանց լռելու, անդուլ-անդադար`
Իմ յանցանքնե՜րը թող խոստովանի:

Գ
Այս գիրքն իմ ձայնով իմ փոխարէն պիտի աղաղակի,
Ծածկուածները պիտի բանա եւ գաղտնիքներն հրապարակի,
Կատարուածները բարձրաձայն ողբա, մոռացուածները հնչեցնի,
Աներեւոյթները պիտի յայտնի, բարուրուածները բարբառի,
Դուրս պիտի հանի խորքում եղածներն ու մեղքերը պատմի,
Անտեսները պիտի մերկացնի, թաքցրածները ցուցահանի,
Սրանով որսերը պիտի շոշափուեն, գայթակղութիւնները գտնուեն,
Անպատմելիներն հանդէս պիտի գան եւ ճզմուեն չարի մնացորդները:
Քո ողորմութեան շնորհիւ, Քրիստո՛ս, կեանքը պիտի թագաւորի
Իմ ցամաքած ոսկորների գանձարանի պահեստում,
Որով կենդանութեան գարնանամտի արշալոյսին, օրը պայծառ նորոգութեան,
Շնորհիւ քո ցողի հոգիս աճելով անմահ փրկութեամբ
Եւ անթառամ վերամբարձութեամբ իմանալի բարիքների ճիւղեր ընձիւղելով,
Պիտի նորից նոր դալարեմ դարձեալ եւ կրկի՜ն ծաղկեմ,
Ըստ ներշնչումովդ գրուած գրքերի յուսադրութեան:
Եւ քեզ` միակ փրկչիդ եւ Հոգուդ` իսկակցին քո Հօր
Միասնական տէրութեանդ եւ Երրորդութեանդ անճառելի
Խորհրդական գովեստով` փա՜ռք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 90.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Աստուած եւ Տէր, կեանք եւ արարիչ,
Ողորմած, գթած, լոյս երկայնամիտ,
Անոխակալ, մարդասէր, ամենագութ,
Պարգեւատու, փրկիչ,
Օրհնեա՜լ, գովեալ եւ բարեբանեալ:
Ամուր պահարան, վստահելի պատսպարան,
Բարութիւն` առանց նենգութեան,
Ճառագայթ` առանց խաւարի,
Քաւիչ մեղքերի, բուժիչ վէրքերի,
Անհասներին` հնարք, անմերձներին` մօտիկ,
Անյուսութեան ելք,
Անունդ խոստովանուած` Աստծոյ որդի:
Քեզ եւ ահաւոր ու հզօր Հօրդ
Եւ քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ Հոգուդ
Փա՜ռք ու պաշտօն գոհաբանութեան
Յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru