Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 81.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, այսքան յուսահատութիւնների եւ ահարկու սրտաբեկութեան,
Ահաբեկիչ սաստկութեամբ աստուածային բարկութեան ենթարկուելուց յետոյ,
Թախծալից ոգով, իսպառ տագնապած`
Քեզ եմ աղաչում, սուրբ Աստուածածին,
Հրեշտակ մարդկանց մէջ, մարմնատեսիլ քերովբե,
Երկնաւոր արքայուհի,
Անխառն, ինչպէս օդ, մաքուր, ինչպէս լոյս,
Անշաղախ` նման բարձր արուսեակի պատկերին պայծառ,
Գերազանց, քան սրբութիւնների բնակարան անկոխելի,
Խոստացուած դու վայր երանաւետ, Եդեմ շնչաւոր,
Անմահ կենաց ծառ` բոցեղէն սրով պարունակուած,
Բարձրեալ Հօրից զօրացած եւ հովանաւորուած,
Հանգստութեամբ Հոգու պատրաստուած եւ մաքրագործուած,
Բնակութեամբ Որդու յարդարուած եւ տաղաւարուած,
Հօր համար միածին եւ քեզ` անդրանիկ,
Որդիդ` ծնունդով եւ տէրդ` արարչութեամբ,
Անաղտ մաքրութեանդ հետ ե՛ւ անբիծ բարի,
Անարատ սրբութեանդ հետ ե՛ւ բարեխօս խնամակալ,
Ընդունի՛ր աղօթքն այս աղերսալից քեզ դաւանողիս,
Եւ այն ընծայիր Աստծուն իբրեւ պաղատանքը քո,
Խառնելով նրան` մեծիդ մատուցուած իմ պաղատալից ներբողն առաջին.
Հիւսիր, միացրու դառն հեծութիւնն իմ մեղաւորի
Քո երանելի եւ նուիրական խնդրուածքի հետ,
Կեանքի տունկդ դու օրհնուած պտղի,
Որպէսզի քեզնից միշտ բարերարուած
Եւ ապաւինած մաքուր մայրութեանդ ու լուսաւորուած`
Ապրեմ ես Քրիստոս Որդուդ Միածին եւ Տիրոջդ համար:

Բ

Օգնի՛ր թեւաւոր քո աղօթքներով, ո՜վ խոստովանուած մայրդ ողջերի,
Որ երբ դուրս ելնեմ այս երկրի հովտից,
Առանց տանջալից չարչարանքների գնամ դէպի կեանք,
Դէպի պատրաստուած օթեւաններդ:
Թող թեթեւ լինի վախճանն իմ, զի ես ծանրացել եմ խիստ անօրէնութեամբ,
Օրն իմ տագնապի դարձրու ինձ համար տօն ուրախութեան,
Դու, որ բուժեցիր երկունքն Եւայի:
Խնդրի՛ր, աղաչիր ու բարեխօսիր,
Զի անճառելի մաքրութեանդ համար հաւատում եմ ես` խօսքդ կընդունուի:
Արցունքով օգնիր դու վտանգուածիս, գովեա՜լդ կանանց մէջ.
Ծնկաչոք խնդրիր հաշտութեանս համար, ծնո՜ղդ Աստծոյ.
Հոգատար եղիր թշուառիս հանդէպ, խորա՜ն բարձրեալի.
Ձեռք տուր ընկածիս, տաճա՜ր երկնային.
Եւ փառաւորիր որդուդ քեզանով,
Որ աստուածօրէն հրաշագործէ ինձ ի քաւութիւն եւ ողորմութիւն,
Ո՜վ դու Աստծոյ աղախին եւ մայր:

Գ
Բարձրանայ պիտի պատիւդ ինձանով
Եւ փրկութիւնն իմ` ցոյց տրուի քեզնով:
Եթէ ինձ գտնես, տիրամա՜յր,
Թէ ինձ ողորմես, սրբուհի՛,
Թէ կորուսեալիս շահես, անարա՛տ,
Եթէ խրտնածիս խնամարկես, երջանի՛կ,
Եթէ ամօթահարիս առաջ տանես, բարեշնո՛րհ,
Եթէ միջնորդես յուսահատուածիս համար, մի՜շտ սուրբ կոյս,
Եթէ մերժուածիս ընտանեցնես,
Աստծո՛ւց մեծարուած,
Եթէ ցոյց տաս ինձ գթութիւնդ, լուծի՛չդ անէծքների,
Եթէ տատանեալիս ամրապնդես, հանգի՛ստ,
Եթէ հուզումներս ու խռովքներս հանդարտեցնես, խաղաղարա՛ր,
Եթէ մոլորեալիս մի ճար գտնես, գովեա՜լ,
Եթէ ինձ համար մտնես ասպարեզ, մահվա՛ն նահանջիչ,
Եթէ դառնութիւնս անուշացնես, քաղցրութի՜ւն,
Եթէ բաժանման արգելքը քանդես, հաշտությո՛ւն,
Եթէ անմաքրութիւնս վերացնես, եղծմա՛ն ընդոտնիչ,
Եթէ փրկես ինձ` մահուան մատնուածիս, կենդանի՜ լոյս,
Եթէ իմ լացի ձայնը կտրես, բերկրությո՛ւն,
Եթէ խորտակուածիս կազդուրես, կեանքի՛ դարման,
Եթէ կործանուածիս մի ակնարկ գցես, հոգելի՛ց,
Եթէ ողորմութեամբ ինձ պատահես, նուիրակա՛ն կտակ,
Օրհնեա՛լդ միայն երջանկալեզու անբիծ շուրթերից,
Ահա՛ կաթիլ մի կուսութեանդ կաթից
Մեջս անձրեւելով` կեանք է տալիս ինձ,
Ո՜վ դու մայր բարձրեալ Տիրոջդ-Յիսուսի,
Երկնի եւ համայն երկրի արարչի, որին ծնեցիր դու անճառօրէն,
Բովանդակ մարմնով եւ ամբողջովին իր աստուածութեամբ,
Որ փառաւորուած է Հօր եւ սուրբ Հոգու հետ
Էութեամբ համակ եւ անքննութեամբ մեր բնութեան հետ միացած,
Ամենայն է նա եւ ամէն ինչում,
Երրորդութիւնից մէկը,
Նրան փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 82.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Աստուածածնի մաղթանքների հետ ընդունիր, ո՜վ բարեգութ,
Ե՛ւ աղերսագին խնդրանքներն, ահա, անմահ, լուսակերպ հրեշտակների,
Որոնք ինձ համար մաքուր բերանով գոչում են անլուռ
Հանապազօրեայ բարեխօսութեամբ:
Բարի են նրանք բարերարիցդ միշտ բարեգործուած,
Եւ ամէնիշխան Էիդ հրամանով ստեղծուած` յաւէտ անընդել չարին:
Նրանք բարձրեալիդ զօրքերն են հզօր խօսքիդ միշտ պատրաստ.
Սուրբ են ու մաքուր, անարատ, օրհնեալ,
Վայելուչ, յաղթող եւ անպարտելի,
Եւ արագաշարժ` մտքի տեսութեան ընթացքի նման:
Բարեխօսներ են նրանք, մատակարար եւ խնամակալ,-
Աշխարհիս այգում արմատաւորուած
Եւ երեք երկար ու ձիգ տարիներ դատարկ մնացած,
(Որ յաւերժական ժամանակն է պարունակում իր մէջ`
Անցեալը, ներկան ու ապառնին),
Այն թզենու, որ պտղազուրկ էր, պաճուճուած միայն սին սաղարթներով,
Որ ճիշտ պատկերն է թշուառ մարդկութեան:
Նրանք մեր շուրջը դեգերում են միշտ, կարեկցելով մեզ
Եւ ուզում են, որ լինենք բախտաւոր.
Եւ կենդանութեամբ յաւիտենական` աղօթում են մեր փրկութեան համար,
Այս խօսքն ասելով` "Քո ձեռքի գործը մի՛ անտեսիր դու":
Արդարեւ մերն է այս աղաչանքը,
Բարերար Աստծուդ կողմից մեզ համար` նրանց սահմանուած.
Զի նրանք ստեղծուած են խօսքով,
Իսկ մենք ձեռքով ենք ստեղծագործուած:
Նրանք հատուցման ահաւոր դատաստանին գալու են որպէս վկաներ`
Միածնիդ հետ` ճշմարտաբան դատախազներ լինելու երկրայիններիս յանցանքներին,
Եւ ահաւորի ատեանի առաջ` իրաւախնդիր`
Հաշուետու պիտի լինեն մեզ համար.
Թէեւ այնտեղ էլ մեզ կարեկցելով`
Հնչեցնեն պիտի իրենց մշտանուէր երգն հառաչաձայն.-
"Ողորմիր, ո՜վ Տէր, դո՛ւ ստեղծեցիր, դու մի՛ կորցնի":

Բ
Արդ, անմահների գոհաբանութեան խնդրանքների հետ
Մեր հեծութիւններն էլ հոտոտիր, արարի՛չ ամենայնի,
Որ քո գթութեամբ գերազանցում ես երկնայիններին եւ երկրայիններիս,
Զի դու ես բարերարում թէ՛ մեզ եւ թէ՛ նրանց:
Եւ արդ, անախտներն այդ ահա,
Հրակերպներն հրաշատեսիլ, մաքուրներն անխառն,
Անմեղներն ու բոցեղէնները, հոգեղէններն ու անյաղթները,
Շնորհիւ իրենց անարատ բարեզարդութեան,
Բարձր ազնւութեան ամենազարգացած առաւելութեամբ
Եւ գերափայլ ու ճոխ գիտութեամբ,
Որպէս ջերմեռանդ աստուածասիրութեան ինքնաբուն տապի
Անցուրտ ջերմութեամբ ջեռուցանողներ,
Իրենց պէս եւ մեր սառը սրտերի անբորբոք շիջումն են հրահրում յար,
Որպէսզի նրանք այրուեն անաղօտ`
Մեծախորհուրդ սուրբ սեղանի վրայ` այս խորանի մէջ,
Առանց նիրհելու եւ դանդաղելու, սպասելով միշտ
Ամենաստեղծիդ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին,
Աստծուն միացած անբաժանելի` քերովբէական առաքինութեամբ:
Պետութիւններ են նրանք երկնաւոր,
Եւ զինուորներ են ահաւոր, անբիծ,
Երկնաւոր Աստծուդ պաշտօնեաներն են ազատազնեայ,
Լուսեղէն ամպիցդ շողերի ցոլքեր:

Գ
Ուստի հողեղէն մեղաւորիս էլ մարդասիրաբար ողորմիր, Յիսո՛ւս,
Աղաչանքներովն իմ հրեշտակի, դարձնելով ինձ, Տէ՛ր,
Դէպի քո բարի, լուսաւոր ճամփան,
Որպէսզի հոգուս աւանդը, որի պաշտպանութիւնը նրա տեսչութեանը վստահացար,
Որը նա քեզնից ընդունեց այստեղ, այս աշխարհում դեռ,
Ինձնով բերկրալից եւ ուրախ սրտով, քեզնից օրհնուած,
Անմեղադրելի, խնդալից դէմքով ու կենսազուարթ`
Քեզ` անհաս փառքով բարձր արքայիդ,
Հաւերժ կենդանի հրեշտակներիդ ամենաուրախ խրախճանքներում
Ընծայաբերի, գովեա՜լ ողորմած:
Քեզ` անքննելուդ, Հօր եւ Հոգու հետ անհաս եւ անճառ
Վայելում են փառք, պատիւ, երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 83.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Տէ՜ր Աստուած բարերար, բազմապարգեւ թագաւոր,
Կենաց պատսպարան, լուսոյ կերպարան, լայն հանգստարան.
Որ մեղաւորիս համար մարմնացար,
Անպատում գործեր կատարեցիր դու ու շատ հրաշքներ,
Մինչեւ հասցրիր կատարելութեան` մարդեղութիւնդ
Քո ամենալիր աստուածութեան հետ:
Արդ, յանուն երկնաստեղծ ձեռքովդ ձեռնադրուած
Եւ քո սուրբ հոգով օծուած սրբազան առաքեալների,-
Որոնց արժանի գովեստն ես արի մի այլ գրուածքում, ըստ կարողութեանս,
Քո փառքի համար, Տէ՜ր ամենայնի,-
Ի՛նձ էլ ողորմես, յիշելով սէրըդ, որին դու նրանց արժանացրիր:
Նրանցով ելքի շաւիղ ցոյց տուր ինձ դէպի երանութիւնը փափագելի:
Նրանց հովվութեան բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ, զերթ կենաց ողջոյն:
Անեղծ փրկութեան յոյսի մէջ ե՛ս էլ բաժին ունենամ`
Կեանքի առաջնորդների հետ,
Պատուի այդ շնորհն առաջին անգամ ստացողների,
Փառաւորեալ խմբերի,
Բանական գետերի,
Բարձրաձայն աւետողների,
Պանծալի իշխանների,
Լուսապայծառ թագով պճնուածների,
Զօրաւոր շնորհի անկապուտ զարդով պայծառացածների,
Տիրական լոյսի զուարթարար իւղով կատարեալների հետ:

Բ
Եւ արդ, ո՜վ բարձրեալ Քրիստոս Աստուած,
Մեծ պատուիրանիդ աշակերտների հետ,
Յարգելով նրանց աղօթքներն հաճոյ եւ ընդունելի,
Եւ արիւնընծայ, վաստականուէր ու քրտնակնդրուկ
Աղերսանքները նահատակութեամբ ընտիր ճանաչուած մարտիրոսների,
Որոնք մահացու եւ մշտաչարչար մարմնով իրենց,
Վտանգաւոր եւ ամենակիր անդամներով,
Երկրաւոր եւ հողազանգուած բնութեամբ
Բոլոր նիւթեղէն գոյութիւնների ու տարրերի հետ կռիւ մղելով`
Պսակուեցին, բարձրացան եւ կենդանացան հոգեպէս,
Եւ արիաբար ելնելով երկրից, ըստ մարգարէի,
Դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մահուան,
Եւ աշխարհում իսկ նրանք նկատել կարողացան պարզ`
Իմանալի, անտեսանելի ու ծածուկ,
Բայց եւ աներկբա յոյսով տեսնուող բարիքներն ամէն.
Նրանք` աշակերտ եւ չարչարակից առաքեալներին,
Իրենց գործերով, կատարեալ լրմամբ նրանց հաւասար`
Պարում են հիմա խրախճանքներում, անսահմանափակ երանութեան մէջ,-
Ընդունիր եւ ի՛նձ, որպէսզի ես էլ նրանց պէս ընդմիշտ
Հաստատուեմ քո մէջ անեղծ փրկութեամբ:

Գ
Նրանց հետ, որոնք արիւնով ներկուած` անցան կրակի ու սրի միջով`
Կան քեզ հետեւող, Որդի՛դ Աստծոյ, ե՛ւ սրբակենցաղ հայրեր մենակեաց,
Որոնք անպարտելի քաջութեամբ եւ անպատիր զգաստութեամբ
Արիաբար մարտնչելով դժնյա եւ գոռոզ մարմնի բռնութեան դէմ,
Անմարմին Բելիարին հալածեցին.
Եւ աշխարհային կեանքի ասպարիզում, մշտամարտ մրցութեամբ,
Առանց ծանրաբեռնուածութեան տաղտկութեան,
Լայնածաւալ աշխարհի ալեծուփ ծովից
Թռցնելով թեթեւ հոգիներն իրենց մարմնի ծանր տապանակով`
Նաւահանգի՜ստն հասան կեանքի.
Եւ, որպէս վերին վիճակի սիրահարներ, առանց հետինների վրայ մտածելու,
Յաղթանակի թագն իրենց գլուխը դրին համարձակօրէն,
Պճնուած իսկապէս պայծառ ճոխութեամբ:
Այդ սուրբ հայրերի աղօթքներով արժանաւոր եւ խնդրանքներով նուիրական,
Նրանց հետ` քեզ մօտ ընդունիր նաեւ ինձ` մեղաւորիս:

Դ

Արդ, վերոյիշեալ երջանիկների փառաբանական աղերսների հետ,
Որոնք ինձ համար են գոչում, բարձրեա՜լ, քեզ ի հաճութիւն,
Ահա ես էլ իմ անմաքուր խօսքերն եմ խառնում` այնպէս,
Ինչպէս քաղցրութեան հետ տրուած դառնութիւն,
Կամ փուշ` փափկութեան հետ,
Տգեղութիւն` վայելչութեան հետ,
Տիղմ` գեղեցիկ մարգարտի հետ,
Կամ հող` զուտ ոսկու հետ,
Կամ անարժէք քարեր` պայծառ արծաթի հետ,
Բացասութիւն ճշմարտութեան հետ,
Կամ ատամնառու աւազ` հացի փափուկ զանգուածի հետ:
Արդ, լսիր, հզօ՛ր, ձեռնհաս, գովեալ,
Նրանցը ինձ համար, իմը նրանց,
Նրանց ի գովեստ, ինձ ի փրկութիւն` քո փառքի համար,
Ամենագութ, բարերար, օրհնեալ եւ երկայնամիտ,
Կարող, անքնին, անեղծ, անստեղծ եւ անճառելի,
Քոնն են պարգեւներն ու շնորհները,
Դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարութիւնների:

Ե
Չե՛ս դատապարտիչ, այլ ազատարար.
Չե՛ս դու կորուսիչ, այլ գտնող.
Չե՛ս մահացուցիչ, այլ ապրեցնող.
Չե՛ս տարագրիչ, այլ ժողովող.
Չե՛ս մատնիչ, այլ փրկող.
Չե՛ս ընկղմիչ, այլ վեր հանող.
Չե՛ս գլորիչ, այլ կանգնեցնող.
Չե՛ս անիծիչ, այլ օրհնող.
Չե՛ս վրիժառու, այլ ներող.
Չե՛ս թշուառացուցիչ, այլ մխիթարող.
Չե՛ս ջնջում դու, այլ գրում ես.
Չե՛ս սասանեցնում, այլ հաստատում.
Չե՛ս ոտնահարում, այլ սփոփում.
Չե՛ս յօրինում դու պատճառներ մահուան, այլ հնարներ ես փնտրում կենաց.
Չե՛ս ձգտում սատակեցնելու, այլ փրկելու ողորմածաբար:
Չե՛ս մոռանում այցելութիւնդ,
Չե՛ս լքում բարին.
Չե՛ս արգելում գթութիւնդ.
Չե՛ս տալիս վճիռ կորստեան, այլ ազատութեան կտակ:
Չե՛ս թշնամանւում առատաձեռնութեանդ համար,
Եւ շնորհներիդ համար չես բամբասւում.
Չե՛ս հայհոյւում պարգեւներիդ համար,
Եւ ձրի ընծաներիդ համար չես նախատւում.
Չես անգոսնւում երկայնամտութեանդ համար,
Եւ ներելուդ համար չես պարսաււում.
Չես բանսարկւում բարութեանդ համար,
Եւ քաղցրութեանդ համար չես անպատււում.
Չես արհամարհւում հեզութեանդ համար:
Եւ սրանց համար ոչ թէ տրտունջներ,
Այլ անլռելի գոհաբանութիւններ են առաքւում քեզ:
Վերցրու մեղքերս, հզօ՛ր.
Լուծիր անէծքներս, օրհնեա՜լ.
Քաւիր պարտքերս, ողորմա՛ծ.
Ջնջիր յանցանքներս, գթա՛ծ.
Օգնիր ինձ մատովդ, եւ իսկոյն պիտի լինեմ կատարեալ.
Ի՞նչ կայ քեզ համար, Տէ՛ր իմ, սրանցից աւելի դիւրին,
Եւ մեղապարտիս համար աւելի կարեւորագոյն:
Ուստի քո ստեղծած պատկերիս վրայ, ո՜վ բարեխնամ,
Կենդանագրի՛ր դու նորոգող դարձեալ եւ լուսաւորող
Մաքրագործ շնորհիդ փչումն շնչի,
Բազմամեղ հոգին իմ պաշտպանելով:

Զ
Մի՛ արագացնի, ողորմա՜ծ, կարճ ժամանակում, օրս տարաժամ,
Որ չլինի թէ անպաշար ու ձեռնունայն ընկնեմ ես երկար ու անվերջ ճամփայ.
Մի՛ տար ինձ բաժակ դառնութեամբ լեցուն` ծարաւած ժամին.
Մի՛ փակիր իմ դէմ յաջողութիւնը հոգեւոր օգտիս,
Եւ հանկարծադէպ ասպատակների նման ահաւոր`
Թող չպատահի մահուան գիշերն ինձ.
Տապը տոթակեզ, անպատրաստ պահին, թող չկտրատի արմատներս ու չչորացնի,
Ոչ էլ լուսնական դիպուածները թող վրաս հասնելով` գաղտնի վնասեն.
Թող իմ մէջ մեղքի սառոյց չպահուի,
Ոչ էլ աշխարհիկ կեանքի ուղխերի հոսանքները ինձ ողողեն, տանեն,
Թող որ հանգիստն ինձ մահ չբերի,
Եւ ոչ էլ նինջը սատակման առաջնորդի.
Թող քունն ինձ կորստեան պատճառ չլինի,
Եւ ոչ էլ նիրհը ապականութիւն առաջ բերի.
Թող որ վախճանը անպատեհ ժամի չարշաւի վրաս,
Եւ ոչ էլ շունչս վեր բարձրանալիս` ցած ընկնի ինչ-որ արգելքի առած:

Է
Դո՛ւ ես Տէր, դո՛ւ գթած, դո՛ւ բարերար,
Դո՛ւ երկայնամիտ, դո՛ւ ամենակարող,
Դո՛ւ անճառօրէն զօրաւոր` ամէն անյուսութեան,
Քաւելու, փրկելու, կենագործելու,
Լուսաւորելու եւ վերստին ամրացնելու,
Գազանների գիշատիչ ժանիքներից կամ վիշապների ատամներից ի կեանս կորզելու,
Խոր անդունդներից բերկրալից լոյսին բերելու,
Եւ մեղքի հորձանքներում խեղդուելուց ազատելով`
Երջանիկ արդարների հետ փառքով բազմեցնելու:
Ամենայն հոգի ակնկալու յոյսով քեզ է սպասում կարօտ քո շնորհին,
Թէ՛ երկնայինները եւ թէ՛ երկրաւորները,
Թէ՛ մեղքով ընկածները եւ թէ՛ արդարութեամբ ոտքի ելածները,
Թէ՛ տէր, թէ՛ ծառայ, թէ՛ տիրուհի եւ թէ՛ աղախին.
Եւ քո ձեռքումն է բոլորի կենդանական շունչը:
Եւ քեզ` Հօր եւ սուրբ Հոգու հետ` փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 84.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Բարձրեալ անքնին, զօրութիւն ահեղ,
Տէր արարածոց,
Թագաւոր երկնի, ստեղծիչ հրեշտակաց, մտքի գոյարան,
Հաստիչ հրեղէնների, հոգիների բարի պետ,
Ապաւինութեան աջ, հանգստաւետ անդորրութիւն,
Լուսալիր տեսութիւն, պայծառութիւն բերկրալից,
Երանութեան ճամփայ, կենդանութեան պատճառ,
Բանականութեան առիթ,
Անվտանգ փրկութիւն,
Առաջնորդ խաղաղութեան,
Պարիսպ ամրութեան, պահպանութեան պատուար,
Ցանկապատ բոցեղէն` մեծագոյն օրհնութիւն,
Անոխակալութեան սահման,
Այս ողբերգութեան մատեանում գրուած խօսքերովն իմ խոստովանական`
Մարդկային ազգի մեր թշնամիներին նոյնպէս բարութեամբ յիշիր,
Եւ տո՛ւր կատարեալ քաւութիւն նրանց եւ ողորմութիւն:
Մի՛ բարկանար, Տէր, դու նրանց վրայ, որպէս սրբերին բամբասողների,
Դէպ ինձ ունեցած մեծ սիրոյդ համար եւ իմ պատճառով,
Այլ իբրեւ չարեր կշտամբողների եւ իրաւաբար նախատողների`
Ների՛ր նրանց յանցանքները:
Թէ՛ ես, թէ՛ նրանք եթէ միասին ելնենք քո առաջ, ով արդարադատ,
Գուցէ եւ ոմանց մեղքերը մեր դէմ շա՜տ սակաւ լինեն
Եւ բամբասանքները` իրաւացի.
Իսկ իմ` դէպի քեզ, ամենապարգեւ, ուխտազանցութեան օրինակները
Բազում են, անթիւ եւ անկշռելի:

Բ
Արդ, նայելով, Տէր, անարգիս վրայ, յիշի՛ր մեծութիւնդ.
Եւ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին,
Դու նրանց համար, որ քոնն են դարձեալ, ըստ քո մեծութեան,
Հրաշապէս անճառ բարիքնե՛ր գործիր:
Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղի՛ր նրանց,
Գջլելով խոտան բարքերն երկրային,
Բարիներն արմատապէս դու թէ՛ իմ եւ թէ՛ նրանց մէջ:
Մանաւանդ որ դու լոյս ես ու յոյս,
Իսկ ես խաւար ու խենթ.
Դու ի բնէ բարի ու գովելի,
Իսկ ես` չար համակ ու ապիկար,
Դու տէր համօրէն երկնի եւ երկրի,
Իսկ ես չեմ իշխում շնչիս եւ հոգուս.
Դու բարձրեալ ազատ` կարիքներից զերծ,
Իսկ ես ենթակայ տաժանքի, վշտի.
Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր,
Իսկ ես կաւ անարգ ու գարշելի.
Դու յար կմնաս անհասանելի բարձրութեան վրայ, ըստ մարգարէի,
Իսկ ես, ըստ նոյնի, կկորչեմ ընդմիշտ.
Քո մէջ նենգութիւն կամ խաւար չկա,
Իսկ ես, որ աւանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ:
Հանի՛ր ինձ բանտից, արձակի՛ր կապանքներից,
Պոկի՛ր ինձ պրկող իմ շղթաներից,
Փրկի՛ր խեղդուելուց,
Ազատի՛ր տագնապներից, քանդի՛ր երկաթներից,
Հա՛ն ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտութիւնից,
Հանգստացրու նեղութիւններից.
Փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրութիւններս,
Հանդարտեցրու խռովութիւններս,
Ամոքիր լացս, ցրիր հեծութիւններս,
Հեռացրու ինձ իմ ողբերից ու կազդուրիր լալուց,
Աստուա՛ծ ողորմութեան եւ պարգեւատու քաղցրութեան,
Հզօրիդ արեան գնով փրկուածիս անտես առնելով` զուր մի՛ կորցնիր.
Կանգնեցրո՛ւ դու ինձ, որ բազմավտանգ հիւանդութիւնից մահուան ա՜փն եմ հասել:

Գ
Ահա՛ բարդուեցին եւ կուտակուեցին ընդունայն անցած տարիներն իմ ողջ
Ա՛յն օրից, երբ որ աշխարհ եկայ ես, որպէս անպիտան,
Դեռ անդաստանից իմ մօր արգանդի` մեղքերի դժնիկ փշեր ծլեցնելով.
Մի՛ լինիր ինձ խայթոց խոցոտիչ,
Ինչպէս որ եղար Հուդայի տոհմին եւ կամ Եփրեմի զաւակի համար:
Եւ քանզի հոգուս մէջ բարեսերմ ցորենի փոխարէն
Խայթող, թունաւոր ու թմրեցուցիչ խոտեր բուսցրի ու տնկեցի ես,-
Ըստ գրոց խօսքի` աւետարանից էլ առաջ ասուած,-
Ինչպէ՞ս չկոչեմ անձն իմ գարշելի դաշտ ու անդաստան`
Խեղդուած` մեղքերի անիծաբեր փշերով:
Արդարութիւն չսերմանեցի ես, ըստ Ովսէի,
Էլ ինչպէ՞ս պիտի հնձեմ կենաց բերքն ու այն հաւաքեմ,
Մաքուր իմ հոգու կուսական ստինքները թառամեցին,
Ինչպէս որ մարգարէն Իսրայէլի համար է ասում,
Բայց դու կարող ես, Տէր, նրանց կրկին նախկին տեսքը տալ:
Հուդայի մոլի բարքի համաձայն
Ընդարձակեցի կամքիս մահիճը հոմանի դեւերի համար.
Քո ձեռքն է դարձեալ ամփոփել այն,
Տէ՛ր, նոյն զգաստութեամբ:

Դ
Եթէ մարմնապէս կցորդութիւնը տեսնողի հետ պոռնիկին դարձրեց անբիծ, անարատ,
Իսկ դու, փրկությո՛ւն, միանալով ինձ հոգեպէս` կրկի՛ն կմաքրագործես:
Եթէ արեգակն այս անկենդան,
Որ ստեղծել ես դու մատակարար մեր երկրի համար,
Ցամաքեցնում է ճահիճների ցեխն ու խակ պտուղներ է հասցնում,
Իսկ դու ստեղծի՛չդ ամենայնի, հոգիդ Աստծոյ,
Ո՜րքան աւելի պիտի կարենաս չարիքների տիղմն աղտեղի
Եւ մեր մեղքերի աղծապիղծ թարախն իսկոյն սպառել:
Դրա համար է, որ ես խօսքերիս կարգին շտապեցի
Թշնամիներիս համար նոյնպէս բարին հայցել քեզանից,
Որպէս մահապարտութեամբ հեռացուած յանցաւորիս
Չգցե՛ս հզօրիդ ամենախնամ աչքից, օրհնեա՜լ գթութիւն:
Արդ, կենագործիր ամենամեղիս` մարմնիս անդամներով, հոգուս բնութեան հետ,
Որպէսզի ես միշտ քեզ վրայ խորհեմ:
Բարեգործներին բարիք խնդրելը օրէնք է բնութեան,
Եւ մենք այդ բանը անում ենք կամքով մեր անբռնադատ:
Քանզի արդարեւ այդ մի պատուէրդ կարող է ամէն հասակ կատարել,
Իսկ երկրորդի գործադրումը նոյն սիրով հոգատար`
Նշանակում է նմանուել Աստծուդ:
Այդ իսկ պատճառով գերադասեցի թշնամիներիս բարիք ցանկանալ,
Քան երախտաւոր բարերարներիս համար աղերսել:

Ե
Եւ արդ, մէկի տեղ կրկնակի անգամ յիշիր դու նրանց,
Որոնք անարժանիս քո բարձրագոյն անունով ընդունեցին.
Եւ տուր դու նրանց, Տէ՜ր ամէնառատ, բարերար եւ անոխակալ,
Վարձը արդարի եւ մարգարէի,
Թէպէտեւ զուրկ եմ ես բոլորովին արժանիքներից,
Բայց նրանք ըստ իրենց հաւատքի եւ յուսալիր ակնկալութեան,
Ողջամիտ կամքով են նայում ինձ պէս պատժապարտ գերուս,
Որպէս թէ հոգուս փակ պահարանում կեցուցիչ մասունքդ ունենամ լրիւ:
Եւ դու անսահման գթութեամբ մօտենալով մեղաւորիս,-
Որ անկարող է պահուել քո տեսողութիւնից
Եւ կամ խոյս տալ կշեռքից ուղիղ, անխաբելի,-
Մաքրե՜ս, որպէսզի չխայտառակուեմ մեծ դատաստանում:
Եւ ինչպէս որ ինձ ուզում են պատուել վայելուչ շուքով սիրելիներդ քո անուան համար,
Կրոնաւորի զգեստիս բարեձեւութեանը նայելով,
Անգիտակ գաղտնի իմ արատներին` երանի են տալիս եղկելուս,-
Դո՛ւ էլ, հնարաւո՜ր, ամենապարգեւ, օրհնեալ մարդասէր,
Ողորմո՜ղդ բոլոր արարածներին հաւասարապէս,
Ամենաթշուառիս հեծութեան համար հաշտուիր նրանց հետ, ըստ իրենց հաւատքի,
Ընծայիր նրանց, տուր որպէս պարգեւ մեծութիւնդ անեղծ
Եւ քո պսակը յաւերժ անթառամ`
Ամէն ինչ քննող ու պարզաբանող մեծ դատաստանի վերջին օրն ահեղ:

Զ
Անհատնում ու անվատնելի գանձերի մեծ ու փրկարար
Գրաւականն ես դու ստրուկիս համար ու սովեալիս,
Եւ մենք այդ գանձերն հոգուդ երկնքի ի գործ դնելով` հարստանում ենք խօսքիդ համաձայն:
Տեղ սահմանիր ինձ հանդարտ ջրի մօտ,
Ամրացրո՛ւ իմ մէջ, անփոփո՜խ, հաստատուն վստահութիւն.
Կարգիր ինձ համար, օրհնաբանուա՛ծ, անկասկածելի յոյսի ամրութիւն.
Տուր ինձ, ամենախնա՛մ, անաչառ պաշտպանութիւն,
Սասանեալիս` բարի անդորրութիւն,
Տարակուսեալիս` լուսոյ ապաւինութիւն,
Ողբալուս` մեծ երջանկութիւն,
Վհատեալիս` կենաց օգնութիւն,
Լքեալիս` հաստատուն օժանդակութիւն,
Նահանջածիս` անսայթաք վերընթացութիւն:
Զի քոնն են բոլորն ու դու ես տուիչն ամենայնի.
Եւ քո ձեռքով է բաշխւում այն ամէնն, ինչ անհրաժեշտ է մեր կեանքի համար:
Եւ քեզ է վայելում փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 85.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Երկնաւո՛ր արքայ, բարձրեալ թագաւոր,
Տէ՜ր դու բոլորի եւ ամէնքի յոյս,
Արարիչ տեսանելիների եւ հոգեղէնների հաստիչ,
Պատճառ եղածների եւ կազմող լինելիների,
Տուիչ լոյսի, առիթ առաւօտի, պատրաստիչ վաղուայ,
Երեւացնո՛ղ երեկոյի, յօրինող խաւարի,
Արուեստաւոր բարեհնար, իմաստութեան գործիչ,
Քաւարան օրհնեալ, հալիչ մեղքերի, հալածիչ ցաւերի,
Լուծիչ դառնութեան, պահպանարան հանգստի,
Հնարիչ նիրհի, կարգաւորիչ քնի, պարգեւիչ նինջի,
Կարգաւորիչ շնչառութեան, զգայութեան տեւողութիւն,
Ցրիչ ցնորքների, բարեկարգիչ անուրջների, փոխարկող զարհուրանքի,
Փոփոխիչ տխրութիւն, խափանիչ խայթումների,
Կասկածների փարատիչ, ծփանքների հանդարտիչ,
Ահաբեկութիւն խարդախների, դեւերի հարուածիչ,
Ախտերի փախուցիչ եւ ընկղմիչ գայթակղութիւնների:
Պաշտպանի՛ր ձեռքովդ երկնաստեղծ,
Զօրացրո՛ւ աջովդ բարձրացած,
Ամփոփի՛ր թեւերովդ ամենակալ,
Ծածկի՛ր խնամքովդ աստուածային,
Ամրացրո՛ւ վերնայիններիդ վերակացութեամբ,
Շուրջանակի պարսպիր անմահներիդ գումարտակներով,
Ընդդիմամարտին իմ վանիր զուարթուններիդ զինուորներով,
Պատսպարի՛ր սասանեալիս աստուածածնիդ մաղթանքներով,
Անդրանիկներիդ բանակներն ինձ բարի պահապան կարգիր:
Բաց արա աչքերիս հետ նաեւ տեսանելիքները մտքիս,
Զգաստացրու շնչիս հետ նաեւ դանդաղութիւնը ծանրաբեռն իմ կրքերի,
Վերացրու թանձրամած յիմարութիւնն իմ զգայարանքների, Տէ՛ր,
Վերցրու թանձրութիւնն իմ ծածկոյթի, միա՛կ բարեգործ:
Լոյսը բացուելիս` ողորմութիւնդ էլ ծագիր ինձ վրայ,
Եւ արեւի հետ` քո արդարութեան արեգակը թող մտնի սիրտս նեղ.
Փառքիդ ճառագայթը մտքիս խորհրդարանում թող ջահաւորուի.
Եւ խաչակնքումը խաչիդ` մարմնիս եւ հոգուս մէջ թող տարածուի՜ համասփիւռ:
Քեզ եմ յանձնում այսօր քո յօրինած տաղաւարը`
Այնտեղ բնակուող պահապան հոգուս հետ միասին.
Զի դու ես Աստուած անքնին,
Ամենակարողդ ամէնքի համար եւ ամէն բանում բովանդակապէս,
Օրհնեա՜լ յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru