Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 71.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Ստեղծուածների մէջ անդասելի այս մանրուքներից յետոյ երկրային`
Խօսքիս ընթացքը բարձրացնեմ պիտի մինչեւ մեծագոյն արարածները,
Ահաւորի արդար եւ անաչառ գործերի մասին ճառաբանելով,
Բայց եթէ նոյնիսկ շատ մօտիկ լինեն նրանք Աստծոյ,
Ինչպէս որ էին նահապետները մեր աստուածամերձ,
Եւ կամ մաքրագոյն, ինչպէս եղել են մարգարէները,
Կամ անբծագոյն, ինչպէս առաքեալները,
Կամ ընտրելագոյն, ինչպէս մարտիրոսները,-
Զո՜ւր է նրանցից հոգու փրկութիւն յուսալ ինձ համար,
Եթէ դու, ո՜վ աննուազ բարի եւ անփոփոխ խնամակալութիւն
Եւ անպակաս ողորմութիւն, ցոյց չտաս ինձ քո մարդասիրութիւնը:

Բ
Զի եթէ նոյնիսկ Աբրահամին իրե՛ն ձայն արձակեմ,
Ինչպէս ընչեղի ողորմագին առակն է ինձ ուսուցանում,
Տապից պապակուելիս անգամ նա մի կաթիլ ջուր չի կարող տալ ինձ,
Քանի որ նա էլ մարդ է` մարդկային անճարակութեամբ:
Եթէ Մովսէսին դիմեմ` նա էլ է համակուած դարձեալ նոյն տկարութեամբ,
Զի անզօր եղաւ փրկել այն մարդուն,
Որն իր վառելիք ցախի պաշարը շաբաթ օրն էր հաւաքում:
Եթէ Ահարոնին` նա եւս ուրիշին աղաչելու կարիք զգաց,
Իսկ եթէ Դաւթին իր բոլոր բարի գործերով հանդերձ` նա էլ չմնաց անմեղադրելի.
Իսկ եթէ Նոյին, Յոբին դիմեմ ես, կամ Դանիելին`
Եզեկիէլ մարգարէն նրանց անուններն յիշատակելով,
Այսպէս խօսեց նրանց մասին`
Աստծուց ներշնչուած.-
"Կենդանի եմ ես, ասում է Տէրը, թէ նրանք չպիտի կարողանան
Ազատել իրենց ուստրերին ու դուստրերին վերահաս բարկութիւնից,
Այլ միայն իրենք պիտի ազատուեն":
Իսկ եթէ դիմեմ հաւատքի վէմին` Պետրոսին,
Քո խնամքներից դոյզն-ինչ խորթացած` նա՛ եւս ենթարկուեց իմ մոլորանքին,
Թողնում եմ այստեղ յիշել մէկ առ մէկ այն շատ-շատերին,
Որոնք անձնատուր եղան զանազան տեսակ կրքերի,
Թէեւ յաւիտեան երջանիկ լինեն:
Դրանցից մէկն է Հովաս անունով ոմն մարգարէ,
Որի աստուածառաք սպասաւորութեան մէջ մարդկօրէն գայթակղութիւնը
Անբացատրելի է մնում շատերին, ինչպէս էլ որ մեկնաբանուի:

Գ
Եւ քանզի սահմանափակ է մարդկանց փրկութեան կարողութիւնը,
Նրանք իրենք էլ ողորմութիւն գտան բարերարիդ կողմից եւ ամենակալիդ շնորհիւ զօրացան,
Կոչուեցին պաշտպանողիցդ եւ հնարաւորիցդ քաւուեցին,
Ներուեցին աազատարարիցդ եւ անախտականիցդ բժշկուեցին,
Կենսագործուեցին անապականիցդ եւ նորոգողիցդ լուսաւորուեցին:
Հետեւապէս, գիտենալով չափն ու սահմանը հողածին բնութեանս,
Որպէս հարազատ նմանակիցներ`
Ի վստահութիւն յուսահատներին եւ ի խրախոյս`
Ահա եւ քեզ եմ դիմում ես միայն,
Որդի՛դ կենդանի Աստծոյ` Քրիստոս, օրհնեալ ամէն ինչի մէջ:
Եւս առաւել կճշմարտուեն վերոգրեալ օրինակները,
Եթէ այստեղ, այս աղօթքի մէջ յիշենք նմանօրինակ
Եւ այս խօսքն արդար, որ երջանիկ իմաստուններից մէկն է ասել,
Թէ` "Բարի է Տիրոջ ձեռքն ընկնելը, եւ ոչ թէ մարդկանց.
Զի, ինչպէս որ մեծ է նա, այդպէս էլ մեծ է նրա ողորմութիւնը":
Ու թէեւ այս խօսքով Դաւթին էր ակնարկում,
Բայց երբ որ երեք աստուածային հարուածներ էին առաջադրւում նրան,
Նա ինքը յօժար, կամաւոր կերպով սատակիչ մահուան դատավճիռն ընտրեց,
Ընդունելով այն իբրեւ կենդանութիւն, որ Քրիստոսի հաւատքով կաճի եւ կզօրանա,
Քան թէ միւս երկու այն հարուածները, որոնք տանջում են ու չեն ողորմում:
Եւ սակայն անյարմար չի լինի, որ ես էլ այդ խօսքից օրինակ վերցնեմ իմ կորած հոգու համար,
Որ տոչորւում է ապրելու հնար գտնելու տենչով:
Այսպիսով, սակայն, իմ ողբերգական այս մատեանի մէջ,-
Առանց որի չի կարելի մօտենալ Տիրոջը,-
Ես ոչ թէ նուաստացնում եմ փրկուածներին, այլ փրկչի անունն եմ պսակում
Եւ նրա շնորհն եմ բարեհռչակում բոլորին.
Ու խոստովանում եմ հաստատ խօսքով, թէ նոյնիսկ նրանք,
Որոնք շա՜տ բարձր են թռչում իրենց սուրբ վարքի թեւերով,
Կարօտ են դարձեալ քո ողորմութեան դեղ ու դարմանին:

Դ
Ուստի եւ ահա, դու կեանք, փրկութիւն ու բժշկութիւն,
Դու անմահութիւն, լուսաւորութիւն ու երանութիւն,
Անդորրացրո՛ւ ինձ իմ մեղքերի չարչարանքներից,
Որպէսզի ինքս ինձ ընդմիշտ մեղադրող հեծութիւնների
Ձանձրացուցիչ թախանձանքներից հանգստանաս եւ դո՛ւ
Որ ոչ այլ ինչով, այլ միայն մարդկանց փրկութեամբ ես պարարւում,
Օրհնեա՜լ յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 72.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Երջանիկ եւ փառաւորեալ են սրբերի դասերը,
Որոնցից ոմանք դոյզն-ինչ գայթեցին թէեւ, բայց աւելի յաճախ հաստատուեցին
Սասանեցին փոքր-ինչ, բայց վառուած` հոգու շողերով պայծառ`
Մաքրութեամբ դարձեալ լուսաւորուեցին:
Մէկը ցոյց է տալիս նրանց խառնուածքի տկարութիւնն հասարակաստեղծ,
Իսկ միւսը` բնութեան օրէնքին յաղթող վարքն առաքինի, հրեշտակային:
Ուստի եւ նրանք օրհնուած են Քրիստոսի Հօր ամէնիշխան եւ աստուածային բերանով,
Եւ ընտրեալներ են հռչակուած, խնկուած ու բարեբանուած,
Պաշտուած են իբրեւ անդամներ Քրիստոսի,
Եւ իբրեւ սուրբ Հոգու օթեւաններ են պատրաստուած.
Չունեն իրենց մէջ խաւարի նշմարներ կամ հետքեր անգամ,
Այլ անկեղծութիւն են ամբողջովին եւ լուսաւոր արդարութիւն`
Եւ որքան հնարաւոր է Աստծոյ մարդուն
Աստծուն նմանեցնել,
Պարզերես են նրանք եւ վարքով, բարձր ու անխոնարհելի,
Նրանց կեանքն զգաստ է եւ անըստգիւտ,
Աստուածպաշտութիւնն ամուր, անհեղելի,
Ընթացքն արիական եւ անկասելի,
Ճշմարտութիւնը միատարր եւ անցնդելի,
Դիմագրաւութիւնը զօրեղ եւ անյաղթելի,
Տեսողութիւնը պայծառ եւ անապշելի
Իմաստասիրութիւնը երկնային եւ անկոխելի,
Պատկերը մաքուր եւ անաղարտելի:
Նրանց անուններն յիշատակել եւ աղօթքը հայցել`
Աստուած ինքն էր, որ մեզ սովորեցրեց:

Բ
Իսկ ես անպէտք եմ ամէն ինչի մէջ,
Եւ պարսաւելի, որքան հնար է ասել խօսքերով,
Նիրհում եմ` մինչդեռ արթուն եմ,
Թմրում եմ` մինչդեռ զգաստ եմ երեւում,
Բարեպաշտութեանս մէջ գայթակղւում եմ,
Եւ վրիպում` մինչդեռ աղօթում եմ,
Ընթանալիս` հանկարծ կանգ եմ առնում,
Հազիւ արդարացած` մեղանչում եմ,
Ու դեռ նոր խաղաղուած` վրդովւում դարձեալ,
Մինչդեռ արշաւում եմ առաջ` դէպի ետ եմ հակամիտում,
Ու քայլելիս` կրունկիս վրայ դառնում եմ ետ,
Լոյսի հետ` մի մաս խաւար եմ կցում,
Օշինդր եմ խառնում քաղցր համի հետ,
Բարիքների կուղի հետ ե՛ւ չարիքներ եմ հիւսում,
Հազիւ կանգնած` կրկին գլորւում եմ,
Ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ,
Ասում եմ ու չեմ գործադրում,
Խոստանում եմ ու չեմ կատարում,
Ուխտում եմ ու չեմ վճարում,
Կարկառում եմ ձեռքս ու ետ քաշում դարձեալ,
Ցոյց եմ տալիս ու չեմ ընծայում,
Մօտեցնում եմ ու չեմ մատուցում:
Վէրքս հազիւ թէ դարմանած` վիրաւորւում եմ նորից,
Հաշտեցնում եմ ու վերստին խռովում,
Դատի եմ դիմում հանիրաւի` եւ իրաւամբ դատապարտւում,
Գրւում եմ եւ իսկոյն ջնջւում,
Նաւում եմ ու շեղւում գծից,
Սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի:
Հաստատւում եմ եւ սասանւում դարձեալ,
Լցւում եմ ու կրկին թափւում,
Շարակարգւում այստեղ` եւ այնտեղ վար հոսում,
Բարդւում եմ ու տեղնուտեղ վառւում:
Հիմնարկում եմ ու չեմ հանում գլուխ,
Վաստակում եմ սակաւ եւ վատնում եմ բիւր,
Դոյզն-ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիւ,
Խրատում եմ ուրիշներին, եւ ինքս անփորձ եմ,
Սովորում եմ միշտ, եւ ճշմարիտ գիտութեան չեմ հասնում երբեք:
Մարած չարիքները արծարծում եմ նոյնչափ,
Քաջալերւում եմ փոքր-ինչ եւ առաւելապէս յուսալքւում,
Լարւում եմ եւ իսկոյն թուլանում,
Կարկատում եմ այս` եւ այն պատառօտում,
Եղինջը հանում եմ եւ տնկում եմ տատասկ:
Հազիւ վեր բարձրացած` ցած եմ իջնում դարձեալ,
Մտնում եմ բոյնն իբրեւ աղաւնի ու դուրս գալիս այնտեղից իբրեւ ագռաւ,
Գալիս եմ սակաւ ինչ սպիտակ եւ գնում եմ բոլորովին սեւ,
Ասում եմ, որ քոնն եմ ես, եւ սպանողին եմ նուիրում ինձ,
Հազիւ եմ ելնում քո դէմ-յանդիման եւ ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ:

Գ
Մաքրւում եմ, եւ սակայն դարձեալ մրոտւում,
Լուացւում եմ եւ աղտոտւում իսկոյն,
Դաւթի կերպարանքն առած, եւ Սաւուղի գործերն եմ կատարում:
Շուրթերովս շիտակ եմ խօսում եւ սրտովս ստում,
Աջ ձեռքովս տնտեսում եմ եւ ձախովս` ցրում:
Ցորեն ցանելու հետ սերմանում եմ ե՛ւ որոմ,
Իմաստութեան բարձունքից ի վայր իջնելով, դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ,
Հրեշտակ եմ դառնում երեսանց եւ խորհուրդների մէջ դիւանում,
Ոտքերովս մնում եմ հաստատ եւ մտքովս տատանւում եմ,
Սուտ ձեւեր եմ առնում եւ իրօք խոտորում եմ,
Արդարութիւն եմ կեղծում եւ ամբարշտանում եմ գործերով:
Հեզերի դասն եմ դասւում եւ դեւերի հետ կաքաւում եմ,
Գովաբանւում եմ մարդկանցից, եւ տեսանողիցդ պարսաււում,
Հողածիններից երանւում եմ, եւ լոյսի որդիներից աւաղւում,
Հաճոյանում եմ հետին ռամկին եւ աչքից ելնում մեծ թագաւորիդ:
Դատաւորի ատեանը թողած` խառնակրօններին եմ աղերսում.
Վեհերից վռնդուելով` խաժամուժների մէջ եմ սպրդում.
Արտաքուստ մարմնովս պճնւում եմ, եւ հոգովս` ճայի գոյնով եմ ճանաչւում.
Մօտենում եմ դաշն հաստատելու, եւ ուխտակորոյս դուրս եմ վտարւում:
Այսօր մաքուր հոգեկիր` եւ վաղը մոլի խելագար.
Տէրունի պատուէրը թողած` հետեւում եմ օձի թելադրանքին.
Արիանում եմ հզօրապէս, եւ ընկրկում եմ վատթարաբար.
Վերցնում եմ օրուայ ծանրութիւնը, եւ վարձքի ժամին մնում անմասն.
Խօսում եմ հեռուից ճոռոմ, եւ պատասխանելու պահին պապանձւում եմ.
Արեւածագին հարուստ եմ երեւում, եւ արեւամուտին դատարկ դեգերում եմ:
Ծերերի աթոռին բազմած` խելայեղների հետ եմ ընկերակցում.
Ննջում եմ կասկածներով` եւ արհաւրալից զարթնում զարհուրած:
Անդաստանները կամքիս հերկում եմ վատթարապէս
Չարիքների մէջ փութաջան եմ ես` մշտապէս անառակ որդիս,
Տարագրեալս անդարձ եւ մոլորեալս անզղջում,
Տրտումս անմխիթար, ինքնագրաւ գերիս,
Մահուան եւ ապականութեան ծառաս,
Անողոքելի տանջուածս, մատնուածս անփրկելի,
Անպատուաստելի կոտրուածս, անարծարծելի հանգածս,
Անկազդուրելի խորտակուածս, անվերականգնելի կործանուածս:
Եւ եթէ պէտք է աւելի սաստիկ նախատել այստեղ հոգիս անօրէն,
Գրում եմ ահա, գրում անխնայ գեհենի խռիւներ պատրաստելով ինձնից
Ես երկնայինի նոր Ադամի նախանձոտ ծնունդը հանդիսացայ,
Ինչպէս Կայենը առաջնին` հնին եւ հողեղէնին:
Ուստի նաեւ ե՛ս այստեղ հոգուս մէջ կրում եմ նշանը ամբաստանութեան,
Ոչ թէ շնչառութիւնս, այլ կշտամբանքը իմ այս խօսքերի:

Դ
Եւ արդ, ո՞ւր փնտրեմ փրկութիւնս ես,
Երբ որ հաւատքի սկզբնահայրը յուսահատութեան վայրում
Իմ անգթութեան չարիքներն է յիշեցնում ինձ.
Մարգարէների մեծը խօսքի քարերով է ինձ կոշկոճում,
Արին բարեփառ` նիզակի սայրով է սատակեցնում ինձ.
Ճշմարտի պատկերն է բնաջնջում ինձ
Աքարի հետ,
Վեհն աստուածարեալ յարագողների վրէժին է մատնում ինձ
Մարգարէածին տեսանողը ամաղեկացու հետ
Տիրոջ առջեւ է սպանում ինձ,
Աստծոյ նախանձաւորը` երկնատեղաց բոցով է սպառում.
Հնի լրումն ու նորի սկիզբը դատաստանի հեծանոցով է երանում,
Առաքեալների պետը Սափիրայի հետ է կենաց գրաւում,
Զարմանալին քննող` հոգով` կեանքի քարոզին մահուան բուրմունք է խառնում ինձ համար:
Արդ, անաչառ են իմ նկատմամբ նաեւ կաճառներն երջանիկների,
Որոնք վվերնայնի ուժգին հրամանի սպառազէններն են արիակամ.
Հրեշտակների հետ նաեւ մարդիկ,
Տիեզերքի հետ երկրի` ե՛ւ տարերքը,
Անզգաների հետ ե՛ւ շարժունները,
Որոնցով ես միշտ դատապարտւում եմ լլկիչ տանջանքների,
Իբրեւ օրինակ եւ յիշեցուցիչ գալիք սոսկալի չարչարանքների.
Եւ իմ այս կեանքի անդորրը խաղաղ
Ինչպէս հողմակոծ փոթորկումներից յաւէտ մրրկուած` միշտ կալեկոծուի:
Եւ եթէ մէկն իմաստութեամբ քննել ուզենայ
Եւ հետազօտել մանր ու մեծամեծ եւ բազմատեսակ, զանազանակերպ
Անթիւ-անհամար լուղակներն ամէն, որոնք խլրտում են երամներով,
Սուրում-սլանում են եռուզեռով մարմնիս ծովի մէջ,-
Վկայի պիտի եւ յուսահատի, թէ
Ճշմարիտ է այն ամէնը, ինչ որ այստեղ գրեցի:

Ե
Բայց դու, ո՛վ հզօր եւ օրհնաբանուած անմահ թագաւոր,
Բարի, երկնաւոր, մարդասէր Քրիստոս,
Կենդանի Աստծոյ Միածին Որդի,
Բարձրեալ անքնին, քաւիչ ահաւոր եւ անճառելի,
Սաստի՛ր ձեռքովդ խռովայոյզ հոգուս ծփանքները.
Դադարեցրու վրդովուած սրտիս մոլեգին հուզման ծաւալումները,
Զսպիր ամրապինդ սանձահարումով վայրագութիւնը իմ ցնդած մտքի:
Թող խաղաղուի մեծիդ հրամանով սասանող բուքը ամենավարան,
Ջնջիր, խափանիր գաղտնի, ուրվային եւ ամօթալի եւ բազմագլխեան
Անդամներս ողջ այդ երկրակենցաղ հէներին բոլոր,
Համարիր աղօթք մշտամատոյց` ողորմաղերս տողերն այս նորընծա,
Որ ողբերգական թախծագին ձայնով կան այս մատեանում:
Հանիր ինձ մահուան խոր անդունդներից,
Որպէսզի փրկուած` մարգարէի հետ վերապրեմ եւ ես գեղեցիկ կեանքով:
Ընդունիր խօսքերն իմ այս անձնադատ խոստովանութեան, որպէս անուշ հոտ,
Շնորհիր սփոփանք դառն վշտերին ուժգին հեծութեամբ յուսահատուածիս:
Եւ քեզ` քո Հօր եւ քո սուրբ Հոգով`
Փա՜ռք, պատիւ եւ իշխանութիւն յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 73.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Ձե՛զ եմ ասում արդ, ո՜վ մենակեացների խմբեր
Եւ աշակերտներ մենաստանների,
Դուք, որ անբաւ բարի պարգեւների յուսալից ակնկալութեամբ
Ձեր ձեռքերի մերկ մատներով զինուորագրուած էք Տիրոջը`
Ձե՛զ ընծայեցի խօսքի խորտիկներով պատրաստուած սեղանն այս ահա,
Ընդունեցե՛ք աւանդն այս խոստովանութեան` ի նորոգութիւն եւ ի փրկութիւն հոգիների:
Ճանաչեցե՛ք սրանով մարմնի պարտութիւնը,
Յիշեցէ՛ք առաքելականի հետ միասին` մարգարէական խօսքերը մեզ ի խրատ,
Թէ` "Ոչ մի մարմին թող չպարծենա
Աստծոյ առջեւ",
Ինչպէս եւ` "Չկայ ոչ իսկ մի արդար":
Մի՛ մոռացէք նաեւ այս խօսքը տէրունական,
Թէ` "Պատուիրանը կատարելիս էլ համարեցէք ձեզ անպիտան ծառայ",
Եւ թող չլինի, որ խաբողը ձեզ կարենայ որսալ:
Յիշեցէք դուք այն գրուածքը նաեւ,
Թէ` "Ընտիրներն են նրա կերակուրները":
Զի մինչեւ իսկ ես, որ այս մասնաւոր, նուազ պտուղը ձեզ մատուցեցի,
Վկայում եմ, թէ ես ինքս էլ ունեմ բիւր բամբասանքի,
Ինքնադատութեան արժանի մեղքեր անբժշկելի,
Սկզբնահօրից սկսած մինչեւ սերունդները յուսկ.
Յօժարակամ մի յանձնառութեամբ`
Բոլորիդ գործած յանցանքները ես վրաս առնելով:

Բ
Լսեցի անպարտ մէկի բերանից ու չհաւանեցի
Խօսքն այս անյարմար` ուղղուած Նրան,
Որի առաջ ոչ մի երկրածին չի կարող արդարանալ,-
Թէ` "Չշնացայ երբէք ու չպոռնկացայ,
Ոչ էլ աշխարհիկ մահաբոյր քաղցրութիւններ ճաշակեցի":
Սա էլ է կոչւում անօրէնութիւն,-
Թող ների Աստուած այդ խօսքը նրան,-
Զի եթէ նոյնիսկ ճիշտ լինի ասուած` սայթաքում է դարձեալ:
Այդպէս նաեւ Զաքարիայի` ի դէմս Իսրայէլի ժողովրդի ասուած
Խօսքն այս անվայել, որ փարիսեցու խօսքին է նման,
Թէ` "Օրհնեալ լինի Տէրը, զի հարստացանք":

Գ
Բայց քանի որ ես ամենագէտ
Աստծոյ դատաստանին եմ յանձնել ինձ,
Որը սրտի աներեւոյթ մեղքերը կշռելով`
Ուզում է դատել ինձ նրանց համար ամենաիրաւ հատուցմամբ,-
Չպիտի ձեւանամ տեսանողի առաջ,
Չպիտի կեղծեմ քննողի մօտ,
Չպիտի ստեմ ամենայն ինչ նկատողին,
Չպիտի մտնեմ խաբեբայութեամբ Մեծի աչքը ես,
Չպիտի ցոփութիւններս քողարկեմ առերեւոյթ բարութեամբ,
Չպիտի երբէք ապիկարիս ներկայեմ որպէս ընտանի պատկեր,
Չպիտի խենեշանամ օտարոտի զարդարանքով,
Չպիտի պճնուեմ ուրիշների պայծառութեամբ,
Ոչ էլ տգեղութիւնս պիտի պարտակեմ պաճուճանքներով:
Չկայ ոչ ոք մեղաւոր ինձ պէս, ոչ ոք` անօրէն,
Ոչ ոք ամբարիշտ, ոչ ոք անիրաւ, ոչ ոք չարագործ,
Ոչ ոք խոտորուած, ոչ ոք սխալուած, ոչ ոք մոլեգնած,
Ոչ ոք խարդախած, ոչ ոք շաղախուած, ոչ ոք ամօթահար,
Ոչ ոք դատապարտուած,-
Ես ինքս եմ միայն եւ ուրիշ ոչ ոք.
Ես եմ այդ բոլորը, եւ բոլորի յանցանքներն իմ մէջ են:
Ո՛չ հեթանոսները, զի չգիտէին,
Ո՛չ հրեաները, քանզի կուրացան,
Ո՛չ տգէտներն ու գռեհիկները, քանզի զուրկ էին իմաստութիւնից:

Դ
Վարժապետ կոչուեցի ես, որ ամբաստանութիւն է իմ դէմ.
Ռաբբի, ռաբբի անուանուեցի ես, եւ Աստծոյ վայել գովեստը եղծեցի.
Բարի ասուեցի` եղկութիւն ժառանգելուս համար.
Սուրբ վկայուեցի մարդկանցից, որ անմաքուր եմ Աստծոյ առջեւ.
Արդար ճանաչուեցի` ամբարիշտս ամէն ինչով.
Հրճուեցի մարդկանց գովեստով, որ Քրիստոսի ատեանում ծաղրելի լինեմ.
Աւազանից Արթուն կոչուեցի, եւ ննջեցի մահուան քնով,
Հսկող հորջորջուեցի փրկութեան օրը, բայց զգաստութեան դէմ աչք փակեցի:
Ահա՛ դատաստան, ահա յանդիմանութիւն,
Ահա՛ նոր կշտամբանք եւ հին դատապարտութիւն,
Ահա՛ ամօթանք դէմքի եւ տագնապ հոգու,
Ահա՛ քննութիւն մանր մեղքերի, որոնք մեծամեծների կշիռ ունեն:

Ե
Բայց դու, միայն Տէր Աստուած մարդասէր, անոխակալ եւ երկայնամիտ,
Ինքնադատական կսկծեցուցիչ նախատինքներն այս, վերջին օրն ահեղ`
Մեղապարտիս դատապարտութեան փոխարէնը համարիր,
Քանի որ դրանք ինքս իմ բերանով ինձ վերագրեցի,
Թող որ չլսեմ այդ բոլորն այլեւս քեզանից, գթա՜ծ,
Արդ, վերցրու իմ վրայից դատապարտութեանս պահակին,
Զի ես քեզ հետ եմ կապուած հոգուս տենչանքներով:
Հանի՛ր խայտառակութեանս նախատինքներն ամօթալի.
Քո կարող աջով ծածկի՛ր մերկ մարմնիս տգեղութիւնը.
Հանգիստ պարգեւիր մեղքերի բեռով սաստիկ հոգնածիս,
Բարի մի ճամփա սահմանիր դու ինձ` դէպի քեզ գալու.
Յիշիր անմոռաց` ինձ ողորմելու, տալով հետ մահու կեանք ամէն կերպով:
Օրհնեալ ես դու երկնքում եւ գովեալ` երկրի վրայ.
Եւ բարեբանուած միշտ ամէն ինչում, յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 74.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Թագաւոր, բարձրեալ, հզօր, ահաւոր,
Օրհնեա՜լդ միայն, Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Լոկ դո՛ւ կարող ես յուսահատ կեանքի անյուսութեան մէջ
Սատակիչ անէծքներն ապրեցնող օրհնութեա՜ն փոխել,
Եւ վհատեցուցիչ պարսաւանքները զուարթարար գովքի.
Ամօթի փոխարէն համարձակութիւն շնորհել,
Պատկառանքի փոխարէն` պատիւ,
Տարագրութեան փոխարէն` բարութեան յոյս.
Բաժանման փոխարէն` միութեան ակնկալութիւն,
Սպառնական խօսքի փոխարէն` ողոքական սփոփանք
Եւ մէկ անգամ դատապարտութեան փոխարէն` կրկնակի ազատութիւն:

Բ

Ողորմիր, Տէ՛ր, մահուան արժանի մեղապարտիս,
Ողորմի՛ր այնօր, երբ կենդանութեան շունչս կարձակեմ.
Երբ նայուածքս խեղճ դէպի վեր կուղղեմ ես կողկողագին,
Յոյժ տագնապահար հոգուս տեսութեամբ աչքի առջեւ բերելով
Այն վտանգաւոր ճամփան, որտեղ անխուսափելի կերպով անպայման պիտի ընթանամ.
Եւ բնակելի իմ տան երդիկից ելքիս շաւիղը դիտելով թշուառ կիսամեռութեամբ,
Այլայլուած դէմքով, մատների տարտամ տատանումներով,
Կարկամ հառաչմամբ, նուազ հեծութեամբ, ձայնով նուաղած,
Եւ բազմապիսի տարակոյսներով լի տխուր հոգով`
Սրտիս խորքերից իմ գործած բազում մեղքերի համար ողբով հառաչեմ:
Բայց դու, բարեգո՛ւթ, կարող ես նոյնպէս եւ ա՛յդ ժամանակ
Զօրաւորապէս հրաշագործել, ասելով ինձ.-
"Թող փրկուի հոգին քո խորտակումից եւ առողջանա",
Եւ կամ` "Թող ներուեն քո մեղքերը քեզ",
"Գնա՛ խաղաղութեամբ` մեղքերից մաքրուած":
Այն պաղատանքները, որ չպիտի կարողանամ հասցնել քեզ այդ ժամին,
Ընդունիր այսօ՛ր մարդասիրաբար,
Ո՜վ երկայնամիտ եւ բազմաշնորհ ամենակեցոյց:

Գ

Եւ մինչդեռ այժմ պերճախօս եմ ես խրոխտաձայն, սիգացող եւ բարձրապարանոց`
Այնժամ դիակի պէս պիտի պառկեմ ես անկենդան, անխօս,
Կաշկանդուած ձեռքով, թոյլ անդամներով,
Խուփ շրթունքներով, փակուած աչքերով,
Իբրեւ տախտակ անշարժ, կոճղ կիսավառ,
Արձան անզգայ, պատկեր անբարբառ, անշունչ գոյութիւն,
Ողորմելի տեսիլ, ողբալի կերպարանք, տխրալի տիպ,
Եղկելի դէմք, արտասուելի նմանութիւն, համրացած լեզու,
Չորացած խոտ, թոթափուած ծաղիկ, ծիւրած գեղեցկութիւն,
Շիջած լապտեր, դատարկ կոկորդ, խոպանացած սիրտ,
Թալկացած մարմին, քայքայուած որովայն,
Քանդուած տաղաւար, կոտրտուած ոստեր, անջատուած յօդեր,
Կտրուած ծառ, սղոցուած արմատ,
Լքուած տուն, հնձուած արտ, արմատախիլ բոյս,
Օտարացած բարեկամ, մոռացուած պահեստ, թաղուած գարշութիւն,
Մերժուած ատելի, վերացուած խոչընդոտ, անարգուած կմախք,
Եւ իբր անպիտան ոտնակոխ եղած` կարօտ ուրիշների աղօթքներին,
Որոնք թշուառիս հաւատքի ձայնով հառաչալից աղերս նուագեն պիտի
Արցունքի ցողով տարածելով այն քո բարձունքն ի վեր`
Բարերարիդ գթութեա՜նը:
Նրանք լալագին զղջումով պիտի երգեն դարձը դէպի քեզ, որ օրհնում եմ ես,
Նշանը փրկարար խաչիդ, որին երկրպագում եմ,
Ճշմարտութիւնը յարութեան, որին հաւատում եմ,
Փառքիդ յայտնութիւնը, որը փառաւորում եմ,
Դատաստանիդ ահաւորութիւնը, որ խոստովանում եմ,
Խօսքերիդ յանդիմանութիւնը, որից զարհուրում եմ,
Սուրբ հոգուդ ուղեկցութիւնն ինձ, որ պաշտում եմ,
Մկրտութիւնը քո օծման, որ եւ համբուրում եմ,
Քեզ հետ թագաւորելը, Տէ՜ր Յիսուս, որի համար պաղատում եմ:
Եւ այսպէս ահա, թէեւ թուլացաւ, հեռացաւ, վերացաւ,
Մասնատուեց, փախաւ, սլացաւ
Եւ տեղի տուեց կենդանութիւնն իմ կենցաղի,
Բայց քո պարգեւած յոյսը հաստատուն` պահուած է իմ մէջ,
Որպէս մնայուն եւ անջնջելի յիշատակարան:

Դ
Տե՛ս ողորմութեամբ տարակուսանքները վտանգեալիս,
Միա՜յն բարեգութ ու փառաբանուած
Որդիդ Աստծոյ,
Որպէսզի քաւես, բժշկես դու ինձ եւ կենագործես,
Պաշտպանես, նորոգես, նկարես, կանգնես, հաստատես
Եւ վերստին ստեղծագործես երջանիկ անարատութեամբ:
Քոնն են` կարողութիւնը, փրկութիւնն ու ողորմութիւնը.
Չունես դու անկարողութիւն, այլ` լիուլի զօրութիւն.
Բարձրութիւն, իշխանութիւն, անվախճան թագաւորութիւն,
Իսկութիւն, ինքնութիւն, ամէնուրեք բացարձակութիւն,
Բարերարութիւն, լուսաւորութիւն:
Փառաւորեալ ես դու տիրապէս, անպակաս եւ անյաւելուած,
Խնկուած` խորհուրդով անբացատրելի սուրբ Երրորդութեամբդ,
Նաեւ առյաւէտ գովաբանուած`
Հաւասարազօր եւ համապատիւ համագոյութեան երկրպագութեամբ,
Երեկ եւ այսօր եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 75.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Արքա՛ երկնաւոր, դու Տէ՜ր բոլորի,
Ամէն բանի մէջ եւ ամէն դէպքում միշտ երկայնամիտ,
Կենդանի Աստծոյ անքնին որդի:
Այնտեղ պէտք է ողորմել իսկապէս,
Ուր կտրուած է յոյսը վաստակի.
Այնտեղ պէտք է բարեգործել,
Ուր խափանուած է մտքի տեսողութիւնը.
Ա՛յնժամ պէտք է մարդասիրել,
Երբ տկարութեան վտանգն է պաշարել ներքուստ եւ արտաքուստ.
Այնտե՛ղ է անհրաժեշտ ձեռքիդ բժշկութիւնն աստուածային,
Ուր տեղի է տուել բոլորովին անդամների կենդանութիւնը.
Այնտե՛ղ պէտք է լինի այցելութիւնը,
Ուր ելքի հնար չկայ.
Այնժա՛մ է քո մեծութիւնը,
Երբ անյուսալի վէրքն առողջացնես.
Ա՛յն է հարազատ քո բնութեանը,
Որ անակնկալ ժամին փրկութեան համար հրաշագործես,
Ա՛յն ժամանակ հանդէս կգա քո յաղթանակը,
Երբ վերջին շնչիս` կեանքի փակուած դուռն իմ առջեւ բանաս.
Այն են շնորհներդ վայելչական,
Որ մոռանալով իմ չար գործերը` քո բարիները յիշես.
Նրանո՛վ ես դու անոխակալ,
Որ ապերախտիս երախտագէտի հետ խնամարկես.
Այնժամ ես միայն պիտի հասկանամ,
Թէ ընդունեցիր բանաւոր նուէրս` նախկին գթութեամբդ,
Եթէ վերացնես իմ չար սովորութիւնները:

Բ
Այս պատճառով են հիւսւում ճառեր ու նուագերգութիւններ եղանակւում,
Երբ Տէրը բարի` բարեգործներին հասանելիքից պարգեւատրում է ե՛ւ չար ծառային:
Այնպէս որ մինչ նա բանտի է սպասում իրաւամբ`
Տէրը նրան արքայական ապարանքի մէջ է նստեցնում.
Մինչ կանչուած է նա տղմուտ գուբի մէջ բնակուելու,
Նրան ամէն տեսակի կոչունքների մէջ գահերի վրայ է բազմեցնում.
Մինչ նայում է նա, որ աչքերը փորեն,
Նայուածքը նրա ուղղում է դէպի ուրախ բարձունքներ.
Մինչ սպասում է նա իր մատների ծայրատումին,
Համարձակութեան մատանի է մատուցում նրան.
Մինչ վախենում է գանակոծուելուց,
Նրան գթառատ իր գիրկն է առնում.
Մինչ կորստեան է պատրաստւում ահով,
Բազմութեան առաջ, ի տես բոլորի` վեր է բարձրացնում.
Մինչ նա սատակիչ մահվա՛ն աչք ունի,
Նրան կեանքի հետ տալիս է ե՛ւ փառք.
Մինչ սպասում է իրեն գլխատեն,
Նրան պսակով է պայծառացնում:
Սրանք են, գթա՜ծ, պտուղներն օրհնեալ քո սքանչելարմատ շառաւիղների.
Սրանք են կեանքի արգասիքները քո արարչական հրամանների.
Սրանք են ըղձալի խորհուրդները քո խոստովանուած տենչանքների.
Սրանք են լոյսի ճաճանչները քո ամենասփիւռ ճառագայթների.
Սրանք են ախորժելի ճաշակները քո բարեբանեալ քաղցրութեան:

Գ
Եւ այս բոլորը քոնն են միայն, Տէ՜ր,
Քո ներշնչումով եմ գրել սրանք.
Ուստի ես, օրհնեալ, աղաչում եմ քեզ, այդ պարգեւներիցդ ի՛նձ էլ շնորհիր.
Բա՛ց, Տէր, քո բարիքների գանձարանը, ըստ առակողի աղերսանքների:
Բարիքներիդ ամբարներում չխառնես դու իմ չարիքներից.
Չշտեմարանես քեզ համար սիրելի գթութեան եւ ողորմութեան հետ ատելի ոխեր եւ բարկութիւններ.
Քո պաշտելի ստացուածքներում չպահե՜ս քեզ համար անախորժ մթութիւններ ու դժնութիւններ,
Եւ ինձ վնասող մեղքեր ու թշուառութիւններ:
Կեանքիդ մատեանում քո օրհնեալ աջով չգրե՜ս դու պարտամուրհակն իմ անէծքների,
Այլ ինձ համար անհնար համարուածները դիւրին ու հեշտ ցոյց տալով`
Կրկնակի անգամ եւ է՛լ աւելի մեծացնես դու քո անունը, ո՜վ Տէր:

Դ
Տալիքներս շատ են եւ անհաշիւ,
Բայց քո հրաշալի ողորմութիւնն անհամեմատ աւելի է.
Բազում են մեղանչանքներս,
Բայց ներողութեանդ հետ համեմատած` շա՜տ քիչ են նրանք,
Հաճախակի են չարութիւններս,
Բայց յաղթող է միշտ ամէն բանի դէմ մարդասիրութիւնդ, ո՜վ ամենակալ.
Անձիս արատներն ի՛նձ համար են ծանր եւ անթուելի,
Բայց քեզ համար խիստ թեթեւ են նրանք եւ սահմանափակ.
Ամօթապարտիս պտղաբերած մեղքերի զէնքերն այնքան զօրեղ չեն կենդանանալու,
Որքան յիշատակն անմահիդ մահուան` կործանողի բռնութիւնը վանելու համար:
Փոքրիկ խաւարն ի՞նչ կարող է ազդել
Աստծուդ լոյսին.
Դոյզն աղջամուղջը ինչպէ՞ս դիմանայ ճառագայթներիդ.
Քո խաչելութեան չարչարանքի հետ ինչպէ՞ս կշռուի
Իմ տկար մարմնի հեշտասէր խակութիւնը.
Ամենակալիդ առատութեան աչքին ի՞նչ են որ մեղքերի կոյտերը ողջ տիեզերքի,
Եթէ ոչ հողի դիւրափխրուն կոշտ, որ իսկոյն եւեթ կփոշիանայ քարի հարուածով,
Եւ կամ անձրեւի պղպջակ, որ կամքիդ յորդառատ հոսմամբ կպայթի իսկոյն եւ կչքանա:

Ե
Քո ամենազօր եւ ամենահնար կարողութիւնը
Իմ յանցանքները քաւելու համար ժամանակի պէտք չունի բոլորովին,-
Ո՛չ ակնթարթի,
Ո՛չ թռուցիկ ակնարկի տեւողութեան,
Ո՛չ կայծակնային կարճատեւ նայուածքի,
Ո՛չ ամենափոքր ուշացման,
Ո՛չ փութագնաց ոտքի քայլափոխի,
Ո՛չ կանգունաչափ բարձրութիւնից կաթիլի անկման,
Ո՛չ մտքով քաշուած մի գծի,
Ո՛չ լոյսի արագութեան,
Ո՛չ շնչառութեան չափ միջոցի:
Այս բոլոր անձեւ, աննշան եւ անկայուն օրինակներից
Ո՛չ մէկը այնքան առժամեայ արագ եւ փութանցիկ չէ,
Որքան մեղքերիս կուտակուած սառոյցների հալուելը, ցնդելն ու վերանալը քո զօրութեամբ,
Աստուա՜ծ բոլորի Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Որդիդ անքնին` կենդանի Աստծոյ:
Դո՛ւ, որ քաղցր արեւ ես պարգեւում բարիների հետ նաեւ չարերին,
Եւ անձրեւում ես ամէնքի վրայ անաչառօրէն,
Կշռում ես իրաւամբ եւ չափում նրանց վշտերն ու հոգսերն հաւասարապէս.
Փորձութեան փոքրիկ խթանով ես դու վճարել տալիս պարտքերը նրանց այստե՛ղ իսկ,
Որոնք մեծ համբերութեամբ սպասում են վերին հանգստին:
Իսկ ովքեր երկրային կենցաղն ընտրեցին,
Դու ողորմութեամբ ներո՜ւմ ես նրանց,
Սրանց էլ տալով դարման նրանց հետ` սպասում ես դու միշտ նրանց դարձին:
Փա՜ռք ամենազօրիդ`
Բարեխնամ երկայնամտութեամբ գործած քո բոլոր հրաշքների համար,
Օրհնեա՜լ յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru