Главная Мой профиль Регистрация Выход Вход

Главная | Регистрация | | Вход Приветствую Вас, любители кино | RSS[ Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Армянские-фильмыСмотреть № - 1.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003), հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է Վանա լճի հարավային ափերին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր Ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և՝ Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում, Անանիա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր երոնա֊փիլիսոփայական գրականությունը՝ Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։
Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով qnրծեր՝ «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր (թվով 30-ից ավելի), «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատեան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են X դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարհի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց «Մատեան ողբերգութեան» մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։
Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է տիրամայրը։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է «Տաղ Վարդաւառի»-ն։
Գրականության պատմության մեջ Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը (ալիտերացիա) ոտանավորի երաժշտության համար։
Հայ և համաշխարհային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հռչակվել է «Մատեան ողբերգութեան» պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է «Նարեկ» անունով։ Տարբերվեյով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից՝ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Բայց պոեմն էապես ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին գարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարո՞ղ է միանալ աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարոդ է հասնել իր իդեալին՝ աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն իսպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնա կերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ, դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։
Նա գտնում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել, որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և, «... մութ խորհոլրդների միջից սլանալով», մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարտ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ «Մատեան ողբերգութեան» մեջ նա ասում է.

Սպառնացար, և ոչ զաոհուրեցայ,
Արգահատեցեր՝ և ոչ երբեք լուայ,
Որ է ապստամբութեան յայտնի նշանակ։

Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը՝ կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով, Փրկության ե աստվածային էության հետ միանալու՝ աստվածանալու հավատով։
Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը՝ առաջ քաշելով կատարյալ էակի՝ աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և աստված, բնություն և աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում.

Զի դու միայն ես երկնքում անճառ
և երկրում՝ անզնին,
Գոյության տարրերի մեջ և աշխարհի
բոլոր ծագերում,
Սկիզբն ամեն ինչի, և ամեն ինչի մեջ՝
ամբողջ լրումով։

Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, տրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ ու միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները և, դրանց համապատասխան, արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե՛ մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե՛ բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ՝ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։
Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։
Ժամանակի գրական լեզուն՝ գրաբարը, ինչ հարստության որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն շատ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երգերի (շարականների) հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել ե՝ այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը, բովանդակության խորության ու մեծության հետ, պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը՝ հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։
Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի՝ բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասնելու հարցում։ Մ. Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Նարեկացին «գիտեր ծովաձայն հնչեցնել բառերը»։
Նարեկացին, որպես երաժիշտ, նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ-ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության՝ տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր-կիրառական նպատակների համար՝ տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ (քան, օրինակ, շարականները) հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով։ «Մատեան ոդբերգութեան» պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլն նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։
Երկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ արարեալ, ԿՊ, 1700։ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, Վնտ., 1840։ Նարեկ. Մատյան ողբերգության ս. Գրիգոր Նարնկացիի, գրաբար բնագրի հանդիպադրությամբ աշխարհաբարի վերածեց Գարեգին եպ. Տրապիզոնի (Խաչատրյան), Բուենոս Այրես, 1948։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյան, Ե., 1960։ Մատյան ողբերգության, գրաբարից թրգմ. Վ. Գևորգյան, Ե., 1970։
Գրկ. Չոպանյան Ա., Դեմքեր, Փարիզ, 1924։ Աբեղյան Մ., ՛Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, Ե., 1944։Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 66.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ես նախնիս ամբարիշտների,
Գլխաւորս մեղաւորների, պէտս անիրաւների,
Առաջինս պարտաւորների, պատկերս յանցաւորների,
Ատտիկեցիս` ըստ վատթարութեան եւ ո՛չ ըստ բարեբաստութեան,
Անպատումներն իմ պատմեցի ահա,
Ամօթալի արարքներս նշաւակեցի,
Գաղտնիքներն հրապարակեցի,
Ծածուկներն յայտնեցի,
Թաքցրածներն ի ցոյց հանեցի,
Ամփոփուածներն տարածեցի,
Դառնութեան մաղձը ժայթքեցի,
Գործակցութիւնս չարին` մատնեցի,
Վէրքիս թարախն ամբարուած` քամեցի,
Մեղքերիս խորութիւնը ծանուցեցի,
Կեղծիքների ծածկոյթը մի կողմ քաշեցի
Տգեղութեան քողը վերցրի,
Ամօթանքի զգեստը մերկացրի,
Գարշելիներն ի յայտ հանեցի,
Մրուրը մահուան փսխեցի,
Պալարներն հոգուս խոցերի քահանայապետ Քրիստոսիդ բացի:
Անձս անխնայ չարչարեցի,
Մարմնիս նկատմամբ սէր ցոյց չտուի,
Հին արմատներն ի տես հանեցի,
Բնութեանս կարիքներին չընդառաջեցի,
Միաբանութեան կապը նրանց հետ խզեցի,
Սրտիս դղեակը քանդեցի,
Որսացուած կամքիս հետ, իբրեւ մահուան դարանակալի հետ, կռուեցի,
Պահուստն անյայտ իմ մեղքերի արտաքս հանեցի:
Մթերուած ախտերի գանձը մեծիդ առջեւ դրեցի,
Դատախազին դատաւորի հանդէպ կանգնեցրի,
Ապառնիների փորձն այժմից առա,
Կործանողի հետ դաշինքն իմ բեկանեցի,
Խաբեբայի հետ ուխտս խափանեցի,
Մարտի յաղթական աւարտը,
Յիսուս, քե՜զ վստահեցի,
Ռազմիկ գնդերը շարժման մէջ դրի,
Հարձակումներին դիմադրելու յոյսն Աստծոյ խօսքի վրայ հիմնեցի,
Խաւարասէրների փաղանգը` լուսեղէնների զէնքին մատնեցի:

Բ
Եւ արդ, ամենայն արարածների ստեղծիչ Քրիստոս,
Որդիդ բարձրեալ Աստծոյ,
Մի՛ մեղադրիր ինձ` դատելով խստիւ մեծ օրն հատուցման,
Ինձ, որ ա՛յժմ արդէն պարսաւուած եմ խիստ խօսքերով այսպէս
Եւ ստացել եմ գանակոծութեան այսքա՜ն հարուածներ:
Ուրեմն, հզօ՜ր անքնին, անճառ. բարերար թագաւոր անմահ.
Այսպիսի ամօթալից ինքնապարսաւ խոնարհութեանս համար,
Որով ինքըս ինձ անողոք կերպով դատափետեցի,-
Նվագներով այս մատեանի,
Ծածկիր՛ սատանայի դէմքն ամօթի անարգանքով
Եւ խաչիդ նշանով զօրացրո՛ւ երեսն ամօթահարիս:
Լուսեղէն կնիքդ տեսքիս գեղեցկութեանը թող միանա,
Նշանդ ամրութեան թող որ դրոշմուի իմ կերպարանքին,
Թող կենաց փայտիդ ձեւը պատկերուի այտերիս վրայ,
Արուեստն հրաշքներիդ որպէս շուք թող որ տպուի ճակատիս,
Թո՛ղ չաղաւաղուի քո լուսապաճոյճ դրոշմն ինձ վրայ,
Աչքիս բիբերից թող չվերցուի ճաճանչդ օրհնութեան,
Չհեռացուի գլխիցս քո վստահութեան առհաւատչեան,
Տյառնագրութեանդ փառքը բերանիս ամուր սեմերիցն թո՛ղ չսասանուի,
Երկրպագելի պահպանակդ թող միանա սրտիս զգայարանքին,
Գոյակցութեանս չորս նիւթերի մէջ քառաթեւիդ լո՜յսը թող թափանցի,
Փրկչիդ իշխանութիւնն օժանդակի թող կարկառուող ձեռքիս,
Մատուցման համար ստեղծուած մատներիս
Համարձակութեան խորհրդարանդ թո՛ղ բարեգործե:

Գ
Աշխարհից մեկնելիս` սրբութիւնդ ինձնից թող չհեռանայ,
Երբ պատանեն պարտապանիս` պատիւս թող չպակասի,
Փրկութիւնդ անդաւաճան թող չլքի հոգիս,
Ու չջնջուեն քոնը համարուող շնչիցս գրերն կենդանատուիդ,
Զօրեղ արիւնիդ նկարը թող չեղծուի խորանից իմ աստուածատիպ,
Եւ բնակուի ինձ հետ գերեզմանիս մէջ:
Թշուառ մարմնիս մաշուելուց յետոյ շնորհիդ օծումն ինձ մօտ թող պահուի,
Որ նորոգութեան օրը նրանով ես ներկայանամ փառաց փեսայիդ,
Ճանաչուեմ թող ես այդ նշաններովդ ու վաստակներովդ պճնուեմ,
Ու մեծագոյնիդ երախտիքներով գնահատուե՛մ թող,
Եւ ողորմութեամբդ քաւուած` աւազանի զգեստով պերճանա՜մ,
Տո՛ւր ինձ, բարեգութ, վերարկուդ անապական,
Որ տառապում եմ մարմնիս մեղքերով:
Թող որ քոնոնց դէմ չելնի՛ բանսարկուն,
Հոգիս հնացնողը թո՛ղ ոչնչանա,
Խաւարաբնակների խաբկանքները թող հանդէս չգան,
Թող քո անունով օրհնուի, գթա՛ծ, վիհն իմ հանգստեան,
Թող ողորմութեամբդ լցուի լիուլի գուբն իմ գերութեան,
Թող որ քեզանով ընդարձակուի տեղն իմ թշուառութեան,
Թող խաղաղ լինի, խնամո՛ղ, ինձ համար բանտը բարկութեան,
Թող արգանդը մութ` սնի ինձ իր մէջ յանուն յարութեան,
Յոյսովդ թող ինձ իր մէջ ամփոփի տունը անձկութեան,
Թող ես քո ձեռքով պահուեմ խշտեակում այդ տարտամութեան,
Թող որ ընդունուեմ ես քո թեւերով տագնապի տան մէջ,
Եղի՛ր դու, գովեա՜լ, ինձ հետ վտանգով լեցուն սենեակում,
Աւա՜ղ ինձ այստեղ բիւր-հազար անգամ,
Զի երբեմն վերնային էի եւ այժմ անդնդային,
Տօնելի երբեմն եւ այժմ եղկելի:

Դ
Բայց եւ դու դարձեալ օրհնուած ես բոլոր արարածներից`
Երկնայիններից, երկրայիններից եւ մեռելներից սանդարամետի,
Անպարտականդ այս տարագրութեան:
Ե՛ս վրիպեցի, ե՛ս օտարացայ, ե՛ս յիմարացայ,
Ե՛ս պարտուեցի եւ դարձա խոտան:
Ե՛ս վհատուեցի, ե՛ս կարկամեցի եւ կործանուեցի.
Ե՛ս մոլորուեցի, ե՛ս մատնուեցի, ե՛ս մերժուեցի.
Ե՛ս խորթացայ, գերուեցի եւ գայթակղուեցի.
Ե՛ս նզովուեցի, ե՛ս թշուառացայ, հարբեցի եւ վատթարացայ,
Ե՛ս ընկղմուեցի, ե՛ս խաբուեցի, ե՛ս անօրէնացայ.
Ե՛ս ապականուեցի, մահացայ եւ իսպառ եղծուեցի:
Այս բոլորի մէջ դու չարութեան մատ չունես,
Մնում ես դու միշտ միա՜յն ու միայն անփոփոխ բարի:

Ե
Երբ կամքդ ինձ հետ է` խաւարը ճառագայթ է ինձ համար.
Յոյսիդ ճրագն երբ կայ, գիշերն արշալոյս է.
Հաղորդուելով մարմնիդ` կասկածների ամօթանքից զերծ կլինեմ.
Իսկ ես ինքս ինձ կենդանի չեմ համարում, յիշելով վախճանն անխուսափելի,
Եւ ոչ էլ կորած եմ կարծում ես ինձ,
Քանզի անկասկած հաւատում եմ ես նորոգման հրաշքին:
Կեանքիդ դուռն առջեւս համարում եմ փակ` իմ անքաւելի մեղքերի համար,
Բայց ես տեսնում եմ միաժամանակ դրախտն իմ առջեւ բաց,
Որ աւետում է փրկութիւնդ ինձ:
Քանզի ո՛չ այնքան վհատութեան գոյժն է տագնապեցնում,
Որքան փրկութեան համար կարկառած ձեռքդ է խրախոյս քաջալերական:
Ուստի, տո՛ւր դու, Տէ՜ր, տո՛ւր ողորմութիւն
Գոհաբանութիւն կարդացող բոլոր բանականներին,
Օրհնեա՜լ յաւիտեան. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 67.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Արդ, ով որ առնի այս համեստ մատեանի մաղթանքների սպեղանին,
Նրանով աղօթելու համար, եթէ այդպիսին մեղաւոր է մի`
Ե՛ս էլ թող նրան մասնակից լինեմ իմ այս խօսքերով.
Իսկ եթէ երբէք լինի ոմն արդար այր աղօթարկու,
Ես էլ նրա հետ թող այս մատեանով գտնեմ գթութիւն:
Եւ ապա, եթէ այդպիսին իրեն զգա երջանիկ, ինձ համարելով միայն եղկելի,
Այդ նոյնը նաեւ հաստատում եմ ե՛ս,
Բայց նա էլ յիշի թող Սողոմոնին եւ այս հոգեշունչ խօսքերը նրա,-
"Ո՜վ վստահօրէն կարող է ասել, թէ ունի սուրբ սիրտ,
Եւ կամ պարծենալ, թէ մաքուր է մեղքերից".
Եւ թէ` "Չի եղել երկրածին մի մարդ` զերծ իրեն համար պատասխան տալուց".
Ինչպէս եւ ոչ ոք` յաղթող համարուած` ինքնարշաւ վազքով,
Եթէ մինչեւ իսկ ունենայ թեւեր նա բարձրաթռիչ:
Ուստի նաեւ նա՛ թող զգուշանա, երկիւղ կրելով,
Որ հաստատ վէմի վրայ է նոյնիսկ,
Պօղոսից ուսած.
Որպէսզի միգուցէ գետին ընկնելով`
Նմանուի այս իրաւադատ կանոնը սահմանողին:
Այլ նոյնիսկ եւ նա՛, որ մաքուր է, թող այս կշտամբանքը դաս անի իրեն,
Չիջնելու համար անխոհեմ կերպով իր բարձրութիւնից.
Իսկ պատժապարտն էլ թող ընդունի այն` առիթ ազատութեան:
Որով հոգեւոր մահուան կործանումից վեր բարձրանալով` ապրի լիայոյս:
Իսկ ինձ համար այս պատգամները թող լինեն փորագրուած արձանագրութիւն յաւերժ անեղծանելի,
Որ իմ եղկելի եւ մահկանացու անձի փոխարէն`
Հեծութեան, լացի անդադար հնչմամբ, առանց լռելու միշտ աղաղակի:
Եւ թող որ լինի, որ բեկբեկուած ոսկորներս հողապատեան շիրմի ծածկոյթի տակ
Անմռունչ ձայնով` խոստովանական այս աղօթքներս եղանակեն.
Ինչպէս եւ հողում լուծուած մարմինս անլուր բարբառով
Այս պաղատանքներս թող որ առաքի քեզ` ծածկատեսիդ:

Բ
Տէ՜ր գթութեանց, աղբիւր ողորմութեանց, պարգեւաբաշխ բարի,
Որդիդ բարձրեալի Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս,
Ողորմի՛ր, խնայիր, մարդասիրիր,
Նայիր վշտերիս եւ տե՛ս սրտաբեկութիւնս,
Խոնարհուի՛ր թշուառութեանս վրայ,
Տե՛ս տարակուսական տագնապս անձեռնհաս,
Կարեկից եղիր ի կորուստ տանող ցաւերիս մէջ ինձ,
Շոշափի՛ր բժշկապէս վէրքերն իմ թշուառագոյն,
Ականջ դիր քաղցրութեամբ ողորմագին հեծեծանքներիս,
Լսի՛ր գերեզմանի խորունկ անդունդից հնչող անմռունչ հառաչանքներս,
Թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի
Հիւծուած անդամներիս ձայնը պաղատագին:
Եւ քանզի անապական է կենդանութեանս գրաւական հոգին,
Ուստի թող անփոփոխ լինի սիրոյդ գթութիւնը նաեւ,
Կցորդ եղիր դու հեզութեամբ` տկարութեանն իմ տաժանելի:

Գ
Մեռեալ պատկերիս դէմ ոխ մի՛ պահիր,
Անշունչ կերպարանքիս հետ մի՛ մտնի դատաքննութեան,
Մահով տանջուածիս դու նոր հարուածներ մի՛ աւելացնի,
Կոտրուած խեցեղէն անօթիս հետ մի՛ մարտնչիր ուժգնութեամբ,
Վճռով խոշտանգուածիս վրայ մի՛ բարկանայ կրկին,
Կործանուած շինուածքիս մի՛ տար նոր պատուհաս,
Սպանուած շանս վրայ քարեր մի՛ արձակիր,
Ջախջախուած լուիս վրայ մի՛ որոտայ սաստկապէս,
Անարգ հողիս դէմ իբր անբարհաւաճի` մի՛ մռնչա ուժգին,
Մոխրիս մերժելի մի՛ կանչիր դատաստանի քննութեան,
Ցնդելի փոշուս մի՛ համարիր դու քեզ ընդդիմամարտ,
Տիղմս տաղտկալի մի՛ կարծիր դու քեզ որպէս ոսոխ,
Գարշութեանս անգոսնելի մի՛ վանիր իբրեւ բռնամարտիկի,
Դուրս շպրտուելիք կոճղիս մի՛ պահիր գեհենի համար որպէս վառելիք,
Այսքան խօսքերով բազմաթիւ անգամ կշտամբուածիս
Դու էլ վերստին մի՛ յանդիմանիր:

Դ

Սրանք են ահա այն սրտաբեկիչ ու հոգնաթախիծ աղաչանքները,
Որոնք իմ թշուառ ու խաւարարգել շիրմից պիտ հնչեն.
Եւ թող քո օրհնեալ խօսքը հաստատի, թէ աղօթողիս սրտի համաձայն
Պիտի մնամ ես անայլայլելի:
Քանզի հիմա էլ, մինչդեռ խօսում եմ դեռեւս կենդանի`
Մեռած եմ արդէն անհասիդ համար.
Ինչպէս եւ մահվամբ կոչելիս անգամ
Անեղծ կմնամ ես իմ հաւատքով, ըստ հրամանի ամենազօրիդ:
Արդ, աղաչում եմ, Տէր Յիսուս Քրիստոս, ողորմութեամբ նայիր դու ինձ
Եւ մի՛ թողնի, որ բնակակից լինեմ Բելիարին:
Թշվառիս թաղման ժամանակ, տապանի անկենդանական թնդիւնը մահազեկոյց,
Որպէս աղաղակ լալահառաչ` քեզ ինձ հետ հաշտեցնող,
Արժանացրու քո լսողութեանը, միա՜կ բարեգործ,
Հոգեսէր, հզօր եւ մի՛շտ մարդասէր.
Եւ քո բարի հոգին թող բնակուի ինձ հետ, լոյս տալով ինձ խաւարի մէջ,
Թող մնան ինձ հետ քո կենարար չարչարանքների մասունքները պաշտելի,
Որպէսզի, իբրեւ գանձարանի աւանդ, պահելով ինձ քո մէջ, կենսանորոգեն.
Որպէս զինուորական սարք անվատնելի թող պատկանեն ինձ
Ու մնան ինձ հետ իբրեւ մնայուն պարսաքարեր` հոգու հնարքների,
Չարի գնդերը հալածելու համար:
Նրա իմ դէմ մղած մարտը թո՛ղ քեզանով վանուի, Տէ՜ր,
Զի եթէ նա ելնի իմ դէմ պատերազմելու,
Տեսնելով քաղաքն առանց զինուորի եւ ազդարարող գործիքը` անձայն,
Քե՜զ կունենամ, Տէ՛ր, անքուն պահապան մշտնջենապէս:

Ե
Զի եթէ շտապի չարն այժմ եւեթ, առաջ քան օրը կատարածի,
Եւ պատրաստի ինձ համար անելանելի արգելարան,
Ես տէրունական աղօթքն իմ կուղղեմ նրա դէմ, որպէս մահացու հարուած.
Եթէ կարենայ ինձ գցել գետին,
Արարչին արած իմ ծնրադրութեամբ նրան կխոցեմ.
Եթէ յաջողի երկրի մոխրի մէջ գլորել նա ինձ,
Աստծոյ երեսնիվայր ընկնելը թող հալածի նրան.
Եթէ տանջալից ցաւեր նիւթէ ինձ,
Աշխարհի փրկչի քրտինքը առատ արեամբ շաղախուած` թող նեղի նրան.
Եթէ շունչս նա պատանդ վերցնի, որպէսզի բարի ճամփով չընթանամ`
Ամենաստեղծի կապանքը թող ինձ ազատ արձակի.
Եթէ բռնադատի ինձ ուրանալու լոյսի պարգեւները,
Համբերութիւնդ` աստուածամարտների հայհոյութեան դէմ`
Թող որ նրան էլ նրանց հետ մէկտեղ պապանձեցնի.
Եթէ գաղտնապէս հարուած հասցնող զէնքերի նետեր արձակի վրաս,
Կապարճների հօր շքեղ աղեղի խոցող սլաքը թող դիպչի նրան.
Եթէ խաւարած լոյսի շղարշով անամօթաբար աչքիս մէջ մտնի,
Ամենակատարեալի ծածկուած գլխի կռփահարումը թող տանջի նրան.
Եթէ մոլեգնի ձեռքիս վստահութիւնը կաշկանդել,
Թող ստեղծողի ձեռքը տրուած եղեգնը չարչարելով նրան լռեցնի.
Եթէ անամօթ ծաղր ու ծիծաղով ինձ հետ կատակի,
Ամենազօրի` ծաղրանք տանելը թող հեգնի նրան.
Եթէ պէս-պէս հուռութքների բժժանքով խորամանկի,
Հզօր Աստծոյ երեսին տրուած ապտակը նրան ամաչեցնի թող.
Եթէ գիշերուայ մութը իջնելիս խաբեութեան խաւարով կռուի լկտիաբար,
Տէ՛ր, լոյսիդ պայծառ ճառագայթման հետ` թող խայտառակուի.
Եթէ հաւակնի, թէ կկարենայ փորձութիւնների արեգակնակեզ
Վատնիչ խորշակի կեսօրուայ տապով ինձ բոլորովին արմատից խախտել,
Թող քո լուսեղէն նշանի զօրութեամբ արմատախիլ` չորանա.
Եթէ փորձի նա փչումով տրուած շնորհից ինձ զրկել,
Այն թուքը, որ մեղաւորիս փոխարէն քերոբեների տէրն ընդունեց,
Թող ամօթահար անի նրան:

Զ
Եթէ կծոտող ժանիքներ ցոյց տայ ինձ,
Երկնաւորի բերանի լռութիւնը թող նրան պապանձեցնի.
Եթէ ցանկական խայթուածքներ պատճառի հոգուս,
Ամենաստեղծին զարնուած բեւեռները նրան կսկծեցնե՛ն թող.
Եթէ անիրաւ խորհուրդների ճանապարհով ինձ մոլորեցնի,
Անհասանելու ոտքի մեխերը թող նրան կապեն.
Եթէ հարբեցնի ինձ դժնաբարոյ հրապոյրներով,
Թող բարերարին տրուած լեղիով խառնուած քացախը նրան դառնացնի.
Եթէ ծառի առաջին պտղի ճաշակման մէջ գտնի ինձ,
Խաչի սոսկալի խորհուրդով բռնուած` թող ի՜սպառ դատապարտուի.
Եթէ Տիրոջ հրամանին հնազանդուելու դէմ ընդվզել սովորեցնի ինձ,
Անսահմանելու պարանոցի բերումն թող կործանի նրան.
Թէ սատակամահ անելու համար հալածի նա ինձ եւ վիրաւորի,
Ադամին ստեղծողի կողքը մխուած ահագին տեգը թո՛ղ պատռի նրան.
Եթէ դժոխային վշտերի երկունքներով պաշարի նա ինձ,
Ամենակալի պատանքի կտաւը թող կաշկանդի նրան.
Թէ խարդախութեամբ փորձի ինձ մահուան յատակը ձգել,
Մահուան վէմի մէջ կենդանի Աստծոյ բնակուելը թող նրան մեռցնի.
Եթէ մարդկային իմ գայթակղութեան վրայ նա խնդա,
Թող կարկամ կամքով կորանայ կրկին.
Զի Աստուածն անմահ յարութեան փառքով`
Բոլոր մեռելներին նորոգեց իր հետ:
Թէ հազարամեայ փոքր կապանքի լուծումով բերկրի,
Բայց թող որ իսկոյն դողայ վերստին
Անվերջ-անվախճան տանջարանի մէջ սաստիկ կաշկանդող յուսկ շղթաների անզերծ տագնապից
Եթէ առաջին իսկ հարուածի հետ նա դժուարանայ,
Մեծ դատաստանի մեծ օրը ահեղ, կորստեան գո՜յժը թող տրուի նրան`
Նրա եւ իր հրեշտակների համար պատրաստուած անշէջ գեհենով:

Է
Իսկ ինձ, որ քեզ եմ ապաւինել,
Տէ՜ր Յիսուս,
Միակ թագաւոր, ինքնակալ, զօրեղ, արարիչ երկնի եւ երկրի,
Եւ նրանց մէջ եղած բոլոր զարդերի,
Ինձ, որ աչքս քո գալստեանն եմ յառել
Եւ փրկչիդ ողորմութեանն եմ սպասում յոյսով,
Քո ոտքն եմ ընկնում եւ համբուրում եմ հետքերը գարշապարիդ,
Պարտութիւնս եմ խոստովանում եւ մեղքերս հրապարակում,
Կշտամբանքների քարերով ծեծկւում եմ եւ սրտիս հառաչանքներով այրւում,
Խղճիս խայթերով խոցոտւում եմ եւ շնչիս բոցով տոչորւում,
Այրւում եմ արցունքներիս աղի ցողով ու երիկամներիս կսկծանքով կիզւում,
Յուսակտուր հոգով ցամաքում եմ եւ դառնաշունչ հողմով մարում.
Թախանձանքի խօսքերով երերւում եմ եւ կողկողագին հեծութեամբ դողում,
Տաժանելի տանջանքներով տուայտում եմ եւ հոգուս տագնապներով տատանւում,
Մրրիկների կոծով ծփում եմ եւ ալիքների բախումից սասանւում,
Ի լուր համբաւի սարսում եմ եւ վախի յիշատակով` կորչում,
Ատեանի տեսարանով հալւում եմ եւ մեծիդ սպառնալիքներով մեռնում,-
Լսի՛ր, բազմագո՜ւթ, քաւիչ, մարդասէր եւ երկայնամիտ,
Քաղցրութիւն անճառ, օր բարի եւ տիւ տենչալի,
Զի կարող ես դու ամէն ինչի մէջ
Ինչպէս եւ վերջին շունչս փչելիս ինձ փրկագործել:
Քեզ Հօր եւ սուրբ Հոգուդ հետ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 68.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ սակայն Քրիստոս Աստծոյ իրաւունքի խօսքը արդարացի է յոյժ իմ նկատմամբ,
Քան սատանայի, որ սկզբնահայրն է չարիքների.
Քանզի յայտնուեց նա նրա համար, որպէսզի քանդի գործերը նրա,
Իսկ ինձ համար, որպէսզի իմ հնացած պատկերը նորոգի
Աստծոյ կերպարանքով,
Առնելով մեր իսկ նմանութիւնը կատարելապէս
Եւ միացնելով իր բնութեանը խառնուածքը մեր:
Բազում շնորհներից ոչինչ չտուեց նա սատանային,
Այնինչ ինձ վրայ հեղեց առատօրէն.
Նրա համար երբէք չչարչարուեց,
Իսկ ինձ համար զոհւում է նա հանապազ.
Սատանան անհաղորդ է կեանքին,
Իսկ ես փրկութիւն եմ վայելում միշտ.
Նա հալածուած է խաչով,
Իսկ ես զօրացած եմ այդ նո՛յն նշանով.
Նա մերժուած է լոյսից,
Իսկ ես միացած եմ նրա փառքի հետ.
Նրան երկրի վրայ անգամ հանգիստ չխոստացաւ,
Իսկ ինձ երկինքը տուեց սեփականութիւն.
Կտրեց նրա յոյսի առհաւատչեան,
Եւ իմը հաստատեց առանց խզելու.
Նրան խոզերի երամակում արգելափակեց,
Եւ իմ մէջ ի՛նքը զօրացաւ.
Կարիճների հետ համեմատեց նրան,
Եւ ինձ ճառագայթ յայտարարեց.
Սողունների նմանեցրեց նրան,
Եւ ինձ իր անունով կնքեց:

Բ

Իսկ ես լքեցի երախտիքն այսքան բարիքներ անող Աստծոյ
Եւ չարին հետեւեցի` նրա հետ մէկտեղ դժոխքի յատակը հայելու համար:
Ուստի արժան եմ բարիքների ապերախտս անշնորհակալ եւ անընդունակ սիրո,
Մեղքի պարանով եմ ձգուած` երիկամունքիցս խոցուած խորապէս.
Ճիւղակոտոր ծառ եմ արմաւենու,
Քացախացած գինի, հեղեղուած ցորեն,
Ջնջուած մուրհակ, պատռուած վճիռ, աղաւաղուած կնիք,
Ձեւ այլափոխուած, վերարկու կիզուած, կորած ըմպանակ,
Ընկղմուած նաւ, մանրուած մարգարիտ, սուզուած անգին քար,
Տունկ եմ գոսացած, նեցուկ խորտակուած, փայտ իսպառ փտած,
Խամրած մանրագոր, փլատակուած տուն, խարխլուած խորան,
Բոյս արմատախիլ, ձէթ` թափուած աղբոտ հրապարակում,
Մոխրակոյտերի վրայ հոսած կաթ,
Քաջերի գնդում մահապարտ եմ մի:

Գ
Զի անձն իմ ողբալի, Բաբելոնի առակի համաձայն` մարգարէներից ասուած`
Երուսաղէմի հետ եւ նրա նման յորդոր լսեց միշտ եւ չխրատուեց:
Պատճառն ա՛յն է, որ այստեղ անգոսնուած եմ, այնտեղ` խայտառակուած,
Այստեղ պարսաւուած եւ այնտեղ կշտամբուած,
Այստեղ ծաղրուած եւ այնտեղ նախատուած,
Այստեղ անարգուած եւ այնտեղ յանդիմանուած,
Այս կողմը ապշած եւ այն կողմը` լքուած,
Այստեղ հեծութիւն, այնտեղ հառաչանք,
Այստեղ կասկածներ եւ այնտեղ վախճան,
Այստեղ վախ ու վիշտ եւ այնտեղ հատուցում,
Այստեղ արկածներ եւ այնտեղ դատաստան,
Ուր ո՛չ խօսելու իրաւունք կա եւ ո՛չ պաղատելու,
Ո՛չ օրերը թիւ ունեն եւ ո՛չ ժամանակը վախճան,
Ո՛չ յոյսի կամուրջ եւ ո՛չ ողորմութեան դուռ,
Ո՛չ աջ պաշտպանող եւ ո՛չ օգնող ձեռք:

Դ
Սակայն ապաւէն ես դու, դու ինքդ փրկութիւն,
Դո՛ւ այցելութիւն, դու քաւութիւն, դու երանութիւն,
Դո՛ւ ես բժշկում, դու ես ողորմում, միա՜յնդ հզօր,
Կենդանի անճառ, Տէր Յիսուս Քրիստոս բարերար Աստուած,
Օրհնեա՜լ, օրհնեա՜լ եւ դարձեալ օրհնեալ,
Յաւէտ բարձրացած քո սուրբ Հոգու հետ
Մեծիդ իսկակից Հօր փառքի համար`
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 69.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, յիշելով ահարկութիւնը վերոգրեալների,
Որոնք Աստծոյ կողմից ինձ հասած սպառնալիքներ են ահագնապէս,
Ինչպէ՞ս դադարեմ նոր ողբերգութեան տողեր հիւսելուց,
Եւ կամ ինչպէ՞ս ցամաքեն հեղեղներն արցունքիս:
Զի եթէ քառավտակ գետերի ճիւղաւորումները բոլոր,
Որոնք յորդահոս ծաւալուելով ոռոգում են ողջ եդեմն ու երկիր,
Լիառատ, լրիւ բաւականութեամբ ջուր տալով նրանց,
Իրենց ուղխերով ու ակունքներով աչքերս լցուեն, -
Չեն կարող երբէք զովացնել սաստիկ բոցն իմ մեղքերի:
Կամ եթէ նոյնիսկ, ըստ մարգարէի ըղձականութեան,
Գլուխս լցուի ջրերի առատութեամբ,
Եւ տեսողութեանս ճրագարանները աղբիւրներ կայլակեն`
Չեն կարող չափել վշտերն անպատում կոտրուած հոգուս.
Եւ ոչ էլ սրտով կարեվեր խոցուած, եղերապատում բանահիւսութեամբ
Լալկան կիների ջայլերը բոլոր` կարող են ցաւերս
Ու աղէտներս երգի վերածել եւ կամ նուագել ձայնով ողբական:

Բ
Ի՛մ արշխարհ գալու օրն է նզովուած եւ ոչ թէ Յոբի կամ Երեմիայի.
Զի տօնելի է նրանց ծննդեան օրը բարեբախտ եւ ո՛չ մերժելի,
Եւ աշխարհն ամբողջ չարժէ նրանցից թեկուզ եւ մէկին:
Ապա ուրեմն ինձ է վերաբերում նրանց անիծած օրը,
Երբ ես` անարժանս լոյսի եւ ամէն տեսակ բարիքի` աշխարհ եմ եկել,
Դառնալով այստեղ կորստեան որդի եւ մահուան դրկից,
Մշակ մեղքերի եւ արբանեակ անօրէնութեանց:
Եղո՜ւկ ինձ, զի ես չմնացի հաստատ կեանքի այն ուխտին,
Որ, ո՜վ բարերար, դո՛ւ սահմանեցիր:
Չհետեւեցի քո կենդանարար եւ անմահացնող պատուիրաններին,
Չաշխատեցի ես արմտիք հնձել,
Որ խռովալից ձմռան օրերին ուտեստ ունենամ.
Ո՛չ ամուր պատեր կառուցեցի ես եւ ոչ էլ ձեղուն կապեցի յարկիս,
Որպէսզի մրրկաշունչ քամիներից պաշտպանուեմ:

Գ
Երկար ճանապարհի համար նշխար մի պաշար ես չամբարեցի,
Որ դարմանէի տագնապը սովի.
Աղերսագին աղօթքներ չպատրաստեցի քեզ համար,
Որոնցով քո առաջ ելնել համարձակուեցի.
Չհաւաքեցի փրկութեան պաշար մաքրակեաց վարքով,
Որ նորոգութիւնս երաշխաւորեր.
Աշխարհում հաշիւս ճիշտ չբռնեցի իմ մատնիչի հետ,
Որ դատաւորի ձեռքից այժմուանից իսկ պրծնէի.
Օրհնալիր ձեռքով չներկայացայ,
Որով սրբուելով մասնակից լինէի օրէնսդրին.
Ո՛չ դէմքս պահպանեցի, ո՛չ էլ թիկունքս պատսպարեցի,
Ո՛չ աջ ձեռքս զէնք առայ եւ ո՛չ էլ ձախս` վահան,
Որ պատերազմում մնայի անվտանգ,
Զրահ չհագցրի երիվարիս, ոչ էլ մարտիկներիս սպառազինեցի,
Որ կարենայի ճակատ յարդարել.
Վաղահաս պտուղը չքաղեցի, եւ ուշհասուկին չժամանեցի
Եւ ահաւասիկ շուարել եմ ես բարիքներից զուրկ:
Չունեմ մաքրութեան ծաղիկ եւ ոչ էլ իւղ ողորմութեան,
Եւ գիշեր է մութ, մռայլ ու անշող.
Մահուան նիրհով եմ քնել ես,
Եւ կոչողի փողի տագնապն ստիպում է ինձ.
Զարդը հարսանեաց մերկացրի կրկին եւ ձէթը վարքի լքեցի դարձեալ
Եւ հարսանիքի դուռն ահաւասիկ փակւում է:

Դ
Եւ արդ, այսքա՜ն վշտերի մէջ ես ինչպէ՞ս մխիթարուեմ,
Կամ խաւարամած տարակոյսներիս կենսաւետ յոյսին որքա՞ն լոյս խառնեմ.
Եւ կամ ո՞ւր արդեօք ոտքս հաստատեմ,
Ո՞ր վստահութեան աչքերս յառեմ,
Եւ կամ ո՞ւր տեսնեմ անդորրութիւնը իմ ծփանքների,
Կամ ո՞ր ըղձալի հանգստութեանը ձեռք կարկառեմ:
Եթէ երկնքի բարձր ձեղունին պարզեմ ձեռքս ես,
Այնտեղից տեղաց հուրը Սոդոմի, ինչպէս ասուած է:
Իսկ եթէ երկրի խորունկ յատակին`
Նա՛ բացեց երախն իր հափշտակիչ ու կուլ տուեց Դաթանին`
Աբիրոնի բանակներով:
Եթէ հանդգնեմ փախչել բռնողից`
Գուցէ բռնի ինձ վիշապն ահագին:
Գազանների հետ եթէ թափառեմ`
Նրանք առաւե՜լ շտապեն պիտի արարչի վրէժն ինձնից առնելու,
Քան մի ժամանակ Եղիսէինը`
Բեթելացի մատաղատի քրմորդիներից:
Եթէ աչքս ամենատարած օդի պարզութեանն յառեմ`
Եգիպտացոց համար շոշափելի խաւար դարձաւ այն.
Թէ թռչուններին` բարձունքում ճախրող`
Մորթուած զոհերի արիւնաբոսոր դիերն ուտելու են կոչուած նրանք:

Ե
Տկարների դէմ եթէ խիզախեմ`
Կսպառուեմ պիծակներից, եւ ինձ ի՞նչ պէտք են առիւծներ այլեւս:
Պատառօտող արջերից եթէ ճողոպրեմ`
Արիւնածարաւ մժեղները ինձ պատահեն պիտի:
Եթէ ինչ-որ տեղ ես անհոգ նստեմ`
Ամենաչնչին մժղուկները վառուող կրակի մոծիրների պէս շուրջս կմաղուեն:
Միեղջիւրանու եղջիւրից եթէ փախչեմ ու պրծնեմ`
Մորմոքեցուցիչ մանր մուների ճիրանները ինձ պիտի կեղեքեն:
Շտեմարանի մի խորշը եթէ թաքնուեմ, կուչ գամ`
Մեղքի նմանակ գարշ ու տաղտկալի գորտերը պիտի ինձ զզուեցնեն:
Անդաստաններում եթէ ինչ-որ տեղ գտնեմ ինձ համար ու տեղաւորուեմ`
Շնաճանճերի տարմերը պիտի իմ շուրջը պատեն:
Մի կողմ եմ թողնում մորեխն ու մարախ - զօրքեր զօրաւոր,
Ժանգը անկենդան, ուտիճը անտես, թրթուր թունաւոր,
Ջուր թուացող կարկուտով ու ոչնչացնող եղեամով հանդերձ,
Որոնք մեր աչքին թւում են թէեւ անզէն ու անզօր, չնչին, չքոտի,
Բայց եւ Աստծոյ մի ակնարկութեամբ նրանք խիստ գոռոզ եւ ուժգնաբար
Զարկեցին, դուրս հանեցին ու հալածեցին յաղթականօրէն
Իր գաւազանով հպարտ եւ ամբարտաւան բռնաւոր Փարաւոնին:
Սրանք են ահա մահացու խոցող, գաղտնի վնասող, լլկող ու թաքուն
Տեսակները այն հոգեւոր անտես չարչարանքների,
Որոնք որպէս պատիժ ուղարկուեցին եգիպտացոց` նրանց անօրէն գործերի համար:

Զ
Բայց դու, ամենազօ՛ր, արարիչ եւ տէր բոլորի,
Յաղթող հանդիսացիր թշնամիներիս` հալածելով նրանց.
Եւ ինձ ողորմի՜ր կրկին գթութեամբ` փրկարար ձեռքդ մօտեցնելով ինձ,
Որ վարանած եմ եւ տարակուսած, խոշտանգուած եւ մահապարտ.
Զի դու ես միայն ճանաչւում Աստուած`
Միշտ փառաւորուած Հօր եւ սուրբ Հոգու հետ
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Армянские-фильмыСмотреть № - 70.

ԱՎԵՏ
Группа: Администратор
Сообщений:10286
Статус: Offline


Я люблю эту жизнь!
Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила.
Я люблю тебя Мама!
Смотреть: "старые и новые Армянские фильмы".

Leninakan Ленинакан Լենինական

Армения Armenia ՀայաստանHayastan
Haykakan | Armenian | Армянский.
Армянские   фильмыАрмянские сериалыАрмянский  татрон.
ФИЛЬМ ՖԻԼՄ FILM

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ

ԲԱՆ Ա ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ քանի որ ես, իմ գոյացութեան ամենահնար արուեստաւորիդ`
Տիրոջդ ու Աստծուդ ձեռքով, քո սիրոյ մէջ, ինչպէս զտող քուրայում,
Եռում եմ շարունակ ու չեմ պարզւում երբէք,
Խառնւում եմ միշտ ձուլուելու համար ու չեմ միանում,-
Ուստի, երկնաւո՛ր դու արծաթագործ, ճարտարապե՛տ իմ,
Ի զո՜ւր ես հոգնում եւ ընդունայն ես ջանում ինձ համար,
Ըստ մարգարէի յայտնի առակի` չարութիւնս չհալուեց,
Եւ ահա, ես ինքս կամովին չարաչար մոլեգնելով,
Մի ողորմելի եւ դիւահար խելագարի պէս
Խօսում եմ հանդգնաբար անկարգ` աւելի մեղքերս աճեցնելու,
Քան թէ հաշտութեան մի ճար գտնելու:
Եւ որպէսզի հանդերձեալում պատրաստուող տանջանքները
Չերեւան ինձ անընտել դէպքեր, անսովոր պատահարներ եւ անօրինակ հանդիպումներ,-
Ընդմիշտ անմոռաց պահեց իմ մարմնում, այստեղից իսկ,
Նախկին անէծքներից մնացած հազիւ նկատելի հետքերը,
Որպէսզի փոքր ու չնչին տարրերից մեծին սովորենք:

Բ
Որովայնի մէջ են առաջանում ինքնաբերաբար ու բազմանում
Շարժուն ու պէս-պէս ճապուկ ճճիներ,
Աղիքների գաղտնակուր որդեր, այրող այտուցներ,
Բշտիկներ բազում բոցի պէս կիզող
Եւ անկերպարան, անձեւ անիծներ,
Եւ այլ քրտնածին ու զազրաթորմի`
Կսկիծ, եռ ու քոր պատճառող անիծ, ե՛ւ լու, ե՛ւ ոջիլ,
Ու վայրենական այլ ասպատակներ,
Որոնք գիշերամարտ դեւերի եւ խաւարասէր, զինուած բարբարոս գնդերի նման,
Եւ արաբական քանասար գայլերի գազանութեամբ,
Կորակոր ընթացքով, արջնաթոյր գոյնով,
Կրկնոլոր ու կեռ կտուցով` կարճի խայթոցի նման,
Խոցելով, ինչպէս դժնիկ փշով` ծծում են, քաշում արիւնը մեր թաց
Եւ հանգստարան անկողնում չարչարում են մեզ:
Եւ երբ մէկը իր ձեռքը երկարի նրանց` արժանի պատիժը տալու,
Զգում են իսկոյն մարդուն պատճառած վնասը իրենց
Եւ իսկոյն եւեթ, լերկամարմին ու փոքրիկ հասակով
Թռչում են, կարծես թէ թեւեր առած,
Եւ մարախի պէս ոստոստելով` այս ու այն կողմ ընկնում,
Աղուէսների նենգ ու խաբեպատիր բարքի համաձայն
Փախուստ են տալիս ամէն ուղղութեամբ խորամանկելով
Մտնում ծակուծուկ, մահուան երկիւղից փրկուելու համար:
Եւ իրենց չնչին չքոտի տեղով ոչ միայն ռամիկների ու խառնիճաղանջների,
Այլեւ ահագին հզօր թագաւորների կփախցնեն նրանք,
Կհանեն վերը` դստիկոնը բարձր ապարանքների
Եւ կամ բացօթեայ կբնակեցնեն:
Շատ քաջեր անգամ, որոնք իշխեցին ամբոխների վրայ
Եւ ժողովուրդների տիրեցին, եւ ազգերի քաղաքներ առան,
Խոստովանում են պարտութիւնն իրենց զօրեղ ձեռքերի,
Թէ` "Որովհետեւ չկարողացանք մեզանից հզօրների բռնութեանը դիմադրել,
Այդ պատճառով էլ խոյս տուինք ահա եւ հասանք այստեղ:

Գ
Բայց ինչո՞ւ եմ ես խօսում այդ չնչին, աննշա՜ն այնպէս ու ծիծաղելի գոյութեանց մասին,
Նրա համար, որ նրանք զօրաւոր եւ անհերքելի ջատագովներ են աստուածութեան
Եւ հանդերձեալներն են յիշեցնում ինձ,
Որոնք անօրէն իմ մարմնի մէջ ծնւում են իբրեւ դառն պտուղներ:
Դրանց նման են եւ դրսից եկող ախտերն սպանիչ
Եւ ուտիչների կոյտերն անողոք, որոնցից անհնար է ազատուել,
Որոնց մեր մարմնին պատճառած ահարկու ցաւերով
Կարողանում ենք գալիք տանջանքներն իմաստասիրել:
Եւ կարելի չէ գտնել որեւէ ապաստանարան,
Որ կարողանանք խոյս տալ նրանցից եւ ազատ մնալ.
Զի առանց կամքիդ եւ ակնարկութեանդ
Ի չիք են անցել մարդկային բոլոր ճար ու հնարանք:
Իսկ դու, բարերա՛ր, կեանքի ամէն դեղ ու դարմանն ունես բաւականապէս,
Եթէ կամենաս փրկել, նորոգել, քաւել, բժշկել եւ կենագործել:
Եւ քեզ փա՜ռք յամենայնի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Наш онлайн кинотеатр   leninakan.com   был  создан в 2009 г. На сайте Ленинакан точка ком Вы насладитесь фильмами, завоевавший наибольшую популярность среди Киноманов. Мы стараемся выкладывать видео высокого HD качества. Следить за последними новинками кинематографа добавляя сюжеты и описание к ожидаемым премьерам. Также, на сайте Leninakan.com Вы найдете сериалы, покорившие сердца миллионов пользователей Онлайн. Для юных зрителей мы собрали лучшую коллекцию мультфильмов и Аниме. Онлайн кинотеатра Leninakan.com не поддерживает видео сексуального характера. На нашем Онлайн ресурсе вы сможете не только смотреть фильмы бесплатно, но и скачать фильмы в DVD. На нашем сайте все фильмы, мультфильмы и сериалы Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации.
 
Leninakan.com - сериалы, фильмы, стихи, анекдоты » ПЕСНИ И СТИХИ » Стихи » Գրիգոր Նարեկացի | Григор Нарекаци
Поиск:Новые и старые Армянские фильмы, вы можете смотреть в разделе все Армянские фильмы и сериалы. База фильмов и сериалов, постоянно обновляется самыми свежими новинками Армянского Кино вышедшие в онлайн. Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам.

Многим нравится смотреть армянские фильмы из-за того, что так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней. На сайте Ленинакан ком выкладываются полюбившиеся зрителям все старые и новые Армянские фильмы и Армянские сериалы, Новые Армянские сериалы, очень быстро стал популярным Для зрителей онлайн. Мы создали систему, чтобы вы имели возможность просмотра все популярные новые фильмы и сериалы. На сайте Ленинакан точка ком, Вы легко найдете для просмотра все Армянские фильмы и популярные Армянские сериалы.
Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть  фильмы онлайн. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и Армянских сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 100000 онлайн фильмов, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть Армянские сериалы, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям смотреть Армянские фильмы и сериалы, для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Индийские фильмы, Русские фильмы, Комедии, Драмы, Мелодрамы, Боевики, Триллеры, Фильм ужасов, Приключения, Фантастика, Боб фильм, Сериалы Онлайн, Фильмы в переводе Гоблина конечно же для детей Армянские мультфильмы онлайн.
Служба leninakan.com , желает Вам приятного просмотра новые  и  старые  фильмы онлайн.


Рейтинг@Mail.ru