Армянские фильмы.

 
Армянские фильмы в Кино - Портале - leninakan.com

ՄՀԵՐ   ՄԿՐՏՉՅԱՆ    ФРУНЗИК    МКРТЧЯН   |   MHER   MKRTCHYAN
ՇԻՐԱԿԻ  ՄԵՂԵԴԻՆԵՐԸ  |  ШИРАКИ  МЕХЕДИНЕР  |  SHIRAKI   MEGHEDINER
ԱՌԱՋԻՆ  ՍԻՐՈ  ԵՐԳԸ  |  ARACHIN  SIRO  ERG   |  АРАЧИН  СИРО  ЕРГ
ԱՐՏՈՒՅՏՆԵՐԻ  ԱԳԱՐԱԿԸ  |  ГНЕЗДО  ЖАВОРОНКА   |  ARTUYTNERI  AGARAK
ԱՐԱՐԱՏ  |  ARARAT  |  АРАРАТ
ԱՆԻԾՎԱԾՆԵՐԸ  |  ANICVACNERY  |  АНИЦВАЦНЕР
ԱԼՄԱԶ  |  ALMAZ  |  АЛМАЗ  (Гор Варданян)
ԿԱՄՈ  |  КАМО  |  KAMO
ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ  ՑԻՐԱՆ,  ԿԱՄ  ԲԱՐԻ  ԼՈՒՅՍ   |   АШНАНАИН   ЦИРАН,  КАМ  БАРИ   ЛУЙС
ԱՐԱՐԱՏԻՑ  ՍԻՈՆ   |   ARARAT  TO  ZION  |   АРАРАТИЦ  СИОН
ԱՍՏՎԱԾ  ԻՆՉԻ  ՀԱՄԱՐ   |   ASTVAC  INCHI  HAMAR  |   АСТВАЦ   ИНЧУ   АМАР
ԱՐՅՈՒՆ  |  ARYUN  |  АРЮН
ԱՐԱՄ  |  ARAM  |  АРАМ
ԱԼԱԲԱԼԱՆԻՑԱ  |  ALABALANICA  |  АЛАБАЛАНИЦА
ԱԴԱՄ  և  ԽԵՎԱ  |  ADAM  I  KHEVA  |  АДАМ   И  ХЕВА
ԱՎԴՈԻ  ՄԵՔԵՆԱՆ  | АВДОИ  МЕКЕНАН  |  AVDOI  MEQENAN
ԱՐԱՐԱՏ  և  ՆՈև  ԿՈՎՉԵԳ  |  АРАРАТ  И  НОЕВ  КОВЧЕГ  |  ARARAT  I   NOEV   KOVCHEG
ՆՈՅԱՆ  ՏԱՊԱՆ  |  NOYAN  TAPAN  |  НОЯН  ТАПАН
ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ  | TGHAMARDIK  |  ТХАМАРДИК
ՀԵՂՆԱՐ  ԱՂԲՅՈՒՐ  |  HEGHNAR  AGHBYUR
ՄԱՅՐԻԿ  |  МАЙРИК  |  MAYRIK
ԳՈՂԸ  |  GOGHY
ԳԻՔՈՐ  |  ГИКОР  |  GIQOR
ՇՈՌՆ  և  ՇՈՐ - ՇՈՐ  |  ШОР  И  ШОР - ШОР
ՊԵՊՈ  |  PEPO  |  ПЕПО
ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ  ՀՅՈՒՍԻՍԻՑ  |  НЕВЕСТА  СЕВЕРА  |  HARSNACUN   HYUSISIC
ԻՆՉՈՒ՞  Է  ԱՂՄԿՈՒՄ  ԳԵՏԸ  |  INCHU  E  AGHMKUM  GETY  |  О  ЧЕМ   ШУМИТ   РЕКА
ՌՈՒՍՏԱՄ  և  ԶՈՀՐԱԲ  |  RUSTAM  EV  ZOHRAB  |  РУСТАМ   И   СУХРАБ
ՇՐԹՆԵՐԿ № 4  |  SHRTNERK № 4  |  ШРТНЕРГ № 4
ԿԱՐՈՏ  | КАРОТ   |   KAROT
ՁԱԽՈՐԴ  ՓԱՆՈՍԸ  |  DAXORD  PANOS  |  ДЗАХОРД  ПАНОС
ՆՌԱՆ  ԳՈՒՅՆԸ  |  ЦВЕТ  ГРАНАТА  ( САЯТ-НОВА )
ԶԻՆՎՈՐՆ  ՈՒ  ՓԻՂԸ  |  ZINVORN  U  PIGHY  |  СОЛДАТ   И   СЛОН
ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ  Է  ՍՏԱԽՈՍ  |  PAHANJVUM  E  STAKHOS  |  ТРЕБУЕТСЯ  ЛЖЕЦ
ՔԱՅԼԵՐ  |  QAYLER  |  ШАГИ
ԵԼՔ   ՉԿԱ   |  ELQ   CHKA  |  НЕТ   ВЫХОДА
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ  |  ZANGEZUR  |  ЗАНГЕЗУР
ԻՄ  ՍԻՐՏԸ  ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ  Է  |  В  ГОРАХ  МОЁ  СЕРДЦЕ  |  IM  SIRTY   LERNERUM   E
ՕՏԱՐ  ԽԱՂԵՐ  |  OTAR  XAGHER  |  ОТАР  ХАХЕР
ՔԱՐԵՐԻ  ԱՄՐՈՑ  | КАМЕННАЯ  ДОЛИНА  |  QARERI  AMROC
ԵՐԲ  ԳԱԼԻՍ  Է  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԸ  |  КОГДА  НАСТУПАЕТ  СЕНТЯБРЬ
ՄՈՐ  ՏՈՒՆԸ  |  MOR  TUNY  |  ДОМ  МАТЕРИ
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ  ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԸ  |  ERJANKUTYAN  ARCUNQNER  |  ЕРДЖАНКУТЯН   АРЦУНКНЕР
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԽԱՆԻԿԱ  |  ERJANKUTYAN  MEXANIKA  |  ЕРДЖАНКУТЯН  МЕХАНИКА
ԱՆՈՒՇ   |   ANUSH   |   АНУШ
ՆԱՄՈՒՍ   |   НАМУС   |   NAMUS
ՍՊԱՆՎԱԾ  ԱՂԱՎՆԻՆ   |  SPANVAC  AGHAVNIN
ԲԱՂԴԱՍԱՐԸ  ԲԱԺԱՆՎՈՒՄ  Է  ԿՆՈՉԻՑ  |  БАГДАСАР  РАЗВОДИТСЯ  С   ЖЕНОЙ
588 ԴՐԱԽՏԻ  ՓՈՂՈՑԸ  588  |  588  Rue  Paradis
01-99
ՉԸԳՐՎԱԾ   ՕՐԵՆՔ   |   CHGRVAC   ORENQ   |   ЧГРВАЦ   ОРЕНК
ԿԱՐԻՆԵ   |   КАРИНЕ   |   KARINE
ՄՈՐ   ՍԻՐՏԸ   |   MOR   SIRTY   |   СЕРДЦЕ   МАТЕРИ
ՀԱՅՐԻԿ   | HAYRIK   |   АЙРИК
ԲԱՐԻ   ԱՌԱՎՈՏ   |   BARI   ARAVOT   |   БАРИ   АРАВОТ
ՋՐՀՈՐԻ   ՄՈՏ   |   JRHORI   MOT   |   У   КОЛОДЦА
ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻ   |   ERANKYUNI   |   ЕРАНКЮНИ
ՍԱՅԱՏ   ՆՈՎԱ   |   SAYAT   NOVA   |   САЯТ   НОВА
ՊԱՏԱՀԱՐ   |   PATAHAR   |   ПРОИСШЕСТВИЕ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ   |   LISANKAR   |   ЛУСАНКАР
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ | BARI GALUST | БАРИ ГАЛУСТ
ՏԱՔՍԻ - ՏԱՔՍԻ   |   TAXI-TAXI   |   ТАКСИ-ТАКСИ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ   | YNTRUTYUN   |   ВЫБОРЫ
SINYOR   PAPAGATTE   |   СИНЬОР   ПАПАГАТТЕ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ   |   CHANAPARHIN   |   ЧАНАПАРИН
ՆԱՀԱՊԵՏ   |   NAHAPET   |   НААПЕТ
ՈՍԿԵ   ՑԼԻԿ   |   VOSKE   CLIK   |   ВОСКЕ   ЦЛИК
ԹԹԵՆԻ   |   TTENI
ՊԱՏՎԻ   ՀԱՄԱՐ   |   PATVI   HAMAR
ԳՈՀԱՐ   ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ   |   GOHAR   GASPARYAN   |   ГОАР   ГАСПАРЯН
ՍԱՐՈՅԱՆ   ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ   |   SAROYAN   EGHBAYRNER   |   БРАТЬЯ   САРОЯНЫ
ՁՈՐԻ   ՄԻՐՈ   |   DORI   MIRO   |   ДЗОРИ   МИРО
ԿՏՈՐ   ՄԸ   ԵՐԿԻՆՔ   |   KTOR   MY   ERKINQ   |   ПОЩЕЧИНА
ՏԽՈՒՐ   ՓՈՂՈՑԻ   ԼՈՒՍԱԲԱՑԸ   |   TKHUR   POGHOCI   LUSABAC
ՍԱՍՈՒՆԻ   ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ   |   САСУНИ   ЗАВАКНЕР   |   SONS   OF   SASSOUN
ԿԱՐԻՈԼԱՆ   |   KARIOLAN   |   КАРИОЛАН
ԾՕԼՕՎՕՕԴ:   ՕԹ   ՈՒ   ՋՈՒՐ   | COLOWOOD:   OT   U   JUR
СМОТРИНЫ - 1954   (Ереван к/с)
ՆՈՅԱՆ   ՏԱՊԱՆԻ   ԱՌԵՔԾՎԱԾԸ   |   NOYAN   TAPANI   AREQCVAC
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԸ   |   ДОБРОВОЛЬЦЫ   |   KAMAVORNER
ՀԱՄԱԳՅՈՒՂԱՑԻՆԵՐ   |   HAMAGYUXACINER
CO FM: ԼԵՆՆԱԳԱՆՑԻՆԵՐ   |   LENINAKANCINER   |   ЛЕНИНАКАНЦИНЕР

ՎԻՏԱՄԻՆ   ԿԼՈՒԲ   |   ВИТАМИН   КЛУБ   |   VITAMIN   KLUB
ՏԵՐԸ   |   TERY |   ТЕРА |   ХОЗЯЕВ
ՏԵՍՈՒՉԸ   |   TESUCHY   |   ТЕСУЧ
ՉԱԽ - ՉԱԽ   ԹԱԳԱՎՈՐԸ   | CHAX - CHAX   TAQAVOR   |   ЧАХ - ЧАХ   ТАКАВОР
ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ   |   ХАЧМЕРУК   |   XACHMERUK
ԱՇՆԱՆ   ԱՐԵՎԸ   |   АШНАН   АРЕВ   |   ASHNAN   AERV
ԴԵՊԻ   ՍԵՎԱՆ   |   ПОЕЗДКА   В   СЕВАН   |   ДЕПИ   СЕВАН
ԿՎԱՐՏԵՏ   |   KVARTET |   КВАРТЕТ
ԹԱՔՆՎԱԾ   ՏԵՍԱԽՑԻԿ   |   TAQNVAC   TESAXCIK   |   ТАКНВАЦ   ТЕСАХЦИК
ՄԵՐ   ՄԱՅԼԻ   ՀԱՐՍԱՆԻՔԸ   |   MER   MAYLI   HARSANIQ
УДАР   ЛОТОСА   (ГОР   ВАРДАНЯН)   |   UDAR  LOTOSA   (GOR  VARDANYAN)
ВОДКА   ЛИМОН   |   VODKA   LIMON
ՕՐԱՑՈՒՅՑ   |   КАЛЕНДАРЬ   |   ORACUYC
ԿԻԼԻԿԻՅԱ | KLILIKIYA | КИЛИКИЯ
ՔԱՆԻ   ԴԵՌ   ԿԱՄ   |   QANI   DER   KAM   |   КАНИ   ДЕР   КАМ
ՓԵՍԱՑՈՒՆ   ԿՐԿԵՍԻՑ   |   ПЕСАЦУН   КРКЕСИЦ   |   PESACUN   KRKESIC
ՀՈՎԱԶԱՁՈՐԻ   ԳԵՐԻՆԵՐԸ   |   ПЛЕННИКИ  БАРСОВА   УЩЕЛЬЯ
ՔԱՋ   ՆԱԶԱՐ   |   QADJ   NAZAR   |   ХРАБРЫЙ   НАЗАР
ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ  |  СУДЬБА  |  CHAKATAGIR
ՍՔԱՎՈՐ  ՁՅՈՒՆԸ  |  СНЕГ  В  ТРАУРЕ  |  SKVOR  DZYUN
ԵՍ  ԵՄ  |  ЕС  ЕМ  |  ES  EM
ԴՈՒՌԸ  ԲԱՑ  |  DURY  BAC
ԵԹԵ  ԲՈԼՈՐԸ  |  ЕСЛИ  ВСЕ  |  ETE  BOLORY
ՊԱՏԻԺ  |  PATIZH  |  ПАТИЖ
ԻՆՉՈՒ  Է  ԱՂՄԿՈՒՄ  ԱՆՑՅԱԼԸ  |  INCHU  EAGHMKUM  ANCYALY
ԼՔՎԱԾ  ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ  ՔԱՐԱՆՁԱՎ  |  УЩЕЛЬЕ  ПОКИНУТЫХ  СКАЗОК
ՄՈՐԳԱՆԻ  ԽՆԱՄԻՆ  |  MORGANI  XNAMIN  |  МОРГАНИ  ХНАМИН
ՀՐԴԵՀ  |  ПАЖАР  |  HRDEH
ՄԵՐ  ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՆԳՈՆ  |  MER  MANKUTYAN  TANGON
ԽՈՇՈՐ ՇԱՀՈՒՄ | KHOSHOR SHAHUM | КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
ԽԱԹԱԲԱԼԱ  |  XATABALA  |  ХАТАБАЛА
ԽՆՁՈՐԻ  ԱՅԳԻՆ  |  XNDZORI   AYGIN  |  ХНДЗОРИ   АЙГИН
ՉԿՐԱԿՎԱԾ  ՓԱՄՓՈՒՇՏՆԵՐ  |  CHKRAKVATS  PAMPUSHTNER
ԴԱՎԻԹ  ԲԵԿ  |  DAVIТ  BEK  |  ДАВИД  БЕК
ՄԽԻԹԱՐ  ՍՊԱՐԱՊԵՏ:  ՀՈՒՍՈ  ԱՍՏՂ  | ЗВЕЗДА  НАДЕЖДЫ  |  HUSO  ASTGH
ՆՎԱԳԱԽՄԲԻ  ՏՂԱՆԵՐԸ  |  NVAGAXMBI  TGANERY  |  РЕБЯТА  ИЗ  МУЗКОМАНДЫ
ՃԵՐՄԱԿ  ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ  |  ЧЕРМАК  АНУРДЖНЕР  |  CHERMAK  ANURJNER
ՄԵՆՔ  ԵՆՔ  ՄԵՐ  ՍԱՐԵՐԸ  |  MENQ  ENQ  MER SARERY  |  МЫ  И   НАШИ  ГОРЫ
10 - ЧУДЕС  АРМЕНИИ
ԸՆԿԵՐ  ՓԱՆՋՈՒՆԻ  |  @NKER  PANJUNI  |  ТОВАРИЩ  ПАНДЖУНИ
ՎՈՐՈԳԱԸԹ  |  VOROGAYT  |  ВОРОГАЙТ
ЛИЦОМ  К  СТЕНЕ
ՏԺՎԺԻԿ  |  ТЖВЖИК  |  TZHVZHIK
СУЕТА  СУЕТ
ՔՐՄՈՒՀԻՆ   |  ЖРИЦА   |  QRMUHIN
ՍԵՐՈՊԻ  ԾԱՌԸ  |  SEROPI  CARY  |  ДЕРЕВО  СЕРОБА
ԼԵՈՆԻԴ  ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ  |  LEONID  ENGIBAROV  |  ЛЕОНИД  ЕНГИБАРЯН
ՈՒՐԱԽ  ԱՎՏՈԲՈՒՍ  |  URAX  AVTOBUS  |  УРАХ  АВТОБУС
ՄԵՆՔ  ԴԵՌ  ԿՀԱՆԴԻՊԵՆՔ  |  MENQ  DER  KHANDIPENQ
ԲԱՐԵՎ,  ԵՍ  ԵՄ  |  BAREV,  ES  EM  |  БАРЕВ,  ЕС  ЕМ
ՖՌՈՒՆԶԻԿ  ՄԿՌՏՉՅԱՆԻ  ԿՂԶԻՆԵՐԸ  |  ОСТРОВА  ФРУНЗИКА  МКРТЧЯН
ՆԵԳՐՆԵՐԻ  ՔՈՒՉԵՆ  |  NEGRNERI  QUCHEN  |  НЕГРНЕРИ   КУЧЕН
ՀԻՆ  ՕՐԵՐԻ  ԵՐԳԸ  |  HIN  ORERI  ERG  |  ПЕСНЯ  ИЗ  ПРОШЕДШИХ  ДНЕЙ
ԿՈՎԿԱՍԻ  ԳԵՐՈՒՀԻՆ  |  KOVKASI  GERUHIN  |  КОВКАСИ   ГЕРУИН
ՏԱՏԻԿԻ  ԹՈՌՆԻԿԸ  |  БАБУШКИН  ВНУК  |  TATIKI  TORNIKY
ՏԻԳՐԱՆ  ՄԵԾ  |  TIGRAN  MEC  |  ТИГРАН  МЕЦ
ՀԱՄԱՐ ՎԿԱՆ  |  HAMAR  VKAN
ՄՈՒՍԱ  ԼԵՌԱՆ  40  ՕՐԸ  |  MUSA  LERAN  40  OR
ՀԻՍՈՒՍ  ՔՐԻՍՏՈՍ  |  HISUS  QRISTOS  |  ИИСУС  ХРИСТОС
ԴԵՊԻ  ՍԱՍՈՒՆՑԻ  ԴԱՎԻԹԸ  |  DEPI  SASUNCI  DAVIT  |  ДЕПИ   САСУНЦИ   ДАВИТ
ԼԵՆՆԱԳԱՆՑԻՆԵՐ  |  ЛЕННАГАНЦИНЕР  |  LENNAGANCINER
ՏԵՐՆ  ՈՒ  ԾԱՌԱՆ |  TERN  U  CARAN  |  ТЕРН  У  ЦАРАН
ՄԻ  ՎԱԽԵՑԻՐ  |  MI  VAXECIR  |  МИ  ВАХЕЦИР
ԱԽԹԱՄԱՐ  |  AKHTAMAR  |  АХТАМАР
ՍԵՎԱՆԻ  ՁԿՆՈՐՍՆԵՐԸ  |  SEVANI  DZKROSNER@
ՈԻ  ԴՈՒ  ԿՎԵՐԱԴԱՌՆԱՍ  |  U  DU  KVERADARNAS  |  И  ТОГДА  ТЫ  ВЕРНЕШЬСЯ
ՈՉԻՆՉ  ՉԻ  ՄՆԱ  |  VOCHINCH  CHI  MNA  |  ВОЧИНЧ  ЧИ  МНА
ՄՍՅՈ  ԺԱԿԸ  և  ՈՒՐԻՇՆԵՐԸ  |  МСЬЕ  ЖЖАК  И  ДРУГИЕ
ԱՐԵՎԻԿ  |  АРЕВИК  |  AREVIK
ՔԱՕՍ  |  QAOS  |  КАОС
ՎԵՐՋԻՆ  ԿԻՐԱԿԻՆ  |  VERJIN   KIRAKIN  |  ВЕРЧИН  КИРАКИН
ԱՐԱՀԵՏ  |  ARAHET  |  ТРОПИНКА
ԳՈՐԱՆԻ  |  GORANI  |  ГОРАНИ
ՍՏԱԼԻՆԻ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԱՌՇԱՎԸ  |  АРМЯНСКИЙ  ПОХОД
ՀԱՄԵՍՏ  ՄԱՐԴԸ  |  HAMEST  MARD
ԺԱՅՌ  |  ZHAYR  |  СКАЛА
ՈՒՐԻՇ  ԿԻՆՈ  Ա  +  Բ  |  URISH   KINO  A  +  B  |   УРИШ   КИНО  А  +  Б.
ПРИЕХАЛИ  НА  КОНКУРС  ПОВАРА
ԽԱՉԱԳՈՂԻ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ  |  KHACHAGOGI  HISHATAKARAN@
ПУТЕШЕСТВИЕ  В  АРМЕНИЮ
MANRUNQ  |  ՄԱՆՐՈՒՆՔ  |  МЕЛОЧЬ
ԽԱՎԱՐՄԱՆ  ՕՐԸ  |  KHAVARMAN  OR  |  ДЕНЬ  ЗАТМЕНИЯ
ՀԵՅ,  ՈՎ  ԿԱ  ԱՅԴՏԵՂ  |  HEY  OV   KA  AYDTEGH
ՆՈՐԻՑ  ԱՄԱՌ  ԵԿԱՎ  |  NORIC  AMAR  EKAV  |  НОРИЦ  АМАР  ЕКАВ
ՕԴԻՑ  ԹԵԹԵՎ  ԿԱՄ,  PIERLEONI
ՈՍԿԵ  ՀՈՐԹԸ  |  VOSKE  HORDA
ՍԻՐՈ  ԳԻՇԵՐ  |  SIRO  GISHER  |  СИРО   ГИШЕР
ՁԻԱՎՈՐ,  ՎՈՐԻՆ  ՍՊԱՍՈՒՄԵՆ  |  ВСАДНИК,  КОТОРОКО  ЖДУТ
ДЕНЬ  БУМАЖНОГО  ЗМЕЯ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ  Է  ՄԻԼԻՈՆԱՏԵՐ  |  PAHANJVUM  E  MILIONATER  |  ТРЕБУЕТЬСЯ  МИЛЛИОНЕР
ՄԵՔԵՆԱՆ  ՏԱՆԻՔՈՒՄ  |  MEQENAN  TANIQUM
ԵՐԱԶԽԱԲ  | ERAZXAB  |  ЕРАЗХАБ
ԽԱՂ  ԻՄ  ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ  |  XAX  IM  KANONNEROV
ԱՐՏԻՍՏԸ  |  THE ARTIST  |  ARTIST  |  АРТИСТ
ՄԵՐ  ԳՅՈՒՂԸ,  ԿԱՄ  ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ  ՋԵՐՄՈՒԿԻՑ
ՀՈՒՅՍԻ  ԽՐՃԻԹԸ  |  ХИЖИНЫ  НАДЕЖДЫ
ՔԱՅԼ  ՁԻՈՎ  |  ХОД  КОНЁМ  |  QAYL  DZIOV
ԱՆԱՀԻՏ  |  ANAHIT  |  АНАИТ
ՎԱՆԱ  ԾՈՎՈՒՆ  ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ  |  РАССВЕТ  НАД  ОЗЕРОМ  ВАН
ԹԱՂԱԿԱՆԻՆ  ԿՆԻԿԸ  |  TAGHAKANIN  KNIKY
ՄԻՋՆՈՐԴ  ՏԵՐ  ՊԱՊԱՆ  |  MICHNORD  TER  PAPAN  |  МИЧНОРД  ТЕР  ПАПАН
ՓՈՍՏԱԼ  |  POSTAL  |  ПОСТАЛ
ՎԵՐԵԼԱԿՈՒՄ  |  VERELAKUM  |  ВЕРЕЛАКУМ
ԱԽ  ՆԵՐՎԵՐ,  ՆԵՐՎԵՐ  |  AX  NERVER,   NERVER
ՁԿՆՈՐՍԻՆ  ՍԵՐԸ  |  DKNORSIN  SERY
ԽԵՂՃՈՒԿՐԱԿ  ԱՐԱԲԸ  |  БЕДНЫЙ  АРАБ
ՄԵԾ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՔՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ | МЕЦ ПАТМУТЮН ПОКР КАХАКУМ
ՊԻՆԳ - ՊՈՆԳ  ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐԸ  |  PING - PONG  XAGHACOGHNER
ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ  ՕՐԵՐԻ  ԽՐՈՆԻԿԱ  |  ХРОНИКА  ЕРЕВАНСКИХ ДНЕЙ
ՄԱՅՐԸ  |  MAYRY  |  МАЙР
ԶԱԲՈՒՂՈՆ  | ZABUGHON  |  ЗАБОХОН

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՅԺՆ  ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ  |  ATAMNABUYJN   AREVELYAN  |  ВОСТОЧНЫЙ   ДАНТИСТ
ՈՒՐԱԽ  ՏԽՈՒՐ  ՄԱՐԴԸ  |  СМЕШНОЙ  И  ГРУСТНЫЙ  ЧЕЛОВЕК  |  УРАХ  ТХУР  МАРД
ՑԵՑԵՐ | ЦЕЦЕР | CECER
ԵՍ  ԵՄ,  ԵԿԵԼ  ԵՄ  |  ES  EM,  EKEL  EM  |  ЕС  ЕМ,  ЕКЕЛ  ЕМ
ՄԱՍՆԱԿԻ  ԴԵՊՔ  |  MASNAKI  DEPQ  |  МАСНАКАН  ДЕПК
ՀԱՏԱԿՈՒՄ  |  HATAKUM
ՆՈՅԱՆ  ՏԱՊԱՆ  |  NOYAN  TAPAN  |  НОЯН  ТАПАН
ՏԱՔՍԻ  ԵԼԻ  ԼԱՎԱ  |  TAXI  ELI  LAVA  |  ТАКСИ  ЕЛИ  ЛАВА
ԿԱՐԻՃԻ  ԳԵՐՈՒՀԻՆ  |  КАРИЧИ  ГЕРУИН  |  KARICHI  GERUHIN
ԿԱՐՈ  |  KARO  |  КАРО
ՀՈՎԻՎԸ  |  HOVIVY
POKER  AM  |  ПОКЕР  АМ
ՀՆՁԱՆ  |  HNDZAN
ОТ  АРАРАТА  ДО  ЕВРОПЫ |  FROM  ARARAT  TO  EUROPE
ԳԱՐԵԳԻՆ  ՆԺԴԵՀ  |  GAREGIN NZHDEH  |  ГАРЕГИН  НЖДЕ
ՓՈՔՐԻԿ ԶՈՐԱՎԱՐԸ | POQRIK ZORAVARY | ПОКРИК ЗОРАВАР
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  В  АРМЕНИИ:  "СЕМЬ  ДНЕЙ  АДА".
ՄԵՆԱՎՈՐ  ԸՆԿՈՒԶԵՆԻ  |  MENAVOR  YNKUZENI  |  ОДИНОКАЯ  ОРЕШИНА
ԱՇԽԱՐՀԸ  ՀԱՅԼՈՒ  ՄԵՉ  |  МИР  ЗЕРКАЛЬЦЕ  | ASHXARHY   HAYELU  MECH
ԲԱՂԴԱՍԱՐ  ԱԽՊԱՐ  |  BAGHDASAR  AGHBAR  |  БАГДАСАР  АХПАР
ԳԱՌՆԻ  |  GARNI  |  ГАРНИ
ՊՃԵՂ  ՄԸ  ԱՆՈՒՇ  ՍԻՐՏ  |  PCHEGH  MY  ANUSH  SIRT
ՑԱՍՈՒՄ  |  CASUM  |  ЦАСУМ.
ДОБРОТНЫЙ  КАРГИН  ЮМОР
ԽՈՆԱՐՀՎԻՐ  ԳԱԼԻՔ  ՕՐՎԱՆ  |  ПОКЛОНИСЬ  НАСТУПИВШЕМУ  ДНЮ
KARGIN  SKETCH  |  КАРГИН  СКЕТЧ
ЗАРЭ  |  ԶԱՐԵ  |  ZARE
ԶԳՈՒՇԱՑԻՐ  ՄԱՄԱՇԱ  |  ZGUSHACIR  MAMASHA  |  ЗГУШАЦИР  МАМАША
ՈՒՐԻՇ  ԿԻՆՈ:  ՀԱՑԱԳՈՐԾՆԵՐԸ  |  HACAGORCNERE
ԻՄ  ՄԵՂՔԸ  |  MEA  CULPA  |  IM  MEXQY
ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ  | ДАШНАМУР  |  DASHNAMUR
ՔՈ  ՐՈՊԵՆ  |  QO  ROPEN  |  YOUR  MINUTE
ՄԵՐ  ՍՐՏԻ  ՏՆԱԿԸ  |  ДОМИК  В  СЕРДЦЕ
ԱճՊԱՐԱՐ  |  ФОКУСНИК
ԿԻՍԱԿԱՅԱՐԱՆ  |  KISAKAYARAN  |  КИСАКАЙАРАН
ԱՊՐԵՑԵՔ  ԵՐԿԱՐ  |  АПРЕЦЕК  ЕРКАР  |  APRECEQ  ERKAR
ՕԳՈՍՏՈՍ  |  АВГУСТ  |  AVGUST - 1976
ՁԱՅՆ  ԲԱՐԲԱՌՈՅ  |  ГЛАС  ВОПИЮЩИЙ  |  DZAYN  BARBARO
ТАМ,  ГДЕ  НЕБО  ЛЕЖИТ  НА  ЗЕМЛЕ  |  ԱՅՆՏԵՂ,  ՈՒՐ ԵՐԿԻՆՔԸ   ՊԱՐԿԱԾ   Է  ՀՈՂԻՆ
ՇՌԱՄ  |  ШРАМ |  THE  CUT
TAPARUM  |  ԹԱՓԱՌՈՒՄ  |  WANDERING
ՈՒՄ  Է  ԺՊՏՈՒՄ  ԿՅԱՆՔԸ  |  КОМУ  УЛЫБАЕТСЯ  ЖИЗНЬ
ՍՈՒՊԵՐ  ՄԱՄԱ  |  СУПЕР  МАМА  |  SUPER  MAMA
ՍԿՈՏՉ  WHISKEY  |  SCOTCH  WHISKEY
ՃԱՄԲԱՐՈՒՄ  |  ЧАМБАРУМ |  CHAMBARUM
ԻՄ  ՓՈՔՐԻԿ  ՓԵՍԱՑՈՒՆ  |  ИМ  ПОКРИК  ПЕСАЦУН  |  IM  POKRIK  PESACUN
ՍԻՐՈ  ԽՈՍՏՈՒՄ  |  SIRO  XOSTUM  |  СИРО  ХОСТУМ
ԽՆԿԱՐԿՈՒՄ  |  KHNKARUM  |  ХНКАРУМ
ՀԱՄԼԵՏ  |  GAMLET  |  ГАМЛЕТ
ՓԱԽԱԾ  ՀԱՐՍԱՆԻՔ
ՊԱՐԱՆ  |  PARAN  |  ПАРАН
ԱՆՏԻԼԿՏԻ - 2  |  ANTILKTI - 2  |  АНТИЛКТИ - 2
ԱՐևՄՏՅԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ  |  ЗАПАДНАЯ  АРМЕНИЯ
ՀԱՑԹՈՒԽԻ  ԿԻՆԸ  |  ՀԱՑԱԳՈՐԾԻՆ  ԿԻՆԸ  |  ЖЕНА  ПЕКАРЯ
ГОЛУБОЙ  ЛЕВ
ՕՍԿԱՆ  ՊԵՏՌՈՎԻՉԸ  ԵՆ  ԿԻՆՔՈՒՄԸ  |  OSKAN  PETROVICHY  EN  KINQUMY
НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  АМЕРИКАНЦА  В  АРМЕНИИ
ԱռլեКИНО  |  ԱռլեԿԻՆՈ  |  АрлеКИНО  |  ArleKINO
THANK  YOU  ՀԱՅՐԻԿ  |  THANK  YOU  DAD
ԴԱՄԱՍԿՈՍ  |  DAMASKOS  |  ДАМАСКОС
ՄԱԵՍՏՐՈ  |  МАЭСТРО  |  MAESTRO
АРМЕНИЯ:  О  ЧЁМ  МОЛЧАТ  ГОРЫ
44  ԱՍՏԻՃԱՆԻ   ՏԱԿ  |  UNDER  44  DEGREE
ՍԻՐՈ  ԳՈՐԾԱԿԻՑ  |  SIRO  GORCAKIC  |  СИРО  ГОРЦАКИЦ
ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ, ԿԱՆԱՅՔ  ԵՆ  |  ZGUSHACEQ,  KANAYQ  EN  |  ЗГУШАЦЕК   КАНАЙК  ЕН
ՀՐԵՇՆԵՐԻ  ԳԱՅԼԸ  |   HRESHNERI  GAYLE
ԱՆԱՎԱՐՏ  ԹՌԻՉՔ  |  ANAVART  TRICHQ  |  АНАВАРТ  ТРИЧК
ՀՅՈՒՍԻՍ  ՀԱՐԱՎ   |  HYUSIS   HARAV
ՉՆԵՐՎԱԾՆԵՐԸ  |  CHNERVACNERY  |  НЕПРОЩЁННЫЕ
ՔԱՐԵ  ԴԱՐԴ  |  QARE  DARD  |  КАРЕ   ДАРД
ՓԱԽԻՐ  ԿԱՄ  ԱՄՈՒՍՆԱՑԻՐ  |  ПАХИР   КАМ  АМУСНАЦИР  |  PAXIR  KAM  AMUSNACIR.
ԽԱՂԱՍԵՂԱՆԻՆ   ՍԵՐՆ  Է  |  СТАВКА  НА  ЛЮБОВЬ  |  XAXASEXANIN  SERN  E
1915
ԲԱԽՏԱԲԵՐ  |  BAXTABER  |  БАХТАБЕР
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ  ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ  |  ВАРДАПЕТИ   ЛРУТЮН
ՈՐՈԳԱՅԹ  |  VOROGAYT  |  ВОРОГАЙТ
ԹևԱՆԻԿ  | TEVANIK  |  ТЕВАНИК
ՈՐՏԵՂ  ԷԻՐ,  ՄԱՐԴ   ԱՍՏԾՈ?  |  ГДЕ  ТЫ  БЫЛ,  ЧЕЛОВЕК  БОЖИЙ?
ВСЕ  СЕРИИ - ՖՈՒԼ   ՀԱՈՒՍ  |  FULL  HAUESE  |  ФУЛ   ХАУС
ՎԱՅ,  ՄԱՄԱ  ՋԱՆ  |  VAY,  MAMA  JAN  |  ВАЙ,   МАМА   ДЖАН.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕВКОМА
ПОДСНЕЖНИКИ  И  ЭДЕЛьВЕЙСЫ
ԱՌԱՋԻՆ  ԴԵՄՔ  |  ARAJIN  DEMQ  |  АРАЧИН   ДЕМК
ԿՌԻՎ  և  ԿԸԱՆՔ  |  КРИВ  ЕВ  КЯАНК  |  KRIV  EV  KYANQ
ԿԱՆՉ  |  КАНЧ  |  KANCH
ՍԱՀՄԱՆ  |  ГРАНИЦА
ԱՐՄԱՏՆԵՐ  | ARMATNER  |  АРМАТНЕР
ՀԱԼԱԼ-ԶՈՒԼԱԼ  |  HALAL-ZULAL
ՎԱԶԻՐ  ԿՆՈՋԴ  ՄՈՏ  |  БЕГИ  К  СВОЕЙ  ЖЕНЕ  |  VAZIR  KNOJT  MOT
МЮЗИКЛ:  ՍԻՐՈ  ԿԱՄՈՒՐՋ  |  SIRO   KAMURJ  |  СИРО   КАМУРДЖ
44  ԱՍՏԻՃԱՆԻ  ՏԱԿ  |  UNDER   44  DEGREE
ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆ  |  PORCASHRJAN  |  ПОРЦАШРДЖАН
ԵՎ  ԿՐԿՆՎԵԼՈՒ  Է  ԱՄԵՆ  ԻՆՉ  |  И  ПОВТОРИТСЯ   ВСЁ
ԽՈՆԱՐՀՎԻՐ  ԳԱԼԻՔ  ՕՐՎԱՆ  |  ПОКЛОНИСЬ  НАСТУПИВШЕМУ  ДНЮ
ХАНИ  МАНИ  |  HONEY  MONEY
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  -  2016
3  ՇԱԲԱԹ  ԵՐևԱՆՈՒՄ  |  3  ШАБАТ  ЕРЕВАНУМ |  3  НЕДЕЛИ  В  ЕРЕВАНЕ
ԶԵՄԼՅԱԿ  |  ZEMLYAK   |  ЗЕМЛЯК
ՓԱԽԻՐ   ԿԱՄ   ԱՄՈՒՍՆԱՑԻՐ  |  ПАХИР   КАМ   АМУСНАЦИР 
ԱՐԱՄՄԱ  |  ARAMMA | АРАММА
ԱՌԱՋԻՆ   ԴԵՄՔ  |  ARAJIN   DEMQ   |   АРАЧИН   ДЕМК
ՎԱՅ,  ՄԱՄԱ   ՋԱՆ   |   ВАЙ,   МАМА   ДЖАН  |   BAY,   MAMA   JANAnalytics


Добро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть все новые и старые Армянские фильмы и Армянский сериалы. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 3000 Армянские фильмы и Армянский сериалы, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть сериалы онлайн, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Армянский сериалы, Индийские фильмы, Русские фильмы и конечно же для детей Армянские мультфильмы.

Служба leninakan.com желает Вам приятного просмотра все новые и старые Армянские фильмы и Армянский сериалы онлайн.

Радостная новость для тех, кто любит смотреть армянские сериалы – их взору предстала криминальная мелодрама «За гранью сердца». Режиссер – Арут Тевосян. Главный герой – наемный убийца, в котором неожиданно проснулись чувства. Будет ли это его возрождением или самого превратит в жертву?..
Если вас заинтересовала одна из этих картин, смотреть онлайн армянские фильмы и сериалы можно на портале leninakan.com. Здесь собрано много интересной информации о культуре этой страны в целом.