Армянские фильмы.


Армянские фильмы в Кино - Портале - leninakan.com

Все   фильмы   «Фрунзик Мкртчян»
Армянский фильм:  «Шираки мехединер»
Армянский фильм:  «Песня первой любви»
Армянский фильм: «Гнездо жаворонка»
Армянский фильм:  «Арарат»
Армянский фильм:  «Аницвацнер»
Армянский фильм:  «Удар Лотоса 4: Алмаз»
Армянский фильм:  «Камо»
Армянский фильм:  «От Арарата до Сиона»
Армянский фильм:  «Прерванная детства»
Армянский фильм:  «Арам»
Армянская   кинокомедия:  «Ала Бала Ница»
Армянский фильм:  «Адам и Хева»
Армянский фильм:  «Северная радуга»
Армянский фильм:  «Встречи на выставке»
Армянский фильм:  «Мужчины»
Армянский фильм:  «Родник Эгнар»
Армянский фильм:  «Майрик: «Улица Паради, дом 588»
Армянский фильм:  «Ещё пять дней»
Армянский фильм:  «Гикор»
Армянский фильм:  «Взрыв после полуночи»
Армянский кинокомедия:  «Шор и Шоршор»
Армянский фильм:  «Пэпо»
Армянский фильм:  «Жаркая Страна, Холодная Зима»
Армянский фильм:  «Дыхание»
Армянский  фильм:  «Невеста с севера»
Армянский фильм:  «Лирический марш»
Армянский фильм:  «О чём шумит река»
Армянский фильм:  «Шртнерг № 4»
Армянский фильм:  «Тоска»
Армянский кинокомедия:  «Неудачник Панос»
Армянский фильм:  «Цвет граната - (Саят-Нова)»
Армянский фильм:  «Солдат и слон»
Армянский фильм:  «Шаги»
Армянский фильм:  «Выхода нет»
Армянский фильм:  «Зангезур»
Армянский фильм:  «В горах мое сердце»
Армянский фильм:  «Каменная долина»
Армянский фильм:  «Когда наступает сентябрь»
Армянский фильм:  «Дом матери»
Армянский фильм:  «Ерджанкутян арцункнер»
Армянский фильм:  «Ерджанкутян механика»
Армянский фильм:  «Намус»
Армянский фильм:  «Убитый голубь»
Армянский фильм:  «Багдасар разводится с женой»
01-99
Армянский фильм:  «Чгрвац оренк»
Армянский фильм:  «Карине»
Армянский фильм:  «Сердце матери»
Армянский фильм:  «Айрик»
Армянский фильм:  «Бари аравот»
Армянский фильм:  «У колодца»
Армянский фильм:  «Еранкюни»
Саят-Нова
Армянский фильм:  «Происшествие»
Армянский фильм:  «Фотография»
Армянский фильм:  «Бари Галуст»
Տաքսի-տաքսի   |   Taxi-taxi   |   Такси-такси
Армянский юмор:  Мовсес Апер   |   Movses   Aper
Բացե´ք ձեր աչքերը   |   Бацек дзер ачкерн
Армянский фильм:  «Девушка Араратской долины»
Армянский фильм:  «Выборы»
Армянский фильм:  «Синьор папагатто»
Армянский юмор:  Pesates | Песатес.
Армянский фильм:  «На дороге»
Армянский фильм:  «Наапет»
Армянский фильм:  «Воске цлик»
Армянский фильм:  «Шелковица»
Армянский фильм:  «Из-за чести»
Армянский фильм:  «Братья Сарояны»
Армянский фильм:  «Дзори миро»
Армянский фильм:  «Пощечина»
Армянский фильм:  «Тхур похоци лусабац»
Армянский фильм:  «Сыновья Сасуна»
Армянский фильм:  «Кориолан»
Армянский фильм:  «Рыжий самолёт»
Ленинаканцинер:  «Ծօլօվօօդ»
Смотрины - 1954   (Ереван к/с)
Նոյան Տապան Առեղծվածը
Армянский фильм:  «Добровольцы»
Армянский фильм:  «Односельчане»
Լենինականցիներ | Ленинаканцинер | Leninakanciner

Армянский юмор:  «Витамин клуб»
Армянский фильм:  «Хозяин»
Армянский фильм:  «Тесуч»
Армянский фильм:  «Чах - Чах Такавор»
Армянский фильм:  «Хачмерук»
Армянский фильм:  «Ашнан арев»
Армянский документальный фильм:  «Поездка в Севан»
Армянский фильм:  «Квартет»
Армянская скрытая камера
Армянский фильм:  «Свадьба нашего двора»
Армянский фильм:  «Удар Лотоса» Гор Варданян
Армянский фильм:  «Водка Лимон»
Армянский документальный фильм:  «Календар»
Армянский документальный фильм:  «Киликия»
Армянский фильм:  «Кани дер кам»
Армянский фильм:  «Песацун кркесиц»
Пленники Барсова ущелья
Армянский фильм:  «Храбрый Назар»
Армянский фильм:  «Судьба»
Армянский фильм:  «Снег в трауре»
Армянский фильм:  «Ес ем»
Армянский фильм:  «Դուռը բաց»
Армянский фильм:  «Если все»
Армянский фильм:  «Патиж»
Армянский фильм:  «Ինչու է աղմկում անցյալը»
Армянский фильм:  «Ущелье покинутых сказок»
Армянский фильм:  «Моргани хнамин»
Армянский фильм:  «Пажар
Армянский фильм:  «Танго нашего детства»
Армянский фильм:  «Крупный выигрыш»
Армянский фильм:  «Хатабала»
Армянский фильм:  «Хндзори айгин»
«Чкраквац пампуштнер»
Армянский фильм:  «Давид-Бек»
Армянский фильм:  «Звезда надежды»
Армянский фильм:  «Парни музкоманды»
Армянский фильм:  «Чермак анурджнер»
Армянский фильм:  «Мы и наши горы»
Десять чудес Армении
ԸՆԿԵՐ  ՓԱՆՋՈՒՆԻ  |  ТОВАРИЩ  ПАНДЖУНИ
ՎՈՐՈԳԱԸԹ  |  VOROGAYT  |  ВОРОГАЙТ
ЛИЦОМ  К  СТЕНЕ
ՏԺՎԺԻԿ  |  ТЖВЖИК  |  TZHVZHIK
СУЕТА  СУЕТ
ՔՐՄՈՒՀԻՆ   |  ЖРИЦА   |  QRMUHIN
ՍԵՐՈՊԻ  ԾԱՌԸ  |  SEROPI  CARY  |  ДЕРЕВО  СЕРОБА
ԼԵՈՆԻԴ  ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ  |  ЛЕОНИД  ЕНГИБАРОВ
ՈՒՐԱԽ  ԱՎՏՈԲՈՒՍ  |  URAX  AVTOBUS  |  УРАХ  АВТОБУС
ՄԵՆՔ  ԴԵՌ  ԿՀԱՆԴԻՊԵՆՔ  |  MENQ  DER  KHANDIPENQ
ԲԱՐԵՎ,  ԵՍ  ԵՄ  |  BAREV,  ES  EM  |  БАРЕВ,  ЕС  ЕМ
ՖՌՈՒՆԶԻԿ  ՄԿՌՏՉՅԱՆԻ  ԿՂԶԻՆԵՐԸ  |  ОСТРОВА  ФРУНЗИКА  МКРТЧЯН
ՆԵԳՐՆԵՐԻ  ՔՈՒՉԵՆ  |  NEGRNERI  QUCHEN  |  НЕГРНЕРИ   КУЧЕН
ՀԻՆ  ՕՐԵՐԻ  ԵՐԳԸ  |  HIN  ORERI  ERG  |  ПЕСНЯ  ИЗ  ПРОШЕДШИХ  ДНЕЙ
ԿՈՎԿԱՍԻ  ԳԵՐՈՒՀԻՆ  |  KOVKASI  GERUHIN  |  КОВКАСИ   ГЕРУИН
ՏԱՏԻԿԻ  ԹՈՌՆԻԿԸ  |  БАБУШКИН  ВНУК  |  TATIKI  TORNIKY
ՏԻԳՐԱՆ  ՄԵԾ  |  TIGRAN  MEC  |  ТИГРАН  МЕЦ
ՀԱՄԱՐ ՎԿԱՆ  |  HAMAR  VKAN
ՄՈՒՍԱ  ԼԵՌԱՆ  40  ՕՐԸ  |  MUSA  LERAN  40  OR
ՀԻՍՈՒՍ  ՔՐԻՍՏՈՍ  |  HISUS  QRISTOS  |  ИИСУС  ХРИСТОС
ԴԵՊԻ  ՍԱՍՈՒՆՑԻ  ԴԱՎԻԹԸ  |  |  ДЕПИ   САСУНЦИ   ДАВИТ
ԼԵՆՆԱԳԱՆՑԻՆԵՐ  |  ЛЕННАГАНЦИНЕР  |  LENNAGANCINER
ՏԵՐՆ  ՈՒ  ԾԱՌԱՆ |  TERN  U  CARAN  |  ТЕРН  У  ЦАРАН
ՄԻ  ՎԱԽԵՑԻՐ  |  MI  VAXECIR  |  МИ  ВАХЕЦИР
ԱԽԹԱՄԱՐ  |  AKHTAMAR  |  АХТАМАР
ՍԵՎԱՆԻ  ՁԿՆՈՐՍՆԵՐԸ  |  SEVANI  DZKROSNER@
ՈԻ  ԴՈՒ  ԿՎԵՐԱԴԱՌՆԱՍ  |  И  ТОГДА  ТЫ  ВЕРНЕШЬСЯ
ՈՉԻՆՉ  ՉԻ  ՄՆԱ  |  VOCHINCH  CHI  MNA  |  ВОЧИНЧ  ЧИ  МНА
ՄՍՅՈ  ԺԱԿԸ  և  ՈՒՐԻՇՆԵՐԸ  |  МСЬЕ  ЖЖАК  И  ДРУГИЕ
ԱՐԵՎԻԿ  |  АРЕВИК  |  AREVIK
ՔԱՕՍ  |  QAOS  |  КАОС
ՎԵՐՋԻՆ  ԿԻՐԱԿԻՆ  |  VERJIN   KIRAKIN  |  ВЕРЧИН  КИРАКИН
ԱՐԱՀԵՏ  |  ARAHET  |  ТРОПИНКА
ԳՈՐԱՆԻ  |  GORANI  |  ГОРАНИ
ՍՏԱԼԻՆԻ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԱՌՇԱՎԸ  |  АРМЯНСКИЙ  ПОХОД
ՀԱՄԵՍՏ  ՄԱՐԴԸ  |  HAMEST  MARD
ԺԱՅՌ  |  ZHAYR  |  СКАЛА
ՈՒՐԻՇ  ԿԻՆՈ  Ա  +  Բ  |  URISH   KINO  A  +  B  |   УРИШ   КИНО  А  +  Б.
ПРИЕХАЛИ  НА  КОНКУРС  ПОВАРА
ԽԱՉԱԳՈՂԻ  ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ  |  KHACHAGOGI  HISHATAKARAN@
ПУТЕШЕСТВИЕ  В  АРМЕНИЮ
MANRUNQ  |  ՄԱՆՐՈՒՆՔ  |  МЕЛОЧЬ
ԽԱՎԱՐՄԱՆ  ՕՐԸ  |  KHAVARMAN  OR  |  ДЕНЬ  ЗАТМЕНИЯ
ՀԵՅ,  ՈՎ  ԿԱ  ԱՅԴՏԵՂ  |  HEY  OV   KA  AYDTEGH
ՆՈՐԻՑ  ԱՄԱՌ  ԵԿԱՎ  |  NORIC  AMAR  EKAV  |  НОРИЦ  АМАР  ЕКАВ
ՕԴԻՑ  ԹԵԹԵՎ  ԿԱՄ,  PIERLEONI
ՈՍԿԵ  ՀՈՐԹԸ  |  VOSKE  HORDA
ՍԻՐՈ  ԳԻՇԵՐ  |  SIRO  GISHER  |  СИРО   ГИШЕР
ՁԻԱՎՈՐ,  ՎՈՐԻՆ  ՍՊԱՍՈՒՄԵՆ  |  ВСАДНИК,  КОТОРОКО  ЖДУТ
ДЕНЬ  БУМАЖНОГО  ЗМЕЯ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ  Է  ՄԻԼԻՈՆԱՏԵՐ   |  ТРЕБУЕТЬСЯ  МИЛЛИОНЕР
ՄԵՔԵՆԱՆ  ՏԱՆԻՔՈՒՄ  |  MEQENAN  TANIQUM
ԵՐԱԶԽԱԲ  | ERAZXAB  |  ЕРАЗХАБ
ԽԱՂ  ԻՄ  ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ  |  XAX  IM  KANONNEROV
ԱՐՏԻՍՏԸ  |  THE ARTIST  |  ARTIST  |  АРТИСТ
ՄԵՐ  ԳՅՈՒՂԸ,  ԿԱՄ  ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ  ՋԵՐՄՈՒԿԻՑ
ՀՈՒՅՍԻ  ԽՐՃԻԹԸ  |  ХИЖИНЫ  НАДЕЖДЫ
ՔԱՅԼ  ՁԻՈՎ  |  ХОД  КОНЁМ  |  QAYL  DZIOV
ԱՆԱՀԻՏ  |  ANAHIT  |  АНАИТ
ՎԱՆԱ  ԾՈՎՈՒՆ  ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ  |  РАССВЕТ  НАД  ОЗЕРОМ  ВАН
ԹԱՂԱԿԱՆԻՆ  ԿՆԻԿԸ  |  TAGHAKANIN  KNIKY
ՄԻՋՆՈՐԴ  ՏԵՐ  ՊԱՊԱՆ   |  МИЧНОРД   ТЕР   ПАПАН
ՓՈՍՏԱԼ  |  POSTAL  |  ПОСТАЛ
ՎԵՐԵԼԱԿՈՒՄ  |  VERELAKUM  |  ВЕРЕЛАКУМ
ԱԽ  ՆԵՐՎԵՐ,  ՆԵՐՎԵՐ  |  AX  NERVER,   NERVER
ՁԿՆՈՐՍԻՆ  ՍԵՐԸ  |  DKNORSIN  SERY
ԽԵՂՃՈՒԿՐԱԿ  ԱՐԱԲԸ  |  БЕДНЫЙ  АРАБ
ՄԵԾ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՓՈՔՐ  ՔԱՂԱՔՈՒՄ
ՊԻՆԳ - ՊՈՆԳ  ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐԸ  |  PING - PONG  XAGHACOGHNER
ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ  ՕՐԵՐԻ  ԽՐՈՆԻԿԱ  |  ХРОНИКА  ЕРЕВАНСКИХ ДНЕЙ
ՄԱՅՐԸ  |  MAYRY  |  МАЙР
ԶԱԲՈՒՂՈՆ  | ZABUGHON  |  ЗАБОХОН

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՅԺՆ  ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ  |  ВОСТОЧНЫЙ   ДАНТИСТ
ՈՒՐԱԽ  ՏԽՈՒՐ  ՄԱՐԴԸ  |  СМЕШНОЙ  И  ГРУСТНЫЙ  ЧЕЛОВЕК
ՑԵՑԵՐ | ЦЕЦЕР | CECER
ԵՍ  ԵՄ,  ԵԿԵԼ  ԵՄ  |  ES  EM,  EKEL  EM  |  ЕС  ЕМ,  ЕКЕЛ  ЕМ
ՄԱՍՆԱԿԻ  ԴԵՊՔ  |  MASNAKI  DEPQ  |  МАСНАКАН  ДЕПК
ՀԱՏԱԿՈՒՄ  |  HATAKUM
ՆՈՅԱՆ  ՏԱՊԱՆ  |  NOYAN  TAPAN  |  НОЯН  ТАПАН
ՏԱՔՍԻ  ԵԼԻ  ԼԱՎԱ  |  TAXI  ELI  LAVA  |  ТАКСИ  ЕЛИ  ЛАВА
ԿԱՐԻՃԻ  ԳԵՐՈՒՀԻՆ  |  КАРИЧИ  ГЕРУИН  |  KARICHI  GERUHIN
ԿԱՐՈ  |  KARO  |  КАРО
ՀՈՎԻՎԸ  |  HOVIVY
POKER  AM  |  ПОКЕР  АМ
ՀՆՁԱՆ  |  HNDZAN
ОТ  АРАРАТА  ДО  ЕВРОПЫ |  FROM  ARARAT  TO  EUROPE
ԳԱՐԵԳԻՆ  ՆԺԴԵՀ  |  GAREGIN NZHDEH  |  ГАРЕГИН  НЖДЕ
ՓՈՔՐԻԿ ԶՈՐԱՎԱՐԸ | POQRIK ZORAVARY | ПОКРИК ЗОРАВАР
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  В  АРМЕНИИ:  "СЕМЬ  ДНЕЙ  АДА".
ՄԵՆԱՎՈՐ  ԸՆԿՈՒԶԵՆԻ  |  ОДИНОКАЯ  ОРЕШИНА
ԱՇԽԱՐՀԸ  ՀԱՅԼՈՒ  ՄԵՉ  |  МИР  ЗЕРКАЛЬЦЕ
ԲԱՂԴԱՍԱՐ  ԱԽՊԱՐ  |  БАГДАСАР  АХПАР
ԳԱՌՆԻ  |  GARNI  |  ГАРНИ
ՊՃԵՂ  ՄԸ  ԱՆՈՒՇ  ՍԻՐՏ  |  PCHEGH  MY  ANUSH  SIRT
ՑԱՍՈՒՄ  |  CASUM  |  ЦАСУМ.
ДОБРОТНЫЙ  КАРГИН  ЮМОР
ԽՈՆԱՐՀՎԻՐ  ԳԱԼԻՔ  ՕՐՎԱՆ  |  ПОКЛОНИСЬ  НАСТУПИВШЕМУ  ДНЮ
KARGIN  SKETCH  |  КАРГИН  СКЕТЧ
ЗАРЭ  |  ԶԱՐԵ  |  ZARE
ԶԳՈՒՇԱՑԻՐ  ՄԱՄԱՇԱ  |  ЗГУШАЦИР  МАМАША
ՈՒՐԻՇ  ԿԻՆՈ:  ՀԱՑԱԳՈՐԾՆԵՐԸ  |  HACAGORCNERE
ԻՄ  ՄԵՂՔԸ  |  MEA  CULPA  |  IM  MEXQY
ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ  | ДАШНАМУР  |  DASHNAMUR
ՔՈ  ՐՈՊԵՆ  |  QO  ROPEN  |  YOUR  MINUTE
ՄԵՐ  ՍՐՏԻ  ՏՆԱԿԸ  |  ДОМИК  В  СЕРДЦЕ
ԱճՊԱՐԱՐ  |  ФОКУСНИК
ԿԻՍԱԿԱՅԱՐԱՆ  |  KISAKAYARAN  |  КИСАКАЙАРАН
ԱՊՐԵՑԵՔ  ԵՐԿԱՐ  |  АПРЕЦЕК  ЕРКАР  |  APRECEQ  ERKAR
ՕԳՈՍՏՈՍ  |  АВГУСТ  |  AVGUST - 1976
ՁԱՅՆ  ԲԱՐԲԱՌՈՅ  |  ГЛАС  ВОПИЮЩИЙ  |  DZAYN  BARBARO
ТАМ,  ГДЕ  НЕБО  ЛЕЖИТ  НА  ЗЕМЛЕ
ՇՌԱՄ  |  ШРАМ |  THE  CUT
TAPARUM  |  ԹԱՓԱՌՈՒՄ  |  WANDERING
ՈՒՄ  Է  ԺՊՏՈՒՄ  ԿՅԱՆՔԸ  |  КОМУ  УЛЫБАЕТСЯ  ЖИЗНЬ
ՍՈՒՊԵՐ  ՄԱՄԱ  |  СУПЕР  МАМА  |  SUPER  MAMA
ՍԿՈՏՉ  WHISKEY  |  SCOTCH  WHISKEY
ՃԱՄԲԱՐՈՒՄ  |  ЧАМБАРУМ |  CHAMBARUM
ԻՄ  ՓՈՔՐԻԿ  ՓԵՍԱՑՈՒՆ  |  ИМ  ПОКРИК  ПЕСАЦУН
ՍԻՐՈ  ԽՈՍՏՈՒՄ  |  SIRO  XOSTUM  |  СИРО  ХОСТУМ
ԽՆԿԱՐԿՈՒՄ  |  KHNKARUM  |  ХНКАРУМ
ՀԱՄԼԵՏ  |  GAMLET  |  ГАМЛЕТ
ՓԱԽԱԾ  ՀԱՐՍԱՆԻՔ
ՊԱՐԱՆ  |  PARAN  |  ПАРАН
ԱՆՏԻԼԿՏԻ - 2  |  ANTILKTI - 2  |  АНТИЛКТИ - 2
ԱՐևՄՏՅԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ  |  ЗАПАДНАЯ  АРМЕНИЯ
ՀԱՑԹՈՒԽԻ  ԿԻՆԸ  |  ՀԱՑԱԳՈՐԾԻՆ  ԿԻՆԸ  |  ЖЕНА  ПЕКАРЯ
ГОЛУБОЙ  ЛЕВ
ՕՍԿԱՆ  ՊԵՏՌՈՎԻՉԸ  ԵՆ  ԿԻՆՔՈՒՄԸ
НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  АМЕРИКАНЦА  В  АРМЕНИИ
ԱռլեКИНО  |  ԱռլեԿԻՆՈ  |  АрлеКИНО  |  ArleKINO
THANK  YOU  ՀԱՅՐԻԿ  |  THANK  YOU  DAD
ԴԱՄԱՍԿՈՍ  |  DAMASKOS  |  ДАМАСКОС
ՄԱԵՍՏՐՈ  |  МАЭСТРО  |  MAESTRO
АРМЕНИЯ:  О  ЧЁМ  МОЛЧАТ  ГОРЫ
44  ԱՍՏԻՃԱՆԻ   ՏԱԿ  |  UNDER  44  DEGREE
ՍԻՐՈ  ԳՈՐԾԱԿԻՑ  |  SIRO  GORCAKIC  |  СИРО  ГОРЦАКИЦ
ՀՐԵՇՆԵՐԻ  ԳԱՅԼԸ  |   HRESHNERI  GAYLE
ԱՆԱՎԱՐՏ  ԹՌԻՉՔ  |  ANAVART  TRICHQ  |  АНАВАРТ  ТРИЧК
ՀՅՈՒՍԻՍ  ՀԱՐԱՎ   |  HYUSIS   HARAV
ՉՆԵՐՎԱԾՆԵՐԸ  |  CHNERVACNERY  |  НЕПРОЩЁННЫЕ
ՔԱՐԵ  ԴԱՐԴ  |  QARE  DARD  |  КАРЕ   ДАРД
ԽԱՂԱՍԵՂԱՆԻՆ   ՍԵՐՆ  Է  |  СТАВКА  НА  ЛЮБОВЬ
1915
ԲԱԽՏԱԲԵՐ  |  BAXTABER  |  БАХТАБЕР
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ  ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ  |  ВАРДАПЕТИ   ЛРУТЮН
ՈՐՈԳԱՅԹ  |  VOROGAYT  |  ВОРОГАЙТ
ԹևԱՆԻԿ  | TEVANIK  |  ТЕВАНИК
ՈՐՏԵՂ  ԷԻՐ,  ՄԱՐԴ   ԱՍՏԾՈ?  |  ГДЕ  ТЫ  БЫЛ,  ЧЕЛОВЕК  БОЖИЙ?
ВСЕ  СЕРИИ - ՖՈՒԼ   ՀԱՈՒՍ  |  FULL  HAUESE  |  ФУЛ   ХАУС
ՎԱՅ,  ՄԱՄԱ  ՋԱՆ  |  VAY,  MAMA  JAN  |  ВАЙ,   МАМА   ДЖАН.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РЕВКОМА
ПОДСНЕЖНИКИ  И  ЭДЕЛьВЕЙСЫ
ԱՌԱՋԻՆ  ԴԵՄՔ  |  ARAJIN  DEMQ  |  АРАЧИН   ДЕМК
ԿՌԻՎ  և  ԿԸԱՆՔ  |  КРИВ  ЕВ  КЯАНК  |  KRIV  EV  KYANQ
ԿԱՆՉ  |  КАНЧ  |  KANCH
ՍԱՀՄԱՆ  |  ГРАНИЦА
ԱՐՄԱՏՆԵՐ  | ARMATNER  |  АРМАТНЕР
ՀԱԼԱԼ-ԶՈՒԼԱԼ  |  HALAL-ZULAL
Օ՜, ԳևՈՐԳ  |  О,  ГЕВОРК
ԱՂՔԱՏԻ   ՊԱՏԻՎԸ   |  ЧЕСТЬ   БЕДНЯКА
ՎԱԶԻՐ  ԿՆՈՋԴ  ՄՈՏ  |  БЕГИ  К  СВОЕЙ  ЖЕНЕ  |  VAZIR  KNOJT  MOT
МЮЗИКЛ:  ՍԻՐՈ  ԿԱՄՈՒՐՋ  |  SIRO   KAMURJ  |  СИРО   КАМУРДЖ
44  ԱՍՏԻՃԱՆԻ  ՏԱԿ  |  UNDER   44  DEGREE
ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆ  |  PORCASHRJAN  |  ПОРЦАШРДЖАН
ԵՎ  ԿՐԿՆՎԵԼՈՒ  Է  ԱՄԵՆ  ԻՆՉ  |  И  ПОВТОРИТСЯ   ВСЁ
ԽՈՆԱՐՀՎԻՐ  ԳԱԼԻՔ  ՕՐՎԱՆ  |  ПОКЛОНИСЬ  НАСТУПИВШЕМУ  ДНЮ
ХАНИ  МАНИ  |  HONEY  MONEY
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  -  2016
3  ՇԱԲԱԹ  ԵՐևԱՆՈՒՄ  |  НЕДЕЛИ  В  ЕРЕВАНЕ
ԶԵՄԼՅԱԿ  |  ZEMLYAK   |  ЗЕМЛЯК
ՓԱԽԻՐ   ԿԱՄ   ԱՄՈՒՍՆԱՑԻՐ  |  ПАХИР   КАМ   АМУСНАЦИР 
ԱՐԱՄՄԱ  |  ARAMMA | АРАММА
ԱՌԱՋԻՆ   ԴԵՄՔ  |  ARAJIN   DEMQ   |   АРАЧИН   ДЕМК
ՎԱՅ,  ՄԱՄԱ   ՋԱՆ   |   ВАЙ,   МАМА   ДЖАН  |   BAY,   MAMA   JAN
ԹՄՐԱՄՈԼԻ  ՕՐԱԳԻՐԸ  |  ДНЕВНИК   НАРКОМАНА
ԱՂՔԱՏԻ   ՊԱՏԻՎԸ   | ЧЕСТЬ   БЕДНЯКА
ԽՈՍՏՈՒՄԸ  |  ОБЕЩАНИЕ  |  XOSTUM
ԽԵՆԹ   ՀՐԵՇՏԱԿԸ   |   СУМАСШЕДШИЙ   АНГЕЛ
ՆԵՐԻՐ  ՄԵԶ  |  NERIR  MEZ  |  ПРОСТИ  НАС
АРМЕНИЯ  -  "ЖИВЫЕ   КАМНИ"
Մի  ԽԵԼԱԳԱՐԻ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ   |  MI  XELAGARI  PATMUTUN
ՍՈՒՊԵՐ  ՄԱՄԱ - 2  |  СУПЕР  МАМА - 2  |  SUPER  MAMA - 2
ԴԵ   ՏԺԺԱ  |  ДЕ   ТЖЖАДобро пожаловать в онлайн кинотеатр leninakan.com, где можно бесплатно и без регистрации смотреть все новые и старые Армянские фильмы и Армянский сериалы. На данном сайте собрано большое число Армянских фильмов и сериалов различных годов и жанров. Коллекция насчитывает около 3000 Армянские фильмы и Армянский сериалы, которые Вы можете смотреть бесплатно и без регистрации. Для любителей затяжных сюжетов, на сайте есть сериалы онлайн, которые постоянно обновляются. Представленные онлайн фильмы размещены по категориям для более удобного поиска, нужного именно Вам фильма. У нас Вы найдете следующие категории фильмов онлайн. Армянские фильмы, Армянский сериалы, Индийские фильмы, Русские фильмы и конечно же для детей Армянские мультфильмы.
Армянские фильмы дают возможность окунуться в мир боевик, слёз, смеха, детектива, приключение и любви, который показывается в фильмах Голливуда или же в российском кино. Армянское кино присутствует своя особая атмосфера и свой взгляд на вещи, который присущ именно таким картинам. Многм нравится смотреть армянские фильмы из-за того, то так можно познакомиться с культуром Армении, пережить с ним великие трагедии и искренне порадоваться светлым, тёплым моментам в его истории. Во многих жанрах кино переживает своё становление, но от этого смотреть фильмы Армении становится только интересней.

Кино – это самое прекрасное чудо света Онлайн. Вспомните фразу из мультфильма « фильм, фильм, фильм ». Сегодня каждый желающий может смотреть фильмы, или ознакомится сюжетам кинолента благодаря быстрому доступу в интернет. Теперь без особых проблем можно сидеть дома перед монитором и совершенно бесплатно скачать фильмы новинки года с популярных сайтов. Смотреть фильмы в режиме реального времени, Вы можете воспользовавшись удобной системой Онлайн просмотр без СМС и без регистрации. Вас интересуют новые фильмы, и вы давно искали к ним заставки, тогда вам нужно посетить сайты, на которых вы всегда найдете обои не только из зарубежных, но и отечественных фильмов. Зайдите на популярный сайт, на котором вы сможете выбрать фильмы Онлайн из бесплатного каталога, который будет по вкусу людям любых возрастов. Чтобы смотреть фильмы Онлайн было комфортно и интересно, база фильмов на популярных порталах постоянно пополняется новинками высокого качества. Зайдите на популярный сайт, на котором вы сможете выбрать фильмы Онлайн из бесплатного каталога, который будет по вкусу людям любых возрастов. Чтобы смотреть фильмы Онлайн было комфортно и интересно, база фильмов на популярных порталах постоянно пополняется новинками кино высокого качества. Все фильмы, мультфильмы, сериалы, и много другое которые Вы найдете в нашем бесплатном Онлайн сайте представлены исключительно в ознакомительных целях. Все права на данные материалы принадлежат исключительно законным правообладателям. Ни один из видео файлов не находится на нашем сервере. Владельцы и администраторы данного сайта не несут никакой ответственности за использование ресурсов доступных на этом сайте. Вся информация расположенные на этом сайте предназначены только для удовлетворения любопытства наших посетителей. Посетитель может почитать отзывы о премьере и решить стоит ли идти в кинотеатр смотреть новый фильм или купить DVD с фильмом. С таким стремительным развитием технологий как сегодня можно быть в курсе всего, что происходит не только в какой-то стране, но и в целом мире. То ли вам нравятся трогательные кинокартины, после которых остается длительное послевкусие, то ли вы не представляете своей жизни без уморительных комедий, или же вы хотите смотреть фильмы новинки года онлайн? все это и даже больше вы можете найти на нашем Кино-Театоре Ленинакан точка ком. К сожалению, телевидение сегодня уже не то, если даже и появится желание что-то посмотреть по эфирному или спутниковому каналу, стоит быть готовым к тому, что вам предстоит увидеть неимоверное количество рекламы во время любимого кино, что мало кого может обрадовать. Мы собрали на сайте Ленинакан ком все Армянские фильмы, которые придутся по вкусу людям разных возрастов. Маленькие могут посмотреть как старые, так и новые Армянские мультфильмы, а взрослые имеют возможность выбрать для себя либо драму, либо комедию, либо боевик. При этом вы можете быть уверены в том, что вам не придется ни смотреть массу рекламных роликов перед просмотром, ни платить деньги за доступ к выбранному вами фильму. Если же вы не уверены в том, на какую картину стоит обратить внимание, то всегда можете почитать описание к той или иной Кинолента. Желаем вам отлично провести время за просмотром понравившегося вам фильма, а еще надеемся, что вы получите максимум удовольствия от того кино, которое выбрали.
Служба leninakan.com желает Вам приятного просмотра все новые и старые Армянские фильмы и Армянский сериалы онлайн.
Рейтинг@Mail.ru